Meranie vlhkosti palivových článkov

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Palivové články

  Palivové články sú zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu chemickou reakciou medzi palivom (zvyčajne vodíkom) a kyslíkom. Tieto články sa často používajú vo vozidlách alebo v elektrotechnickom priemysle ako zdroj energie.

  Meranie vlhkosti palivových článkov

  Princip palivového článku

  Palivový článok s polymérovou elektródovou membránou (PEM) je dôležitou technológiou vo vodíkovom priemysle. Palivový článok PEM má nízku prevádzkovú teplotu (<100 °C), vďaka čomu je užitočný v mnohých aplikáciách, ako je výroba energie, automobilový priemysel a verejná doprava.

  Účinnosť a životnosť palivového článku PEM do veľkej miery závisí od presného riadenia teploty a vlhkosti. V tejto aplikácii je senzor umiestnený v prostredí s vysokou vlhkosťou, zvyčajne nad 80 % relatívnej vlhkosti. Ide o náročné prostredie, pretože tu neustále hrozí riziko kondenzácie. Kondenzácia môže poškodiť údaje a môže trvať dlho, kým sa senzor dostane z nasýteného stavu. Technológia vyhrievanej sondy spoločnosti Vaisala je dokonalým riešením tejto výzvy. Vyhrievaná sonda zabezpečuje, že snímač je trvalo teplejší ako teplota procesu.

  Ako maximalizovať účinnosť a životnosť palivového článku?

  Zmiešavanie kvapalín a plynov pre palivové články

  Palivové články sú zariadenia, ktoré využívajú chemickú reakciu na výrobu elektrickej energie a tepla a fungujú na princípe nepriamej reakcie vodíka s kyslíkom. Jadrom palivového článku je membrána, v ktorej sa miešaním plynného vodíka a kyslíka vyrába elektrická energia. Ide o veľmi atraktívny spôsob výroby elektriny, pretože jediným odpadovým produktom je voda.

  Aby membrána, a teda aj celý palivový článok, správne fungovali a nepoškodili sa, je veľmi dôležité správne miešať reagujúce zložky a zároveň udržiavať membránu vlhkú. Zvlhčovanie je sprostredkované parou, ktorá sa dodáva z odparovacej jednotky CEM. Okrem presného riadenia prietoku sa musí monitorovať tlak na jednotlivých vetvách, aby sa zabezpečili optimálne reakčné podmienky a čo najvyšší energetický výťažok.

  Ako na zmiešavanie?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky