Regulácia plynu v sklárstve

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Sklársky priemysel

  Sklársky priemysel sa zaoberá výrobou a spracovaním skla. Tento priemysel zahŕňa kroky, ako je tavenie skla, jeho tvarovanie do rôznych tvarov, farbenie alebo leštenie. Sklo sa používa v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve, automobilovom priemysle a elektronike.

  Regulácia plynu v sklárstve

  Regulácia prietoku plynu v horákoch je jedným z dôležitých aspektov výroby skla v sklárskom priemysle. Horáky sa používajú pri tepelnom spracovaní skla, napríklad pri tavení surovín alebo ohýbaní skla do požadovaných tvarov. Regulácia prietoku plynu v horákoch ovplyvňuje teplotu a intenzitu plameňa, čo má vplyv na celý proces tepelného spracovania skla.

  Regulácia prietoku plynu v horákoch sa vykonáva pomocou regulátorov prietoku plynu, ktoré nám umožňujú nastaviť požadovaný prietok plynu a tiež pomer metánu a kyslíka, čo nám umožňuje regulovať nielen intenzitu plameňa, ale aj jeho výhrevnosť. Tieto regulátory môžu byť manuálne alebo automatické a často sú prepojené s automatizovaným systémom riadenia sklárskeho procesu. Reguláciou prietoku plynu možno dosiahnuť optimálne podmienky tepelného spracovania skla, čím sa získa sklo s požadovanými vlastnosťami.

  Ako regulovať prietok plynu?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky