Výroba stlačeného vzduchu

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Energetický priemysel

  Energetický priemysel sa zaoberá výrobou a distribúciou elektriny a tepla. Tento priemysel zahŕňa konvenčné zdroje energie, ako je uhlie, ropa alebo zemný plyn, ako aj obnoviteľné zdroje energie, ako je vodná, veterná alebo slnečná energia.

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je dôležitou súčasťou mnohých priemyselných procesov. Ovplyvňuje kvalitu procesu a konečného výrobku. Navyše stlačený vzduch je často najväčším spotrebiteľom elektrickej energie v prevádzke. Keďže dôležitosť čistého a suchého stlačeného vzduchu - a s tým spojené náklady - je taká vysoká, jeho starostlivé riadenie a monitorovanie sa stáva kritickou úlohou pre každý závod. Jedným z najdôležitejších parametrov súvisiacich s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Pomocou stabilného merania rosného bodu môžete zabrániť nadmernému vysušovaniu procesu, čím ušetríte energiu, prípadne ochránite zariadenie pred koróziou.

  Meranie rosného bodu v kombinácii s meraním tlaku ponúka ďalšie jedinečné výhody. Keď sa údaje o rosnom bode skombinujú s aktuálnym procesným tlakom, prepočty na atmosférický tlak alebo ppm sú k dispozícii online, takže informácie nie sú nejednoznačné. Regulačné požiadavky na tlakový plyn sa tak dajú splniť rýchlo a jednoducho. Spoločnosť Vaisala ako prvá uviedla na trh výrobok špeciálne navrhnutý na splnenie tejto potreby. Prevodník rosného bodu a tlaku Vaisala DPT146 je obzvlášť vhodný pre náročné aplikácie stlačeného vzduchu.

  Čím merať rosný bod?

  Meranie vodíka a iných plynov rozpustených v transformátorovom oleji

  Monitorovanie plynov rozpustených v oleji je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku energetických zariadení, ako sú napríklad výkonové transformátory. Hlavným rozkladným plynom, ktorý vzniká pri poruche v transformátoroch, je vodík.

  Monitorovanie vodíka ako rozkladného plynu, ktorý vzniká pri výbojoch, iskrení, poruchách izolácie alebo skratoch, je základným diagnostickým nástrojom, ktorý možno nasadiť na transformátore na posúdenie stavu transformátora.

  Online DGA monitoring?

  Meranie otáčok parných turbín

  Turbína parní

  Meranie otáčok parnej turbíny je dôležité na kontrolu a riadenie výkonu a účinnosti turbíny. Parná turbína je zariadenie, ktoré využíva tlak pary na pohon rotora a výrobu elektrickej energie. Otáčky parnej turbíny sú dôležité na riadenie výkonu turbíny a zabezpečenie optimálnej účinnosti. Existujú rôzne spôsoby merania otáčok parných turbín. Najčastejšie sa používajú digitálne rýchlomery alebo laserové snímače rýchlosti.

  Otáčkomery sú zariadenia, ktoré merajú a zobrazujú počet otáčok za minútu pomocou optického alebo elektrického snímača. Laserové otáčkomery sú pokročilejšie zariadenia, ktoré na meranie počtu otáčok za minútu používajú laserový lúč.

  Meranie otáčok parnej turbíny je dôležité na kontrolu a riadenie výkonu a účinnosti turbíny. Otáčky turbíny sú dôležité na riadenie výkonu a zabezpečenie optimálnej účinnosti. Tieto prístroje umožňujú presné meranie otáčok za minútu a tiež umožňujú zhromažďovanie a ukladanie údajov na ďalšiu analýzu a kontrolu.

  Ako zobrazovať otáčky turbíny?

  Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Zhášecí tlumivka zemního spojení

  Zemniaca tlmivka sa používa na elimináciu nežiaduceho vlnenia elektrického napätia, ktoré môže vzniknúť pri prepínaní medzi rôznymi zdrojmi napájania alebo pri pripojení veľkých zdrojov záťaže. Minimálna hladina oleja v tlmivke zemného spojenia je nevyhnutná pre jej správnu činnosť a ochranu pred poškodením. Ak je hladina oleja príliš nízka, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu tlmivky. Hladina oleja sa preto musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dopĺňať.

  Jedným zo spôsobov kontroly hladiny oleja v tlmivke zemného spojenia je použitie plavákových limitných hladinomerov. Plavákové limitné hladinomerysnímače, ktoré používajú plavák, ktorý stúpa a klesá s hladinou oleja. Snímač vyhodnocuje polohu plaváka a vyhodnotený signál posiela do monitorovacieho systému. Tento typ snímača je veľmi obľúbený pre svoju jednoduchosť a spoľahlivosť a tiež sa ľahko inštaluje.

  Ako strážiť minimálnu hladinu oleja?

  Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.

  Meranie hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín je mimoriadne dôležité pre kontrolu a riadenie prevádzky parných turbín. Existujú rôzne spôsoby merania hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín. Magnetické obtokové hladinomery sa často používajú vo viacerých súpravách, zvyčajne v kombinácii s niektorým typom spojitého odporového alebo magnetostrikčného snímača. Merania môžu byť doplnené aj limitnými spínačmi, ktoré monitorujú minimálne a maximálne stavy hladiny. Magnetické obtokové hladinomery tak zabezpečujú vizuálnu kontrolu hladiny na mieste a diaľkový prenos údajov do riadiaceho systému.

  Ako merať výšku hladiny kondenzátu?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky