Články

5 najbežnejších problémov pri výbere prietokomerov plynov alebo kvapalín

Či už vykonávame výskum alebo sa pohybujeme v niektorom priemyselnom odvetví, skôr či neskôr sa dostaneme do situácie, kedy budeme potrebovať zmerať alebo regulovať pretekajúci plyn (prípadne kvapalinu). Čaká nás teda výber prístroja, ktorý musí spĺňať parametre, ktoré chceme merať, to však nemusí byť tak priamočiare, ako sa na prvý pohľad zdá.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 7 minut

Často používané výrazy pri meraní prietoku

Meranie prietoku je neoddeliteľnou súčasťou ako mnohých priemyselných odvetví, tak i laboratórneho výskumu. Či už potrebujete merať alebo regulovať prietok plynu alebo kvapaliny, je pravdepodobné, že sa stretnete s mnohými novými výrazmi.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 5 minut

Ako vybrať prietokomer?

Tento článok sa zameriava na dôležité prvky, ktoré sú súčasťou výberu prietokomera, s ohľadom na rozdiel medzi meraním objemovým a hmotnostným.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 6 minut

Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

Při specifikaci spínacích bodů vertikálního plovákového limitního spínače vedou nedorozumění vždy k nevhodným konstrukcím produktu. V tomto článku je vysvětleno, jak správně určit jeho spínací bod.…

autor: Petr Nečas doba čítania: 3 minuty

Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení.…

autor: Petr Nečas doba čítania: 3 minuty

Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách

Přední světový výrobce plovákových měřidel výšky hladiny KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG dodává také hladinoměrnou techniku certifikovanou k použití v jaderných elektrárnách.…

autor: Petr Nečas doba čítania: 6 minut

Suchá teplotná piecka vs. kalibračná kúpeľ – ako zvoliť správnu variantu

V odbore teploty sú pre kalibráciu meradiel typicky používané suché teplotné piecky a kalibračné kúpele, teda prístroje, ktoré sú zdrojom stabilnej teploty a možno do nich umiestniť senzor teploty.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 7 minut

Meranie a regulácia hmotnostného prietoku plynov a kvapalín pomocou termických hmotnostných prietokomerov

Vzťah hmotnostného prietoku a objemového prietoku je opísaný Boyleovým zákonom, ktorý ho definuje rovnicou P1 × V1 = P2 × V2.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 4 minuty

Závěr s vnitřním přetlakem – princip a využití

Prostředí s nebezpečím výbuchu klade vysoké nároky na bezpečnost přístrojů a výrobních prostor. Naštěstí existuje řada metod na ochranu přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, které spočívají v omezení, popřípadě prevenci výbuchu…

autor: Jaromír Uher doba čítania: 8 minut

Dávkovanie kvapalného oxidu uhličitého pri extrudovaní polystyrénovej peny

Extrudovanie (vytláčanie) je efektívna technika pri výrobe plastových výliskov konštantných tvarov. Podstata tejto techniky je prostá: zahriať požadovaný materiál na určitú teplotu a pretlačiť ho do formy.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 3 minuty

Dávkovanie plynu do bioreaktorov pomocou hmotnostných prietokomerov Bronkhorst

Bioreaktory vytvárajú „umelú liaheň“ bakterií. Ide o zariadenie, kde je potrebné regulovať teplotu, dávkovať plyny a sledovať a sledovať hodnotu pH. Základ pre vedenie kultivácie baktérií v bioreaktore je veľmi presné dávkovanie plynov, ako sú kyslík a oxid uhličitý.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 2 minuty

Termické prietokomery a regulátory hmotnostného prietoku plynu Bronkhorst EL-FLOW Prestige

Termické hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku plynov radu El-Flow® Prestige od firmy Bronkhorst sú najvšestrannejšie prístroje svojho druhu na svete…

autor: Michal Janoško doba čítania: 5 minut

Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

Elektronické regulátory a snímače tlaku Bronkhorst ponúka zostavy, kde je každý elektronický snímač tlaku alebo regulátor vyrobený podľa špecifikácií zákazníka a podľa podmienok použitia; prevedenie môže byť laboratórne alebo do priemyselného prostredia, do podmienok so zvýšenou prašnosťou, vlhkosťou alebo s nebezpečenstvom výbuchu…

autor: Michal Janoško doba čítania: 5 minut

Meranie najmenších prietokov Coriolisovou metódou

Prietokomery merajúce na Coriolisovom princípe priamo merajú hmotnostný prietok pretekaného médiá. Sú teda nezávislé od tlaku a vlastnostiach meraného média a možno ich použiť na meranie ľubovoľných plynov alebo kvapalín.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 1 minuta

Bronkhorst ES-FLOW – ultrazvukový prietokomer a regulátor malých prietokov kvapalín

Holandská firma Bronkhorst, popredný európsky výrobca hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku, uvádza na trh nový rad ultrazvukových prietokomerov pre meranie a reguláciu malých prietokov kvapalín.…

autor: Michal Janoško doba čítania: 3 minuty

ATP Journal

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Kalibrácia HART prevodníkov tlaku Kalibrácie 07/2019

Tribotechnika

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Prístroje VAISALA na meranie vlhkosti v oleji Vaisala 2013/3

Control Engineering

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Výber prístroja na meranie výšky hladiny KSR Kuebler 2014/09
Článok Ochrana priemyselných riadiacich systémov MTL 2014/09

CHEMagazín

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Bronkorst ES-FLOW – Ultrazvukový prietokomer alebo regulátor malých prietokov kvapalín Bronkorst 2017/05
Článok CORI-FILL – Plniaci a dávkovací systém Bronkorst CORI-FILL 2016/02
Článok Elektronické prevodníky a regulátory tlaku Bronkhorst Bronkorst 2013/03
Článok CORI-FILL – kompaktný dávkovací systém kvapalín Bronkorst CORI-FILL 2013/02
Článok Vylepšenie systémov chladiacich sušičiek meraním rosného bodu Vaisala 2012/3

Automa

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Meranie výšky hladiny kvapalín v jadrových elektrárňach KSR Kuebler - model ALM 06/2017
Článok Systém nepretržitého monitorovania prostredia ViewLinc od firmy Vaisala Vaisala ViewLinc 2015/12
Článok Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst Bronkhorst rady EL-PRESS 2015/05
Článok Deformačný manometer v digitálnom veku Crystal XP2i 2006/01
Článok Tofino chráni priemyselné riadiace systémy MTL Tofino 2008/05

Fluke Calibration

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článok Dôležitosť údržby a kalibrácie prevádzkových prístrojov a aplikácie s tým spojené. Fluke 754, P3000, 721, 914x
Prednáška Analýza neistoty tlaku definovaného piestovými tlakomermi PG7201 a PG7601 PG7201 a PG7601
Prezentácia Kalibračný systém PG7000 firmy Fluke Calibration PG7000
Technická informácia Režim merania diferenčného tlaku pri vysokom statickom tlaku pomocou piestových tlakomerov rady PG7000 PG7000
Článok Metrologie Rezonančné snímače tlaku firmy Paroscientific, Inc a ich využitie v kalibrátoroch firmy Fluke Calibration (DH Instruments) PPC4

D-Ex Instruments

doba čítania: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Zborník prednášok MYSLIVNA 2018-sborník přednášek Iskrová a funkčná bezpečnosť
Zborník prednášok MYSLIVNA 2016-sborník přednášek Iskrová bezpečnosť
Zborník prednášok MYSLIVNA 2014-sborník přednášek Iskrová bezpečnosť
Zborník prednášok MYSLIVNA 2012-sborník přednášek Iskrová bezpečnosť
Zborník prednášok MYSLIVNA 2010-sborník přednášek Iskrová bezpečnosť