Digitálny referenčný tlakomer XP2i

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Digitálny referenčný tlakomer XP2i

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Digitálny referenčný tlakomer XP2i
  Digitálny referenčný tlakomer XP2i s ATEX certifikáciouHydraulický lis GaugeCal HP a XP2IDigitálny diferenčný tlakomer XP2i-DP
  Digitálny diferenčný tlakomer XP2i-DP

  Robustný, iskrovo bezpečný, digitálny referenčný tlakomer XP2i

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Crystal Pressure špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
  • ikona parametru rozsahRozsah: -1 až 1000 bar
  • ikona parametru presnosťPresnosť: 0.1% RD | 0.02%FS | 0.05%FS
  • ikona parametru komunikáciaKomunikácia: RS232
  • ikona parametru dataloggerDatalogger: 32 000 záznamov (voliteľne)
  • ikona parametru certifikáciaCertifikácia: ISO 17025 Akreditovaný kalibračný certifikát v štandardnej dodávke
  • ikona parametru ---Výnimočná dlhodobá stabilita tlakového snímača

  Robustný digitálny referenčný tlakomer XP2i je iskrovo bezpečný, vode odolný až do 3 m ponoru, odolný pádu až z 1,8 m – a to všetko pri presnosti ± 0,1% odčítania [voliteľná presnosť: ± 0,05% FS (-S5 ) alebo za príplatok ± 0,02% FS (-S2)], vrátane teplotnej kompenzácie, v tlakových rozsahoch až do 100 MPa.

  Základné vlastnosti

  • osvetlenie displeja: moderný displej je vďaka veľmi jasnému osvetleniu ľahko čitateľný za všetkých podmienok.
  • päť celých číslic – výhodné pri skúškach tesnosti
  • k dispozícii sú rozsahy od 100 kPa do 100 000 kPa
  • jednotky tlaku sa ľahko prepínajú
  • záznam špičkových hodnôt pre skúšanie otváracieho a uzatváracieho tlaku poistného ventilu
  • možnosť nastavenia na meranie výšky hladiny v nádrži
  • možnosti zobrazenia: na displeji je možné zobraziť maximálne a minimálne nameranú hodnotu tlaku a môže byť nastavený na priemerovanie (tlmenie) nestabilných odpočtov tlaku.
  • voliteľný druhý riadok na displeji: je vhodný pre skúšanie poistných ventilov a pri skúškach tesnosti. Horný riadok indikuje skutočný tlak, zatiaľ čo dolný riadok zobrazuje maximum, minimum, priemer, alebo rýchlosť zmeny.
  • zjednodušenie obsluhy: pomocou programu ConfigXP si môžete deaktivovať funkcie, ktoré nepoužívate alebo aktivovať tie, ktoré potrebujete. Navyše si môžete zabezpečiť XP2i pomocou hesla.
  • Iskrová bezpečnosť: Každý tlakomer XP2i je iskrovo bezpečný podľa ExIA Class 1, Div 1, Skupiny A, B, C a D a má certifikáciu ATEX, IECEx a CSA.
  • programové vybavenie zadarmo: väčšina aplikácií pre XP2i je zadarmo, vrátane ovládačov Labview ™, konfiguračného programu a ďalších. Sťahujte zo stránky výrobcu.

  Nové vlastnosti 3. generácie digitálneho referenčného tlakomera Crystal XP2i

  Najpredávanejšie tlakomer od firmy Crystal bol opäť vylepšený. Voliteľná funkcia záznamu dát má teraz pamäť až na 32 000 tlakových hodnôt a optimalizácia napájania batériami (Ultra-Low Power Mode) umožňuje s jednou sadou batérií záznam trvajúci až jeden rok.

  Tlakomer XP2i 3. generácie umožňuje prepnutie do režimu záznamu dát bez pripájania k počítaču. Stačí opakovane stlačiť tlačidlo Peak, kým sa neobjaví ikona záznamu (REC).

  Záznam dát s XP2i-DD

  Novinkou je aj to, že voliteľnú funkciu záznamu dát (DataLoggerXP) je možné použiť aj u tlakomerov XP2i vo verzii s displejom s dvoma riadkami (doplnok -DD). Teraz je možné na displeji zobraziť zároveň aktuálny meraný tlak a počet zostávajúcich dátových bodov.

  Ďalšie vylepšenia:

  • pamäť až na 32 000 hodnôt tlaku
  • optimalizácia napájania batériami – až jeden roku záznamu s jednou sadou batérií
  • prepnutie do režimu záznamu dát bez pripojovania k počítaču
  • jasnejšie, biele osvetlenie displeja
  • 3-segmentová ikona stavu batérie
  • nové ikony pre záznam, priemerovanie, jednotku MPa a užívateľom definovanú jednotku
  • štandardná rýchlosť odčítania meranej hodnoty je zvýšená na hodnotu 4 odčítania za sekundu
  • rýchlosť záznamu max./min. hodnôt v režime skúšania poistných ventilov (PSV Test) je zvýšená na 8 odčítaní za sekundu

  XP2i nie je len obyčajný tlakomer

  Výkonnosť, konštrukcia a osobitý dizajn odlišuje XP2i od všetkých ostatných tlakomerov, ktoré ste kedy videli. Je ľahšie použiteľný ako piestový tlakomer a robustnejší ako ktorýkoľvek mechanický manometer. XP2i môžete používať takmer kdekoľvek: v mechanických dielňach, kalibračných laboratóriách aj v prevádzkových podmienkach.

  Kompletne zváraný snímač z nerezovej ocele

  Narozdiel od mnohých iných digitálnych tlakomerov sú naše snímače vyrobené z kompletne zváranej nerezovej ocele. Nie sú použité žiadne o-krúžky, tesniace pásky, tmely alebo epoxidové lepidlá. Výsledkom je, že XP2i možno bezpečne použiť s akýmkoľvek médiom (kvapalinou alebo plynom), ktoré je kompatibilné s nerezovou oceľou 316.

  Presnosť z odčítania

  Tlakomery XP2i majú, podobne ako piestové tlakomery, presnosť udávanú v percentách z odčítania. Presnosť je ± 0,1% odčítania už od 20% rozsahu. Jeden digitálny tlakomer s presnosťou z odčítania môže nahradiť niekoľko manometrov s presnosťou z rozsahu, čím sa ušetria náklady na údržbu a každoročnú kalibráciu.

  Výhody presnosti z odčítania

  Iné tlakomery majú presnosť špecifikovanú v percentách z rozsahu, podobne ako mechanické manometre.
  Ako často používate váš tlakomer práve na konci jeho rozsahu?

   

  Ideálny tlakomer so záznamom dát pre tlakové skúšky potrubných rozvodov

  Tlakomer XP2i spĺňa požiadavky noriem TPG 70201 a STN 12327 kladené na tlakomery použité pri tlakových skúškach potrubných rozvodov.

  Typická konfigurácia tlakomera XP2i pre tlakové skúšky do 7 bar (k dispozícii sú aj vyššie rozsahy):

  Tlakomer P/N 7BARXP2I-DL-M20 s ochranným návlekom P/N 3696:

  • rozsah merania -0,1 bar až 7 bar (-100 kPa až 700 kPa)
  • presnosť ± 0,1 % odčítania v rozsahu 1,4 bar až 7 bar (140 kPa až 700 kPa)
  • presnosť ± 0,02 % z rozsahu v rozsahu do 1,4 bar (0 až 140 kPa)
  • funkcia záznamu tlaku DataLoggerXP™ umožňuje ukladanie hodnôt do pamäti tlakomera
  • možnosť stiahnutia záznamu tlakovej skúšky do PC (s expertom dát a grafu do Excelu)
  • plná teplotná kompenzácia v rozsahu -10 °C až 50 °C, krytí IP67
  • možnosť použitia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (certifikácia ATEX II 1G Ex ia IIC T4)
  • súčasťou dodávky je kalibrační list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu
  • prípojka M20x1,5 pre jednoduché pripojenie k tlakovým rozvodom

  Ďalšie príklady aplikácií:

  •  Overovanie pneumeračov
  •  Overovanie tonometrov
  •  Presné meranie tlaku v pneumatikách
  •  Skúšky a nastavovanie spínačov
  •  Meranie výšky hladiny v nádrži

  Informácie pre objednávanie

  Rozsah tlaku PSI bar kPa Tlaková preťažiteľnosť
  kPa P/N Prefix P/N Prefix P/N Prefix
  100 15PSI 1BAR 100KPA 6,5 x
  200 30PSI 2BAR 200KPA 3,0 x
  700 100PSI 7BAR 700KPA 2,0 x
  2 000 300PSI 20BAR 2KKPA 2,0 x
  3 000 500PSI 30BAR 3KKPA 2,0 x
  7 000 1KPSI 70BAR 7KKPA 2,0 x
  14 000 2KPSI 140BAR 14KKPA 2,0 x
  20 000 3KPSI 200BAR 20KKPA 1,5 x
  30 000 5KPSI 300BAR 30KKPA 1,5 x
  70 000 10KPSI 700BAR 70KKPA 1,5 x
  100 000 15KPSI 1KBAR 100KKPA 1,3 x
  • Výber zobrazovaných jednotiek môže byť zmenený cez rozhranie RS-232 pomocou programu ConFigXP
  • Modely kPa môžu zobrazovať tlak iba v kPa a bar (alebo mbar)
  • XP2i bude zobrazovať tlak až o 10% vyšší ako je hodnota jeho plného rozsahu. Pri tlaku nad 110% rozsahu začne displej XP2i blikať, aby bolo jasné, že bol prekročený kalibrovaný tlakový rozsah, a že zobrazovaná hodnota tlaku nemusí byť presná

  Systém tvorby kódového označenia

  XP2i-označení

  XP2i-označenie

  Jednoduchý systém tvorby typového označenia je tvorený číslicami a písmenami, ktoré definujú všetky vlastnosti určitého tlakomera. Štítok s typovým označením je umiestnený na zadnej strane tlakomera za krytom batérií, pod batériami.

  A – Prefix typového čísla

  Každé typové číslo obsahuje prefix, ktorým sa identifikuje tlakový rozsah a jednotky tlakomera. Napríklad prefix 20bar identifikuje typ v bar s tlakovým rozsahom do 20 bar.

  B – Identifikátor typu tlakomera

  Firma Crystal ponúka všetky svoje tlakomery aj vo verzii pre meranie absolútneho tlaku, čo sa identifikuje pomocou písmena B, ktoré sa umiestňuje za prefix typového označenia. Napríklad typové číslo pre tlakomer s rozsahom do 140 bar abs. je 140BARBXP2I.

  C – Suffix pre voliteľné vybavenie

  Mnoho typových čísel obsahuje suffix pre identifikáciu špeciálneho voliteľného vybavenia určitého tlakomera. Napríklad suffix -DD indikuje, že je tlakomer vybavený displejom s dvoma riadkami, suffix -DL indikuje, že je tlakomer vybavený funkciou záznamu dát (datalogging). Voliteľné prevedenie displeja s dvoma riadkami (-DD) môže byť kombinované s prevedením so zadnou prípojkou (-RP) alebo s prevedením pre montáž do panelu 4½ „(-F4). Funkcia záznamu dát (-DL) je k dispozícii pre všetky tlakomery.

  Voľba prípojky tlaku

  Tlakomer XP2i má prípojku CPF a je štandardne dodávaný s redukciou na ¼ „NPT (štandard) alebo G¼ (BSP), ktorá sa označuje suffixom -BSP. Prípojka BSP je vyrobená podľa EN 837-1 a má valcový závit G ¼ B podľa ISO 228.

  Šroubení se závitem NPT

  Šroubení se závitem NPT

  Závity NPT sú kónusové a pre utesnenie je potrebné použiť tesniacu pásku.

  Šroubení s závitem G

  Šroubení s závitem G

  G ¼B – rovnobežný závit BSP sa utesňuje pomocou těsniacej podložky

  Šroubení CPF

  Šroubení CPF

  Spojky CPF (CRYSRAL PRESSURE FITTINGS) nepotrebujú tesniacu pásku alebo iné tesnenie pre utesnenie spoja.

  Všeobecné technické údaje tlakomera XP2i

  Všeobecne
  Presnosť 0 % až 20 % plného rozsahu:

  od 20 % až 100 % plného rozsahu:

  ± 0,02 % z plného rozsahu

  ± 0,1 % z odčítania

  Podtlak pre rozsahy 2 000 kPa a nižšie: 0 až -99,9 kPa: ± 0,25 % plného rozsahu, kde plný rozsah je -99,9 kPa

  (Neodporúča sa používať XP2i pre trvalé meranie vysokého podtlaku / vákua)

  Špecifikovaná presnosť platí na jeden rok a zahŕňa linearitu, hysterézu, opakovateľnosť a vplyv teploty v špecifikovanom pracovnom rozsahu teplôt.

  Tlakové rozsahy viď tabuľka „Informácie pre objednávanie“

  Poznámka: pri meraní v jednotkách vodného stĺpca je možné nastaviť klávesnicou teplotu 4 °C, 60 °F, alebo 20 °C / 68 °F.

  Displej
  Popis: 5 plných (sedem-segmentových) digitov

  Vnútorne rozlíšenie je vždy vyššie než zobrazené rozlíšenie

  Rýchlosť zobrazenia: 4 odčítania za sekundu
  Výška zobrazených čísel: 16,5 mm u displeja s jedným riadkom

  14 mm pre hlavné zobrazenie u displeja s dvoma riadkami

  Teplota
  Prevádzková & kompenzovaná: -10 °C až 50 °C
  Skladovacia: -40 °C až 75 °C
  Pripojenie
  Tlaková prípojka: CPF + redukcia ¼“ NPT vonkajší závit alebo G¼“ vonkajší závit v štandardnej dodávke  (k dispozícii sú redukcie na M20x1,5 a iné závity)
  Elektrická prípojka: DB9, RS-232 (s tesnením voči okolitému prostrediu)

  Upozornenie: prípojka RS-232 sa nesmie používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

  Kompatibilita s médiom Kvapaliny a plyny kompatibilné s nerezovou oceľou AISI316

   

  Napájanie
  Batérie: tri batérie veľkosti AA (LR6)
  Prevádzka: typicky 1500 hodín (platí pre alkalické batérie)
  Púzdro
  Popis: hliníková zliatina s krytím IP67 (neplatí pre radu WT)
  Hmotnosť: 555 g vrátane batérií
  Snímač tlaku
  Popis: Celozváraný nerezový snímač s oddeľovacou membránou, trvale naplnený kvapalinou Dow Corning 200.

  Uvedené technické údaje sú platné pre jeden rok a zahŕňajú linearitu, hysteréziu, opakovateľnosť a vplyv okolitej teploty.

  Certifikácia iskrovej bezpečnosti – ATEX / IECEx Všetky* tlakomery XP2i majú certifikáciu ATEX a spĺňajú všetky požiadavky kladené EÚ (Európskou úniou) na zariadenia, ktoré sa môžu používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

  * Tlakomery radu WT nemajú certifikáciu pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

  Objednajte si XP2i upravený podľa potreby

  XP2i možné zabudovať do rôznych panelových konfigurácií

  Pre stacionárne aplikácie možno tlakomer XP2i objednať s navareným lemom (prírubou) pre montáž do panelu. K dispozícii sú rôzne priemery týchto lemov. Redukcia pre lemy umožňujú vstavať XP2i s lemom do rôznych montážnych otvorov. K dispozícii je tiež univerzálny sieťový adaptér, ktorý je dodávaný vrátane sady univerzálnych zástrčiek, ktoré umožňujú použitie kdekoľvek vo svete. V prípade výpadku prúdu sa XP2i napájaný zo siete automaticky prepne na napájanie z vnútorných batérií.

  Oplachovateľné membrány a sanitárne spoje

  sú k dispozícii pre farmaceutický a potravinársky priemysel a pre ďalšie špeciálne aplikácie. K dispozícii je mnoho rôznych typov pripojenia. So špecifickými požiadavkami sa obráťte na vášho distribútora D-Ex Instruments. Pre obzvlášť drsné zaobchádzanie je k dispozícii ochranný elastomérový návlek, ktorý zvyšuje odolnosť XP2I a pritom je kompatibilný so Skydrolom.

  Tlakový porovnávací lis GaugeCalXP

  Tlakový lis GaugeCalXP

  Tlakový lis GaugeCalXP

  GaugeCalXP je presný hydraulický generátor tlaku (porovnávacií lis), ktorý obsahuje všetko potrebné pre kalibráciu. Umožňuje rýchle a jednoduché generovanie tlaku až do 70 MPa s médiom oleja alebo voda. Zariadenie GaugeCalXP má unikátnu konštrukciu, ktorá zabraňuje poškodeniu mechanických tlakomerov – v systéme nie sú žiadne ihlové ventily, ktoré by umožňovali vyvolať takú rýchlosť zmeny tlaku, aby by sa ohla ručička manometra. Namiesto toho sa vstavaný ventil otvorí až v okamihu, keď je tlak znížený takmer na nulu (v okamihu, keď je piest na začiatku svojho zdvihu). Tento porovnávací lis môže byť trvalo pripevnený k pracovnému stolu, ale jeho hmotnosť je nízka a veľkosť kompaktná, takže ho možno použiť aj ako prenosný zdroj tlaku. Ako príslušenstvo je k dispozícii kompaktný kufor s kolieskami, ktorý je prispôsobený pre umiestnenie lisu, až štyroch tlakomerov XP2i, nádobky s tlakovým médiom, redukciou, náradím atď.. Kufor je možné použiť aj ako základňu pre porovnávací lis. Súčasťou dodávky sú aj popruhy pre upevnenie lisu na veko kufra.

  Program pre kalibráciu tlakomerov FastCalXP™

  FastCalXP vedie obsluhu všetkými fázami kalibrácie manometra. Možnosť vzniku chýb pri zápise dát je odstránená digitálnym záznamom dát z tlakomerov a kalibrátorov firmy Crystal. Nastavenie a použitie je veľmi rýchle a jednoduché, pretože program FastCalXP je určený špeciálne pre kalibráciu manometrov. Kalibráciu v 10 bodoch možno vykonať v priebehu 3 minút alebo aj rýchlejšie! Pre tvorbu kalibračných listov sa používa Excel, takže môžete používať vaše formuláre. Program FastCalXP usporí váš čas, zlepší kvalitu záznamu dát a odstráni chyby vzniknuté preklepmi.

  Excel je registrovaná obchodná značka firmy Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

  Program ConFigXP™

  XP2i môže obsahovať viac funkcií, než aktuálne potrebujete. ConFigXP ponúka jednoduchý spôsob deaktivácie nepotrebných funkcií (alebo aktiváciu potrebných funkcií). Pomocou PC s Windows a programu ConFigXP spoločne s bežným sériovým káblom (alebo USB / RS232 prevodníkom) môžete ľahko upraviť váš tlakomer XP2i podľa vašich potrieb.

  ConFigXP umožňuje:

  • Deaktivovať jednotky merania, ktoré nikdy nebudete používať
  • Deaktivovať zobrazenie minimálnej a maximálnej nameranej hodnoty
  • Obmedziť rozsah nulovania tlaku, alebo dokonca deaktivovať nulovanie
  • Zabezpečiť zmenu konfigurácie tlakomera heslom
  • Uložiť konfiguráciu do súboru – pomocou tohto súboru môžete rýchlo skopírovať konfiguráciu do iného tlakomera XP2i
  • A oveľa viac…

  Čo môžete robiť s ConFigXP a XP2i

  • Vytvárať špeciálne jednotky tlaku (napr. mm liehového stĺpca)
  • Previesť zobrazenie tlaku na priame zobrazenie sily
  • Zamedziť vzniku ľudskej chyby obmedzením funkcií
  • Zabrániť nesprávnemu použitiu

  Do XP2i môžete navyše pridať niektoré funkcie

  • Aktivovať priemerovanie
  • Aktivovať tárovanie
  • Definovať nové jednotky tlaku
  • Rozšíriť rozsah nulovania / tárovanie
  • Uložiť identifikáciu do pamäti XP2i (ID)
  • Aktivovať režim PSVTest pre skúšanie poistných ventilov

  Kalibračné súpravy

  Kalibrační souprava

  Kalibračná súprava

  Kalibračné súpravy ponúkajú praktické a kompaktné riešenie pre transport všetkého potrebného pre kalibračnú činnosť v prevádzkových podmienkach. Každá kalibračná súprava je dodávaná s veľmi robustným prenosným kufrom, ktorý je vyrobený z prvotriedneho plastu ABS odolávajúceho pádu až z dvoch metrov. Kufor je kompletne vodotesný a je vybavený odvzdušňovacím ventilom pre ľahké otvorenie po zmenách teploty a nadmorskej výšky. Výstelka z tuhej peny je opatrená výrezmi prispôsobenými pre bezpečné a úsporné umiestnenie všetkých potrebných súčastí súpravy – tlakomera XP2i, pumpy, redukcií, hadíc, tesniacej pásky, batérií a nádobky na kvapalinu. Podrobný popis všetkých kalibračných púmp, redukcií a príslušenstva, ktoré sú k dispozícii, nájdete v špeciálnom katalógu „Crystal Handpumps and Accessories“.

  Voliteľné doplnky

  Displej s dvoma riadkami – doplnok DD: Dodatočný druhý riadok na displeji môže byť nastavený pre zobrazenie min / max hodnôt, priemeru, rýchlosti zmeny tlaku.
  Príprava pre montáž do panelu – doplnok F4: Lem pre montáž do panelu umožňuje zabudovať XP2i do otvoru pre tlakomer s priemerom 4½ „. XP2i s voliteľným doplnkom F4 možno umiestniť aj do otvoru pre tlakomer s priemerom 6“ alebo 8½ „- pozri časť Príslušenstvo a programové vybavenie nižšie.
  Zadná prípojka tlaku – doplnok RP: Verziu so zadnou prípojkou tlaku možno objednať samostatne, ale je automaticky súčasťou doplnku pre montáž do panelu (F4).
  Záznam dát (datalogging) – doplnok DL: Aktualizáciou tlakomera XP2i pomocou DataLoggerXP firmware môžete do pamäte XP2i zaznamenať až 32 000 hodnôt meraní tlaku. Interval záznamu je možné nastaviť od 1 sekundy až po 18 hodín.
  Verzia pre meranie absolútneho tlaku  K dispozícii u tlakomerov s rozsahom 1,1 bar a vyšším.

  Príslušenstvo a programové vybavenie

  Príslušenstvo
  Kábel RS232 pre XP2i (dĺžka 2 m) P/N 2400
  Adaptér USB na RS232 P/N 3313
  Adaptér pre lem (6″ [152 mm]) P/N 2955
  Adaptér pre lem (8,5″ [216 mm]) P/N 2956
  Sieťový adaptér P/N 2984
  Prenosný kufrík (čierny) P/N 3009
  Ochranný návlek P/N 3696
  Programové vybavenie
  DataLoggerXP P/N DATALOGGERXP
  ConfigXP P/N CONFIGXP

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list Pretlakové rozsahy / Absolútne rozsahy EN flagEN flag

  Novinky