Regulátory prúdovej slučky

Regulátory prúdovej slučky sú ideálne na ručné nastavenie prúdu pretekajúceho v slučke 4-20 mA v procese a to aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.