Bronkhorst EL-PRESS

Regulátor tlaku EL-PRESS P-602
Elektronický senzor tlaku EL-PRESSDiferenčný snímač tlaku EL-PRESS P-506C

Elektronické tlakomery a regulátory tlaku (IP40)

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Tlakomery EL-PRESS majú možnosť merania tlaku, prednej regulácia tlaku („napúšťanie“), zadnej regulácie tlaku („vypúšťanie“) alebo merania a regulácie diferenčného tlaku. Regulácia prebieha pomocou ventilu integrovaného priamo v tele tlakomera alebo (pri vyšších tlakoch či prietokoch) oddeleným ventilom, ktorý je tlakomerom priamo riadený. Sú dostupné v laboratórnom prevedení s krytím IP 40. Prístroje majú voliteľnú analógovú komunikáciu + digitálnu RS 232 v základnom vyhotovení. Voliteľne sú dostupné so zbernicovým rozhraním (Profibus, Profinet, Modbus, Flowbus, Devicenet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK).

Presnosť: ± 0,5% z plného rozsahu.

Možnosť merania v rôznych rozsahoch od 2 mbar (a) do 400 bar (g).

„Multibus“ digitálne meranie / regulácia tlaku

Bronkhorst High-Tech vyvinul svoje digitálne prístroje kompatibilné s „Multibus“ konceptom, vďaka ktorému môžu byť vybavené PC doskou s rozhraniami DeviceNet ™, Profibus-DP®, Profinet, Modbus, EtherCAT® alebo FLOW-BUS.
Regulátor tlaku pracuje s veľkou presnosťou a môže byť v prevedení prednej regulácie tlaku (regulácia tlaku po prúde „P2) alebo zadnej regulácie tlaku (regulácia tlaku proti prúdu“ P1 „).

Hlavné vlastnosti:

  • konštrukcia priameho prietoku
  • stabilná kontrola aj pri meniacich sa procesných podmienkach
  • kompaktný dizajn
  • maximálny tlak 400 bar
  • možnosť dodania Metal sealed verzie s tesnením kov-na-kov
  • vysoká presnosť a opakovateľnosť

Použitie

  • plynová alebo kvapalinová chromatografia
  • biotechnológie
  • kontrola tlaku pary v odparovacích a miešacích systémoch
  • bezpečnostná kontrola tlaku pri lisovaní

Tlakomery

Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
P-502C 2 …100 mbar 1,28 … 64 bar
P-512C 1,28 … 64 bar 2 … 100 bar
P-522C 2 … 100 bar 4 … 200 bar
P-532C 4 … 200 bar 8 … 400 bar

 

Diferenčné tlakomery

Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
P-506C 2 … 100 mbar 0,3 … 15 bar

 

Predná regulácia tlaku („P2“)

Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
P-602C / P-602CV 5 … 100 mbar 3,2 … 64 bar
P-612C / P-612CV 3,2 … 64 bar 5 … 100 bar

 

Zadná regulácia tlaku („P1“)

Najnižší rozsah Najvyšší rozsah
P-702C / P-702CV 20 … 100 mbar 12,8 … 64 bar
P-712C / P-712CV 12,8 … 64 bar 20 … 100 bar

Pre reguláciu vysokého tlaku (až do 400 bar) je k dispozícii tlakomer s oddeleným regulačným ventilom.

Kódy senzorov, rozsahy a maximálny tlak

(pre senzory integrované v prístrojoch EL-PRESS )

Absolútny tlak

Tlakové rozsahy
(Hodnoty plného rozsahu; medziľahlé rozsahy k dispozícii)
Maximálny tlak
350A 100 … 350 mbara 1,0 bara
1K1A 0,35 … 1,1 bara 3,1 bara
6K0A 1,1 … 6 bara 10,5 bara
21KA 6 … 21 bara 62 bara
M10A 20 … 100 bara 200 bara
M40A 100 … 400 bara 500 bara

 

Pretlak

Tlakové rozsahy
(Hodnoty plného rozsahu; medziľahlé rozsahy k dispozícii)
Maximálny tlak
350R 100 … 350 mbar 1,0 bar
1K1R 0,35 … 1,1 bar 3,1 bar
6K0R 1,1 … 6 bar 10,5 bar
21KR 6 … 21 bar 62 bar

 

Diferenčný tlak

Tlakové rozsahy
(Hodnoty plného rozsahu; medziľahlé rozsahy k dispozícii)
Maximálny tlak
300D 100 … 300 mbar 2,5 bar
1K0D 0,3 … 1 bar 4 bar
4K0D 1 … 4 bar 7 bar
15KD 4 … 15 bar 30 bar

Dokument

Jazyk

Katalógový list EL-PRESS EN flag

El-Flow Select s displejem Bright


Multifunkčný displej Bright

 

Katalógový list s technickými údajmi


adaptár


Sieťový adaptér PiPS

 

Stručný návod