Meranie rýchlosti a polohy pohybu u priemyselných robotov

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Polohovanie a robotika

  Polohovanie alebo tiež meranie a určovanie pohybu a polohy objektov je neoddeliteľnou súčasťou mnohých priemyselných zariadení. Od merania rýchlosti, uhla otáčania, dĺžky, posunu a ďalších veličín nachádza uplatnenie v oblasti robotiky, ktorá sa zameriava na vývoj, konštrukciu a používanie robotov na množstvo účelov. Meranie polohy/pozície je neoddeliteľnou súčasťou automatizácie procesov alebo riadenia strojov.

  Meranie rýchlosti a polohy pohybu u priemyselných robotov

  V priemyselných aplikáciách, ako je napríklad obrábanie kovov alebo montážne linky, je kľúčové mať roboty, ktorí môžu pohybovať obrobky rýchlo a presne, čo zvyšuje celkovú efektivitu výrobného procesu. Enkodéry umožňujú robotom dosiahnuť optimálne trajektórie pohybu a minimalizujú chyby, čo je zásadné pre dosiahnutie kvalitných výsledkov v priemyselnej výrobe.

  Jedným z hlavných dôvodov používania enkóderov v robotike je skutočnosť, že roboti môžu pohybovať obrobky oveľa rýchlejšie a presnejšie ako človek. Ľudia sú obmedzení svojou fyzickou povahou a nemôžu dosiahnuť takú úroveň presnosti a rýchlosti ako robotické systémy. V priemyselných prostrediach, kde je čas cenný a každá chyba môže mať značné finančné následky, sú enkódery neoceniteľnými nástrojmi na optimalizáciu výrobných procesov.

  Detail aplikácie

  Ovládanie otočných a teleskopických ramien

  Ovládání otočných a teleskopických výložníků

  Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť presné polohovanie napr. ramien žeriavov a montážnych plošín, je použitie absolútnych enkodérov s komunikáciou CANopen. Táto komunikácia je štandardom v automobilovom priemysle, ľahko definuje priority a robí systém mimoriadne stabilným. Tieto enkodéry umožňujú presné meranie polohy, rýchlosti, sklonu a uhla v reálnom čase, čo je dôležité pre spoľahlivé a presné riadenie strojov.

  Z bezpečnostných dôvodov sa zvyčajne používajú v sérii alebo s redundantnou technológiou, aby poskytli ďalšiu úroveň bezpečnosti. Ak jeden enkodér zlyhá, druhý môže pokračovať v meraní a poskytovať potrebné výstupy. Vďaka viacotáčkovej technológii EnDra® enkodéry nepodliehajú opotrebovaniu a pracujú bez batérie, čo znamená dlhšiu životnosť a nižšie náklady na údržbu.

  Ako presne polohovať otočné a teleskopické ramená?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky