Meranie prietoku a vlhkosti drevnej štiepky pri výrobe peliet

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Drevospracujúci priemysel, celulóza a papier

  Drevársky priemysel sa zaoberá spracovaním dreva na rôzne výrobky, ako sú drevotrieskové dosky, nábytok alebo palety. Ďalším produktom drevospracujúceho priemyslu je celulóza a papier. Celulóza sa ďalej spracováva a buničina sa používa napríklad na výrobu textílií a predovšetkým papiera. Ten sa ďalej spracováva, potláča, reže, ohýba a laminuje.

  Meranie prietoku a vlhkosti drevnej štiepky pri výrobe peliet

  Tak ako pri všetkých biologických látkach sa zvyšková vlhkosť drevného materiálu mení v závislosti od druhu dreva a tiež od vonkajších podmienok, t. j. počasia. Pri výrobe drevných peliet sa spracovávajú drevné štiepky, piliny alebo hobliny a informácie o obsahu zvyškovej vlhkosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu z hľadiska pevnosti a výhrevnosti konečného výrobku.

  Na kontrolu kvality a automatizáciu výrobného procesu je ideálne kontinuálne meranie vlhkosti pomocou systému HUMY300 prostredníctvom inštalácie do šnekových alebo reťazových dopravníkov.

  Pri recirkulácii materiálu do síl alebo big-bagov sa v praxi využíva systém kontinuálneho merania sypkých materiálov MF 3000.

  Ako merať vlhkosť a prietok sypkých látok?

  Meranie tlaku oleja v ťažkých strojoch

  Měření tlaku oleje v dřevozpracujícím průmyslu.

  Meranie tlaku oleja v ťažkých strojoch v drevospracujúcom (alebo inom ťažkom) priemysle je základným prvkom pri udržiavaní bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Tlak oleja slúži ako indikátor hladiny a prietoku mazacieho oleja v systéme. Pokles tlaku môže znamenať nedostatok mazacieho oleja, čo môže viesť k prehriatiu a poškodeniu komponentov. Na druhej strane, zvýšenie tlaku môže signalizovať zablokovanie alebo poruchu v mazacom systéme. Preto je dôležité pravidelne merať tlak oleja a okamžite reagovať na každú zmenu.

  Meranie tlaku oleja je možné vykonávať pomocou tlakomerov Additel, o ktorých zo skúseností vieme, že si ľahko poradia s vysokými teplotami oleja a častými nárazovými zmenami tlaku. Tlakomery sa používajú na manuálne meranie tlaku v rôznych bodoch systému, ale možno ich nastaviť aj na meranie tlaku v pravidelných intervaloch a okamžite upozorniť na akékoľvek odchýlky. Niektoré tlakomery môžu byť integrované do riadiaceho systému stroja, čo umožňuje monitorovať stav mazacieho systému v reálnom čase a v prípade potreby okamžite prijať opatrenia. Správne meranie tlaku oleja tak pomáha zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky a predĺžiť životnosť strojov.

  Ako merať tlak oleja v strojoch?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky