Referenčný tlakomer RPM4

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Referenčný tlakomer RPM4

  RPM4 je oveľa viac ako bežný tlakomer

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
  • ikona parametru rozsahRozsah: od vákua do 2800 bar
  • ikona parametru presnosťPresnosť: až do ±0,005 % RD
  • ikona parametru ---Funkcia AutoRange
  • ikona parametru komunikáciaKomunikácia: RS-232, IEEE 488.2
  • ikona parametru certifikáciaCertifikácia: ISO 17025 Akreditovaný kalibračný certifikát v štandardnej dodávke
  • Výborné technické parametre od veľmi nízkeho tlaku do 280 MPa …
  • Pokročilé vstavané funkcie …
  • Kompaktný a robustný …
  • Kompletné miestne a diaľkové komunikácie …
  • RPM4 je optimálnym riešením širokého rozsahu merania pri špičkovej kalibrácii tlaku

  VLASTNOSTI

  RPM4 má všetky vlastnosti, ktoré sa očakávajú od moderných prístrojov a navyše: indikáciu platnosti hodnoty tlaku na základe stability

  • Automaticú korekciu odľahlosti referenčných úrovní
  • Používateľom definovatelných jednotky
  • Inteligentná funkcia AutoZero
  • Diaľkový spínač (ENTER)
  • Veľké znaky, ľahko čitateľný displej
  • Napájanie 12 V ss a voliteľná sada batérií
  • Voliteľný doplnok pre riadenie ventilov
  • Komunikácia RS232 a IEEE-488
  • Pamäť typu „FLASH“ pre jednoduchú aktualizáciu vnútorného programového vybavenia, ktorý je k dispozícii zdarma
  • Rekalibračný softvér v dodávke
  • Voľný ovládač LabVIEW

  Neobmedzená voľba rozsahu (funkcia INFINITE RANGING ™) funkcia AUTORANGE ™

  Neobmeezená voľba rozsahu zabezpečuje RPM4 nevídanú univerzálnosť prispôsobenia širokému sortimentu skúšaných prístrojov. Vďaka ľahko použiteľnej funkcii AutoRange je možné na optimalizáciu všetkých vlastností tlakomerov podľa požadovaného rozsahu len niekoľko jednoduchých klávesových kláves alebo jedného diaľkového ovládania. Zadajte iba hodnotu maximálneho tlaku a režim merania, potom:

  • Je zvolený a aktivovaný optimálny modul Q-RPT na pokrytie daného rozsahu a režimu merania.
  • Je nastavená jednotka.
  • Je aktivovaný režim merania – absolútny tlak, pretlak alebo kombinovane pretlak / podtlak.
  • Rozlíšenie displejov je nastaviteľné na primeranú úroveň.
  • Limit alarmu proti tlakovému preťaženiu sa nastaví podľa aktuálneho rozsahu.
  • Neistota merania je znížená v pomere k vybranému rozsahu (platí iba pre triedy prémiových modulov Q-RPT).

  Poznámka:

  Použitie neobmedzeného výberu rozsahu a funkcie AutoRange zariadenia RPM4 je odporúčané pre optimálne pokrytie rôznych rozsahov testovaných prístrojov, ale nie je potrebné na dosiahnutie technických parametrov merania v „% z odčítania“.

  SDS™ – systém ochrany modulu Q-RPT

  Všetky moduly Q-RPT do rozsahu 7 MPa sú vybavené unikátnym ochranným systémom SDS (Self Defense SystemTM) spoločnosti Fluke Calibration. Ventily systému SDS automaticky oddeľuje a odvzdušní modul Q-RPT v prípade, že sa nepoužíva na meranie alebo ak by mohlo dôjsť k pret’aženiu modulu. Pri použití funkcie SDS je možné ponechat k akémukoľvek modulu Q-RPT pripojenú tlakovú hodnotu do 10 MPa bez potreby oddelenia alebo odpojenia.

  Moderné vstavané funkcie

  RPM4 ponúka rôzne moderné vstavané funkcie spracovania údajov merania tlaku:

  • Špeciálne údaje ako napríklad zobrazenie priemernej hodnoty tlaku za daný časový úsek, rýchlosť zmeny hodnoty tlaku, záznam Min/Max hodnôt, „podržanie“ meranej hodnoty tlaku, odchýlka od zadanej hodnoty tlaku.
  • Diferenčný režim priamo meria rozdiel medzi dvoma modulmi Q-RPT vrátane tárovania pri určitej hodnote statického tlaku.
  • Paralelné meranie využíva dva moduly Q-RPT redundantne ako jeden.
  • Kontrola tesnosti meria priemernú hodnotu rýchlosti zmeny tlaku v užívateľom zadanom časovom úseku.
  • Funkcia AutoTest automatizuje kalibračné postupy s vyhodnotením chyby skúšaného prístroja vrátane záznamu nameraných hodnôt.

  Kompatibilita s automatickým regulátorom tlaku PPC4

  RPM4 môže byť použitý ako externý referenčný tlakomer pre plne automatický regulátor / kalibrátor tlaku PPC4 firmy Fluke Calibration. Jeden alebo dva prístroje RPM4 môžu byť štandardne pripojené k PPC4 pomocou kábla RS232. Moduly Q-RPT zariadenia RPM4 sa stanú súčasťou systému PPC4 a sú riadené prostredníctvom PPC4, o čom je obsluha prehľadne informovaná. K systému pokrývajúcemu celý rozsah merania sa skúšané zariadenie pripája iba jednou prípojkou.

  Viac informácií o možnostiach systému nájdete v prospekte PPC4.

  Technické parametre referenčného tlakomera RPM4

  Všeobecné technické údaje

  Požiadavky na napájanie: 85 až 264 V st., 50 až 60 Hz, max. spotreba 25 VA a 12 V ss @ 9 Ah
  Nabíjačka batérií: 100 až 240 V st., 50 až 60 Hz
  Rozsah teplôt použitia: 15 až 35°C
  Vibrácie: prístroj vyhovuje norme MIL-T-28800D
  Hmotnosť: 5 kg
  Rozmery: 10 cm (v) x 22,7 cm (š) x 24 cm (h)
  Batéria/nabíjačka: 8 cm (v) x 22,5 cm (š) x 20 cm (h)
  Komunikačné rozhranie: RS-232 (COM 1, COM2), IEEE 488.2
  Prevádzkové režimy: absolútny tlak, pretlak, kombinovaný pretlak/podtlak, diferenčný tlak
  Tlakové rozsahy: od vákua až do 280 MPa
  Pracovné médium:
  moduly Q-RPT s rozsahom do A7M: Čistý, suchý, nekorozívny plyn
  všetky ostatné: Plyn alebo olej
  Tlakové pripojenie:
  TEST (+), Odvzdušnenie (-): Až do A70M

  Nad A70M

  1/8″ NPT F

  DH500 (ekvivalent AE250C)

  ATM 10-32 UNF
  Konektor pre externé elektrické ventily: (8) 12 V, max. celkový výstup 1 A
  Prevedenie CE: zaručené

  Meraný a generovaný tlak (Q-PRT)

  Doba nábehu: Pri studenom štarte doporučená stabilizácia 30 minút
  Rozlišenie: Až 1 ppm (0,0001 %), nastaviteľné užívateľom
  Vplyv tiažového zrýchlenia: maximálne ±0,008 %/g

  prevádzka v sklone ±20° od vztiahnutej roviny bez významného vplyvu

  Predpokladaná stabilita: 1 1 rok
  Kalibrácia: Kalibračný list vydaný akreditovaným (A2LA) kalibračným laboratóriom ako štandard
  Triedy snímačov Q-RPT:
  STANDARD: neistota v % z odčítania, 30 až 100 % rozpetia snímača Q-RPT
  PREMIUM: znížená neistota v % z odčítania a zníženie rozsahu funkciou AutoRange až v pomere 3:1
  STANDARD: PREMIUM:
  Moduly Q-PRT až do A10M
  Presnosť: 2 ±0,008 % z odčítania 4 ±0,005 % z odčítania *
  Neistota merania: 3 0,010 % z odčítania 4 0,008 % z odčítania **
  Moduly Q-PRT A14M až A140M
  Presnosť: 2 ±0,012 % z odčítania 4
  Neistota merania: 3 0,013 % z odčítania 4
  Moduly Q-PRT až do A10M
  Presnosť: 2 ± 0.015 % z odčítania 4
  Neistota merania: 3 0,018 % z odčítania 4
  1. Predpokladaná stabilita na 1 rok (k = 2) predpokladá pravidelné používanie funkcie AutoZero. Predpokladaná ročná stabilita merania v absolútnom režime bez použitia funkcie AutoZero je ± (0,005% rozpätia snímača Q-RPT + 0,005% z odčítania).
  2. Kombinovaná chyba linearity, hysterézy a opakovateľnosti. Ak použijete absolútny snímač Q-RPT na meranie preťaženia, pridajte k hodnote neistoty + / – 1 Pa, aby sa zohľadnilo rozlíšenie a krátkodobá stabilita zabudovaného barometra.
  3. Maximálna odchýlka indikovaných hodnôt snímača Q-RPT od skutočnej hodnoty meranej hodnoty tlaku, ktorá zahŕňa presnosť, predpokladanú ročnú stabilitu, vplyv teploty a neistotu kalibrácie. Jedná sa o rozšírenú neistotu (k = 2) podľa odporúčania ISO „Guide až the Expression of Uncertainty in Measurement“.
  4. Hodnota v % z odčítania platí od 30 do 100% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% rozpätia snímača Q-RPT je hodnota konštantná a jeho veľkosť je získaná vynásobením hodnoty v % z odčítanej hodnoty tlaku v 30% rozpätia snímača Q-RPT.
  5. Hodnota v % z odčítania platí od 30 do 100% akéhokoľvek AutoRange rozsahu, ktoré je väčšie alebo rovné 30% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% AutoRange rozsahu je hodnota konštantná a jej veľkosť sa získa vynásobením hodnoty v % z odčítanej hodnoty v tlaku v 30% AutoRange rozsahu. Ak je rozsah AutoRange menší ako 30% rozpätia snímača Q-RPT, je hodnota uvedená v % odčítania alebo v % odčítania v 9% rozpätia snímača QRPT, platí hodnota, ktorá je väčšia.

  Moduly rezonančných referenčných snímačov tlaku (Q-RPT)

  Vynikajúce technické parametre RPM4 sú dosiahnuté vďaka jedinečným modulom rezonančných referenčných snímačov tlaku (Q-RPT) firmy DHI. Modul Q-RPT meria tlak na základe meraní zmeny vlastnej frekvencie kmitania kremíkového kryštálu, ktorá je spôsobená pnutím vyvolaným tlakom. Individuálnym vyhodnocovaním a charakterizáciou pomocou najpresnejších etalónov tlaku sa robí výber snímačov tlaku pre Q-RPT moduly. Použité sú len snímače spĺňajúce požadovanú úroveň linearity, opakovateľnosti a stability. Špeciálny spôsob kompenzácie vychádza z viac ako 15 rokov skúseností s tisíckami rezonančnými snímačmi tlaku a používa sa pre optimalizáciu metrologických charakteristík potrebných pre prenosný etalón. Pre optimálne splnenie výkonnostných a cenových požiadaviek sú k dispozícii dve triedy modulov Q-RPT – štandard a premium. Dynamická kompenzácia atmosférického tlaku pomocou nezávislého vstavaného barometra umožňuje v ktoromkoľvek okamihu rýchle prepínanie medzi absolútnym tlakom a pretlakom bez významného vplyvu na neistotu merania. K tejto funkcii nie je potrebné dodatočné zariadenie alebo voliteľné príslušenstvo. Tento barometer sa používa len na meranie malých zmien atmosférického tlaku v priebehu merania pretlaku, takže vplyv jeho absolútnej chyby a driftu na neistotu merania je zanedbateľný.

  Okrem vynikajúcej metrologickej charakteristiky majú moduly Q-RPT tieto výhody:

  • Neistota merania v % z odčítania s možnosťou zmeny rozsahu pomocou funkcie AutoRange
  • Zanedbateľná doba nábehu
  • Nezávislosť na druhu plynu
  • Kremíkový kryštál izolovaný od tlakového média
  • Minimálna citlivosť na polohu

  REFERENČNÉ SNÍMAČE TLAKU (Q-RPT)

  OZNAČ.

  Q-RPT

  MAXIMÁLNY TLAK Podporované 

  režimy

  merania

  Prevádzkové

   médium

  Ochranný 

  systém SDS

  VERZIA SI
  Absolútny

  tlak

  [kPa]

  Pretlak

  [kPa]

  A280M-L 280 000 280 000 Absolútny,

  pretlak

  a pretlak

  / podtlak

  Olej ako štandard

  Plyn na vyžiadanie

  Nie je k dispozícii
  A200M-L 200 000 200 000
  A140M-L 140 000 140 000
  A100M-L 100 000 100 000
  A70M 70 000 70 000 Plyn ako štandard

  Olej na  vyžiadanie

  A40M 40 000 40 000
  A20M 20 000 20 000
  A14M 14 000 14 000
  A10M 10 000 10 000 K dispozícii
  A7M 7 000 7 000
  A3.5M 3 500 3 500 Iba plyn
  A2M 2 000 2 000
  A1.4M 1 400 1 400
  A700K 700 700
  A350K 350 250
  A200K 200 100
  A160K 160 60
  A100K 110 10
  BA100K 1 110
  G200K 200
  Pretlak
  G100K 100
  G15K 15
  BG15K 2 15 Podtlak/ pretlak

  1. BA100K je barometer, ktorého rozsah začína na 70 kPa (10 psi)

  2. BG15K meria podtlak / pretlak v rozsahu -15 až +15 kPa (-2,2 až 2,2 psi)

  Objednávanie referenčného tlakomera RPM4

  Modely referenčných tlakomerov, označenie a popis

  OZNAČENIE POPIS
  RPM4 mhhhac/mlllac Referenčný tlakomer

  kde:

  mhhhac značí typ snímača Q-RPT pre vyšší rozsah (Hi).

  c značí triedu snímača (s pre štandard, p pre premium).

  mlllac značí typ snímača Q-RPT pre nižší rozsah (Lo) a jeho triedu.

  Ponechajte voľné, ak nie je snímač Lo Q-RPT použitý.

  Typ snímača si vyberte z tabuľky Referenčné snímače tlaku (Q-RPT)-záložka „Moduly Q-RPT“

  RPM4 04 -1 verzia s jednotkami US
  RPM4 04 -2 verzia s jednotkami SI
  RPM4 06 Špeciálna kalibrácia
  RPM4 07 Špeciálne prevádzkové médium pre Hi Q-RPT (upresnite)
  RPM4 08 Špeciálne prevádzkové médium pre Lo Q-RPT (upresnite)

  Doplnky a príslušenstvo, označenie a popis

  OZNAČENIE OBJ. Č. POPIS
  Drivers Connector 401382 Konektor pre externé elektrické ventily
  Sada batérií 401904 Batérie 12 V js s nabíjačkou
  Rack Mount Kit 401929 Sada pre montáž do štandardných prístrojových skríň 19″
  Pedálový spínač 401886 Diaľkový spínač (ENTER)
  MPC1-1000 401067 Ručný regulátor tlaku do 7 MPa, médium plyn
  MPC1-3000 401210 Ručný regulátor tlaku do 20 MPa, médium plyn
  MPC1-D-1000 401646 Ručný regulátor tlaku pre diferenčný tlak pri statickom tlaku do 7 MPa, médium plyn
  MPC1-D-3000 401647 Ručný regulátor tlaku pre diferenčný tlak pri statickom tlaku do 20 MPa, médium plyn
  GPC1-16000 401800 Ručný regulátor tlaku do 110 MPa, médium plyn
  OPG1-30000 401497 Ručný generátor/regulátor tlaku do 200 MPa, médium olej
  PPC4 Automatický regulátor tlaku – viď katalóg PPC4
  VA-PPC/MPC-REF, 220V 401160 Výveva s príslušenstvom pre pripojenie k MPC1
  PK-7000-PPC/MPC 400985 Sada prepojok pre RPM4 a MPC1 vrátane rýchlospojky pre skúšaný prístroj

  Dokument

  Jazyk

  Prospekt „RPM4.pdf“ EN flagCS Flag
  Prehľadový prospekt „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag

  Novinky