Meranie CO2 a metrologických veličín v životnom prostredí

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Životné prostredie

  Životné prostredie sa vzťahuje na kvalitu a stav prírodných zdrojov, ako sú voda, vzduch a pôda. Zahŕňa aj ochranu a riadenie prírodných ekosystémov, ako sú lesy, moria a divoká príroda. Životné prostredie sa vzťahuje aj na znižovanie vplyvu ľudských činností na prírodné prostredie, ako sú emisie skleníkových plynov alebo likvidácia odpadu. Týka sa aj ochrany a podpory biodiverzity, čo zahŕňa ochranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Okrem toho sa životné prostredie týka aj prispôsobovania sa klimatickým zmenám, ako sú zmeny teploty, zrážok a povodní, a toho, ako sa na ne môžu ľudia a spoločnosť pripraviť.

  Meranie CO2 a metrologických veličín v životnom prostredí

  Uhelná elektrárna

  Podľa Charty základných práv a slobôd by mal mať každý zaručené právo na priaznivé životné prostredie. Aby bolo možné určiť, či ide stále o priaznivé životné prostredie, musia sa parametre tohto prostredia nejakým spôsobom kvantifikovať.

  Senzory od spoločnosti Vaisala dokážu merať teplotu, atmosférický tlak, rosný bod alebo vlhkosť, smer a rýchlosť vetra (napr. na určenie smeru dopadu rozptyľujúcich častíc), množstvo a intenzitu zrážok a v neposlednom rade koncentráciu oxidu uhličitého (CO2). Mnohé z týchto prístrojov sa používajú aj vo výskume, napríklad na skúmanie toho, ako sa mení kvalita drevnej hmoty pri zvýšení koncentrácie CO2, ako sa zrýchľuje rast paradajok alebo ako sa predlžuje skladovanie ovocia pri zvýšení koncentrácie CO2 v atmosfére a pod.

  Ako monitorovať životné prostredie?

  Dávkovanie CO2 pre kultiváciu rias

  Oxidu uhličitému (CO2) sa v posledných rokoch venuje veľká pozornosť, najmä kvôli jeho rastúcej koncentrácii v atmosfére. Mnohé nové spoločnosti sa v súčasnosti snažia vyvinúť metódy zachytávania, spracovania a využívania CO2, aby sa z neho stal udržateľný zdroj. Jednou z týchto metód je pestovanie rias ako obnoviteľnej biomasy.

  Pomocou hmotnostných regulátorov prietoku plynu sa CO2 dávkuje riasam tak, aby ho čo najefektívnejšie využívali na svoj rast. Riasy využívajú CO2 ako zdroj uhlíka a v kombinácii so slnečným svetlom z neho prostredníctvom fotosyntézy vyrábajú cukry. Na svete existuje viac ako 50 tisíc druhov rias, ktoré môžu byť zdrojom cukrov, tukov a bielkovín, ako aj antioxidantov a dokonca pigmentov. Ak nie je koncentrácia CO2 presne regulovaná, môže byť príliš nízka a riasy začnú odumierať z nedostatku potravy. Vysoká koncentrácia CO2 je však tiež zlá, pretože sa môže rozpúšťať vo vode a zvyšovať jej kyslosť, čo riasy veľmi rýchlo zabije.

  Ako presne dávkovať CO2?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky