O firme

D-Ex Brno

D-Ex Brno

 

D-Ex Brno - parkoviště

D-Ex Brno – parkoviště

 

Začiatky

Firma vznikla v roku 1991 pod názvom D-Ex Limited, spol. s r. o. Pomlčka v názve D-Ex Limited je po rokoch od založenia firmy milú spomienkou na hektická „porevolučnej“ leta, kedy sa prestávka v slove Česko-Slovensko stala významným medzníkom českých a slovenských dejín. Anglické označenie pre spoločnosť s ručením obmedzeným pripomína pomoc britského partnera Measurement Technology Instruments pri prvých krokoch v obore meracej techniky v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Rozvoj

Na predaj iskrovo bezpečných prevodníkov nadviazali aj ďalšie prístroje používané u našich zákazníkov z odboru merania a regulácie – pre meranie výšky hladiny magnetickými plaváky či obtokovými stavoznaky, kalibráciu tlaku piestovými tlakomery a elektronickými kalibrátory alebo široký sortiment kompresného šróbenie a ventilových súprav. Dôveryhodní zahraniční partneri a stabilná základňa českých a slovenských zákazníkov nám umožňujú pripraviť aj niečo málo navyše – semináre o iskrovej bezpečnosti okorenené demonštrácií skutočných výbuchov, medzinárodnej konferencii špičkových expertov v odbore kalibrácie tlaku alebo aj trochu obchodného humoru – napríklad iskrovo bezpečné mydlo do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu . Zahraničné partnermi sme si starostlivo vyberali, ich výrobky sme často podrobili nielen povinným skúškam a certifikáciám, ale tiež auditom u kľúčových zákazníkov a testom v pilotných inštaláciách. Výsledkom je ponuka meracej a kalibračnej techniky spĺňajúce najnáročnejšie kvalitatívne parametre za ceny odporúčané ich výrobcovia. Každý zákazník našej firmy môže mať istotu, že jeho želanie, technické požiadavky i prípadné problémy bude riešiť kvalifikovaný pracovník vyškolený výrobcom a za výsledky práce výrobcovia priamo zodpovedný.

Súčasnosť

V roku 2009 boli z dôvodov stále sa prehlbujúcich rozdielov v legislatíve SR a ČR založené dve samostatné spoločnosti D-Ex Instruments, s.r.o. sa sídlami v Brne a v Bratislave, ktoré prevzali väčšinu aktivít zakladateľskej spoločnosti D-Ex Limited.
Aj spoločnosť D-Ex Limited, ktorá je materskou spoločnosťou D-Ex Instruments, však naďalej pokračuje vo svojej dlhoročnej obchodné tradíciu.


D-Ex Instruments, s. r. o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
Tel.: 02 / 5729 7421
Fax: 02 / 5729 7424
e-mail: infozavináčdex.sk

OS Bratislava, OR oddiel: Sro,
vložka: 53340/B
IČO: 44 227 841
DIČ: 2022642303
IČ DPH: SK2022642303
DUNS 495 068 479

Bankove spojenie:
ČSOB Bratislava
číslo účtu: 4006995190/7500

D-Ex Instruments, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 59118
IČO: 28256468
DIČ: CZ28256468
DUNS 495 109 764

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 223387628/0300

Všeobecné obchodní podmínky
D-Ex Instruments, s.r.o. ke stažení:
zde .

D-Ex Limited, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 1534
IČO: 18827187
DIČ: CZ18827187
DUNS 495 497 992

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 372516673/0300

Všeobecné obchodní podmínky
D-Ex Limited, s.r.o. ke stažení:
zde .

Formulár