O firme

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • O firme

  Sídlo D-Ex Brno-Jundrov

   

  D-Ex Brno-parkoviště

   

  Súčasnosť

  V roku 2009 boli z dôvodov stále sa prehlbujúcich rozdielov v legislatíve SR a ČR založené dve samostatné spoločnosti D-Ex Instruments, s.r.o. so sídlami v Brne a Bratislave, ktoré prevzali väčšinu aktivít zakladateľskej spoločnosti D-Ex Limited.
  Aj spoločnosť D-Ex Limited, ktorá je materskou spoločnosťou D-Ex Instruments, však naďalej pokračuje vo svojej dlhoročnej obchodnej tradícii.

  Rozvoj

  Na predaj iskrovo bezpečných prevodníkov nadviazali aj ďalšie prístroje používané našimi zákazníkmi z oblasti merania a regulácie – pre meranie výšky hladiny magnetickými plavákmi či obtokovými stavoznakmi, kalibráciu tlaku piestovými tlakomermi a elektronickými kalibrátormi alebo široký sortiment kompresných šróbení  a ventilových súprav. Dôveryhodní zahraniční partneri a stabilná základňa českých a slovenských zákazníkov nám umožňujú pripravovať aj niečo málo navyše – semináre o iskrovej bezpečnosti okorenené ukážkou skutočných výbuchov, medzinárodné konferencie špičkových expertov v odbore kalibrácie tlaku alebo aj trochu obchodného humoru – napríklad iskrovo bezpečné mydlo do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu . Zahraničných partnerov sme si starostlivo vyberali, ich výrobky sme často podrobili nielen povinným skúškam a certifikáciam, ale tiež auditom u kľúčových zákazníkov a testom v pilotných inštaláciach. Výsledkom je ponuka meracej a kalibračnej techniky spĺňajúca najnáročnejšie kvalitatívne parametre za ceny odporúčané ich výrobcami. Každý zákazník našej firmy má istotu, že jeho želanie, technické požiadavky alebo prípadné problémy bude riešiť kvalifikovaný pracovník vyškolený výrobcom.

  Začiatky

  Firma vznikla v roku 1991 pod názvom D-Ex Limited, spol. s r. o. Pomlčka v názve D-Ex Limited je po rokoch od založenia firmy milou spomienkou na hektické „porevolučné“ roky, kedy sa pomlčka v slove Česko-Slovensko stala významným medzníkom českých a slovenských dejín. Anglické označenie pre spoločnosť s ručením obmedzeným pripomína pomoc britského partnera Measurement Technology Instruments pri prvých krokoch v oblasti meracej techniky v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.


  D-Ex Instruments, s. r. o.

  Pražská 11
  811 04 Bratislava
  Tel.: 02 / 5729 7421
  Fax: 02 / 5729 7424
  e-mail: infozavináčdex.sk

  OS Bratislava, OR oddiel: Sro,
  vložka: 53340/B
  IČO: 44 227 841
  DIČ: 2022642303
  IČ DPH: SK2022642303
  DUNS 495 068 479

  Bankové spojenie:
  ČSOB Bratislava
  číslo účtu: 4006995190/7500

  D-Ex Instruments, s. r. o.

  Optátova 37
  637 00 Brno
  Tel.: 541 423 211
  Fax: 541 221 580
  e-mail: infozavináčdex.cz

  KS Brno, oddíl C, vložka 59118
  IČO: 28256468
  DIČ: CZ28256468
  DUNS 495 109 764

  Bankovní spojení:
  ČSOB a.s.
  č. ú.: 223387628/0300

  Všeobecné obchodné podmienky
  D-Ex Instruments, s.r.o. k stiahnutiu:
  sem .

  D-Ex Limited, s. r. o.

  Optátova 37
  637 00 Brno
  Tel.: 541 423 211
  Fax: 541 221 580
  e-mail: infozavináčdex.cz

  KS Brno, oddíl C, vložka 1534
  IČO: 18827187
  DIČ: CZ18827187
  DUNS 495 497 992

  Bankovní spojení:
  ČSOB a.s.
  č. ú.: 372516673/0300

  Všeobecné obchodné podmienky
  D-Ex Limited, s.r.o. k stiahnutiu:
  sem .

  Formulár

   [recaptcha]


   Novinky