Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

  Kategórie článku

  Súvisiaci výrobca

  Relevantný produkt

  Snímač tlaku P-506CV pro měření rozdílu tlaků

  Snímač tlaku P-506CV na meranie diferenčného tlaku – obr. 1

  Holandská firma Bronkhorst High-Tech BV je známa predovšetkým ako výrobca presných a spoľahlivých hmotnostných prietokomerov pre plyny a kvapaliny. Trochu menej známe sú jej elektronické snímače tlaku a regulátory. Bronkhorst High-Tech ponúka zostavy, kde je každý elektronický snímač tlaku alebo regulátor vyrobený podľa špecifikácií zákazníka a podľa podmienok použitia; prevedenie môže byť laboratórne alebo do priemyselného prostredia, do podmienok so zvýšenou prašnosťou, vlhkosťou alebo s nebezpečenstvom výbuchu.

  Snímače rady EL-PRESS od firmy Bronkhorst sú vybavené membránovým piezoelektrickým senzorom tlaku a nadväzujúcim digitálnym prevodníkom; majú veľkú presnosť, stabilitu merania a spoľahlivosť. Okrem štandardného sériového rozhrania RS-232 má užívateľ k dispozícii vždy jeden zo štyroch klasických analógových signálov. Voliteľné je takisto zbernicové rozhranie: Profibus, Profinet, Modbus, Devicenet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Flowbus – proprietárne zbernica navrhnutá firmou Bronkhorst pre jej hmotnostné prietokomery, ktorá umožňuje spoločné riadenie všetkých pripojených prietokomerov, tlakomerov a regulátorov tlaku tohto výrobcu (až do 100 prístrojov). Výrobca dodáva pre zbernicu Flowbus všetky potrebné hardvérové ​​prvky; softvérové ​​moduly sú dodávané zdarma a zaisťujú bezproblémové pripojenie prístrojov od najzákladnejšej programovacej úrovne až po úroveň klientskej aplikácie vytvorenej pod Windows s využitím servera Flow-DDE alebo v iných inžinierskych prostrediach (LabVIEW, ControlWeb pod.).
  Regulátor tlaku P-602CV s integrovaným přímo ovládaným ventilem - snímače a regulátory tlaku

  Regulátor tlaku P-602CV s integrovaným priamo ovládaným ventilom- obr. 2

  Regulačný proporcionálny elektromagneticky ovládaný ventil môže byť podľa potrieb danej úlohy integrovaný ako neoddeliteľná súčasť snímača tlaku – potom sa o celku hovorí ako o elektronickom regulátora tlaku (EPC) – alebo môže byť pripojený ako samostatný ventil. K dispozícii sú rôzne rady regulačných ventilov: od najjednoduchších priamo ovládaných ventilov cez dvojstupňové tzv. Pilotne ovládané ventily s vyšším koeficientom prietoku Kv až po špeciálne ventily pre vysoké tlaky (ventily Vary-P, použiteľné až do rozdielu tlakov 40 MPa), popr. ventily s kovovým vlnovcom pre účinnú kompenzáciu rozdielu tlakov na ventile.

  Snímače a regulátory tlaku sa uplatňujú pri výrobe polovodičových súčiastok, stabilizáciu tlaku v reaktoroch, v plynovej chromatografii, pri výrobe tenkých polovodičových vrstiev chemickej depozícii pár za prítomnosti organokovových zlúčenín (technológia MOCVD) apod.

  Snímače a regulátory EL-PRESS sú dodávané v týchto prevedeniach:

  • snímač P-502c na meranie tlaku (na obr. 3 je v zostave s externým regulačným ventilom),
  • diferenčné snímače P-506C na meranie rozdielu tlakov (obr. 1),
  • regulátor P-602C so snímačom tlaku alebo snímačom diferenčného tlaku umiestneným v spätnej väzbe regulátora (tzv. dopredný regulátor; obr. 2),
  • regulátor P-702C sa snímačom umiestneným pred regulačným ventilom (tzv. spätný regulátor).
  Snímač tlaku P-502CV s externím ventilem P-004AC - Bronkhorst EL-PRESS - snímače a regulátor tlaku

  Snímač tlaku P-502CV s externým ventilom P-004AC – obr. 3

   

  Tlakomery Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
  P-502C 2 …100 mbar 1,28 … 64 bar
  P-512C 1,28 … 64 bar 2 … 100 bar
  P-522C 2 … 100 bar 4 … 200 bar
  P-532C 4 … 200 bar 8 … 400 bar

  Diferenčné tlakomery

  Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
  P-506C 2 … 100 mbar 0,3 … 15 bar

  Predná regulácia tlaku („P2“)

  Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
  P-602C / P-602CV 5 … 100 mbar 3,2 … 64 bar
  P-612C / P-612CV 3,2 … 64 bar 5 … 100 bar

  Zadná regulácia tlaku („P1“)

  Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
  P-702C / P-702CV 20 … 100 mbar 12,8 … 64 bar
  P-712C / P-712CV 12,8 … 64 bar 20 … 100 bar

  Typické príklady použitia

  Regulace tlaku v kombinaci s měřením průtoku

  Regulácia tlaku v kombinácii s meraním prietoku – obr. 4

  Usporiadanie podľa obr. 4 sa používa pre stabilizáciu tlaku plynu na horáku, a tým k stabilizácii teploty. Kombinuje meranie prietoku s reguláciou tlaku.

  05 Regulace tlaku v plynovém chromatografu

  Regulácia tlaku v plynovom chromatografe – obr. 5

  Na obr. 5 je regulácia tlaku v plynovom chromatografe. V plynovej chromatografii umožňuje regulácia tlaku pred chromatografom užívateľovi zvoliť požadovaný tlakový profil pre analýzu skúmanej látky; tlak je veľmi presne udržiavaný na konštantnej hodnote aj pri veľmi malých hodnotách prietokov.
  Zpětná stabilizace tlaku nezávislá na průtoku vstupujících plynů

  Spätná stabilizácia tlaku nezávislá na prietoku vstupujúcich plynov – obr. 6

  Spätná stabilizácia tlaku nezávislá na prietoku vstupujúcich plynov je znázornená na obr. 6. Zloženie zmesi plynov je riadené dvoma hmotnostnými prietokomermi; v reaktore je testovaný účinok katalyzátora, pričom tlak je stabilizovaný nezávisle na celkovom prietoku a zloženií zmesi vstupujúcich plynov.
  Stabilizace tlaku v reaktoru řízením průtoku vstupujícího plynu

  Stabilizácia tlaku v reaktore reguláciou prietoku vstupujúceho plynu – obr. 7

  Odlišná situácia je na obr. 7, kde je tlak stabilizovaný v reaktore reguláciou prietoku vstupujúceho plynu. Regulačný ventil hmotnostného prietokomera tvorí uzavretý regulačný obvod systému so snímačom tlaku P-502c v spätnej väzbe – hmotnostný prietokomer F-201CV meria a reguluje požadovaný prietok pre udržanie nastaveného tlaku. Odporový delič napätia umožňuje užívateľovi nastaviť optimálny podiel tlaku a prietoku pre zvýšenie stability regulačného obvodu a bezpečnostné obmedzenia maxima prietoku.
  Odpařovací systém (vaporizér) CEM se stabilizací tlaku směsi par v reaktoru pomocí zpětného regulátoru P-702CV - snímače a regulátory tlaku

  Odparovací systém (evaporátor) CEM so stabilizáciou tlaku zmesi pár v reaktore pomocou spätného regulátora P-702CV – obr. 8

  Na obr. 8 je zostava evaporátora (odparovacieho systému) CEM pre vytvorenie definovanej koncentrácie pár zvolenej kvapaliny (na obr.  vody) v nosnom plyne (dusíka). Tlak zmesi pár v reaktore za odparovacou komorou je stabilizovaný pomocou spätného regulátora tlaku P-702CV, oba regulátory prietoku pre dávkovanie vody a nosného plynu a tiež teplota odparovacej komory sa nastavujú z PC pomocou komunikačného rozhrania Flowbus.
  Autor článku: Michal Janoško - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam ďalej?

  Môžete si pozrieť naše ďalšie články, prípadne si prejsť kategórie súvisiace s týmto článkom (), alebo si prezrieť relevantný produkt (Bronkhorst EL-PRESS). Viac informácií a zoznam všetkých produktov nájdete na stránke výrobcu Bronkhorst.

  Ak potrebujete viac informácií alebo nám chcete niečo povedať, neváhajte sa obrátiť priamo na nášho odborníka, a to buď prostredníctvom formulára, alebo emailom.


  Novinky