Bronkhorst IQ+ FLOW

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Elektronické tlakomery a regulátory tlaku

    Elektronické tlakomery a regulátory modulárnej konštrukcie pre meranie absolútneho, relatívneho a diferenčného tlaku Holadskej firmy Bronkhorst High-Tech.

    Špecialista kategórie elektronické tlakomery a regulátory tlaku


    Novinky