Odparovací a zmiešavací systém CEM

Odparovací a zmiešavací systém CEM
Jednotka zmiešavacieho systému CEMZmiešavací modul na prípravu paryBronkhorst CEM
Bronkhorst CEMBronkhorst CEM

Systém pre prípravu kvapalinových pár v prúde nosného plynu

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

CEM-System (riadené odparovanie a zmiešavanie) je inovatívny systém na prípravu zmesí pár kvapaliny v prúde nosného plynu (Liquid Delivery System – LDS), ktorý možno aplikovať pre atmosférické alebo vákuové procesy. Systém generovania pary sa skladá z regulátora prietoku kvapaliny (MFC), regulátora prietoku nosného plynu a zmiešavacieho odparovacieho zariadenia s reguláciou teploty.

Tento odparovací systém je alternatívou k tzv. bubblerom.

Systém je vhodný na miešanie prietokov kvapalín 0,25-1200 g / h, čo vedie k prietoku nasýtených pár 50 ml / min až 100 l / min. Tento zmiešavací systém môže nahradiť bubllery. Nové príležitosti vytvorené systémom CEM: je možné odparovať dokonca aj tuhé látky rozpustené v rozpúšťadlách.

Hlavné vlastnosti:

  • Presne kontrolovaná zmes plynu a kvapalín (hmotnostný prietok)
  • Rýchla odozva
  • Vysoká reprodukovateľnosť
  • Spracováva vodu, rozpúšťadlá, kvapalné zmesi
  • Veľmi stabilný prietok pary
  • Flexibilný výber pomeru plynu a kvapaliny
  • Nižšia pracovná teplota ako u konvenčných systémov

Kompaktní provedení VDMNa základe technológie CEM opísanej vyššie spoločnosť Bronkhorst navrhla novú sériu modulov na dodávku pár. Tieto kompaktné podsystémy obsahujú komponenty systému CEM a ďalšie! Okrem regulátorov prietoku plynu a kvapalín a odparovacej jednotky s regulovanou teplotou sú v sérii VDM integrované napájanie s displejom (1,8 „TFT) a riadiacimi funkciami. Voliteľne ponúka jednotka miestne alebo vzdialené sledovanie teploty vyhrievania.
Kompaktný modul „Plug and Work“ môže vytvárať (nasýtené) toky pár v rozmedzí
100 ml / min až 10 ln / min. Môže sa aplikovať na atmosférické alebo vákuové procesy a je schopný odparovať zmesi a dokonca aj tuhé látky rozpustené v rozpúšťadlách.

 

Model Popis Max. kapacita
(založené na H2O)
Max. kapacita
Max. tepl.
W-101A 10 W, pre µ-FLOW 2 g/h tekutiny 4 ln/min plyn 200°C
W-102A 10 W, pre LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 30 g/h tekutiny 4 ln/min plyn 200°C
W-202A 100 W, pre LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 120 g/h tekutiny 10 ln/min plyn 200°C
W-303B 1000 W, pre LIQUI-FLOW™/ mini CORI-FLOW™ 1200 g/h tekutiny 100 ln/min plyn 200°C
SW-100 10 W, VDM-Séria 30 g/h tekutiny 4 ln/min plyn 200°C
SW-200 100 W, VDM-Séria 120 g/h tekutiny 10 ln/min plyn 200°C

Dokument

Jazyk

Katalógový list CEM EN flag
Katalógový list VDM EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.