Meranie tlaku plynu v bioreaktore

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie tlaku plynu v bioreaktore

  Bioreaktor

  Meranie tlaku v bioreaktore je dôležitým procesom na monitorovanie stavu kultivácie mikroorganizmov a na zabezpečenie optimálnych podmienok pre rast buniek. Tlak v bioreaktore sa môže meniť v závislosti od typu kultúry, objemu a typu bioreaktora, ale vo všeobecnosti je potrebné udržiavať tlak na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečil optimálny priebeh kultivácie. Na meranie tlaku v bioreaktore sa používajú rôzne snímače, napríklad presné referenčné tlakomery Additel alebo Bronkhorst EL-PRESS, ktoré môžu tlak aj regulovať (otvorením ventilu tlak znížiť). Tieto snímače sa umiestňujú priamo do bioreaktora a umožňujú nepretržité monitorovanie tlaku v reálnom čase.

  Ďalšou dôležitou súčasťou merania tlaku v bioreaktore je správna kalibrácia snímačov. Kalibrácia snímačov je proces, ktorý zabezpečuje, aby snímače presne merali tlak a boli v zhode s referenčnými hodnotami. Na kalibráciu snímačov sa používajú buď laboratórne kalibrátory Fluke, alebo prenosné automatické kalibrátory Additel série ADT760 a ADT761A. Kalibrácia snímačov sa musí vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečila presnosť merania tlaku v bioreaktore. Správna kalibrácia snímača umožňuje presnejšie monitorovanie tlaku v bioreaktore a v konečnom dôsledku vedie k lepšej kontrole procesu kultivácie mikroorganizmov.

  logo výrobce Additel

  Additel špecialista

  Súvisiace produkty

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie tlaku plynu v bioreaktore, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Additel špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia bioprocesy a bioreaktory alebo na prehľad všetkých odvetví.

  Novinky