Príslušenstvo pre zobrazovače, displeje

Montážne sady umožňujú montáž na zvislé alebo vodorovné potrubie. Všetky prístroje môžu byť dodané so štítkom s označením jednotky meranej veličiny, prípadne iný popis a pod.