Digitálne referenčné tlakomery

Digitálne referenčné tlakomery firiem Fluke Calibration a Crystal pressure pre kalibráciu deformačných i elektronických tlakomerov s vynikajúcou presnosťou a opakovateľnosťou merania.