Referenčný teplomer Additel 282

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Kalibračná technika

    Kalibrátory tlaku, kalibrátory teploty, kalibrátory elektrických veličín, kalibrátory malého hmotnostného prietoku, kalibrátory leteckých prístrojov (ADTS), kalibračné programy, kalibrátory vlhkosti


    Novinky