O firme

Sídlo D-Ex Brno-Jundrov

 

D-Ex Brno-parkoviště

 

Súčasnosť

V roku 2009 boli z dôvodov stále sa prehlbujúcich rozdielov v legislatíve SR a ČR založené dve samostatné spoločnosti D-Ex Instruments, s.r.o. so sídlami v Brne a Bratislave, ktoré prevzali väčšinu aktivít zakladateľskej spoločnosti D-Ex Limited.
Aj spoločnosť D-Ex Limited, ktorá je materskou spoločnosťou D-Ex Instruments, však naďalej pokračuje vo svojej dlhoročnej obchodnej tradícii.

Rozvoj

Na predaj iskrovo bezpečných prevodníkov nadviazali aj ďalšie prístroje používané našimi zákazníkmi z oblasti merania a regulácie – pre meranie výšky hladiny magnetickými plavákmi či obtokovými stavoznakmi, kalibráciu tlaku piestovými tlakomermi a elektronickými kalibrátormi alebo široký sortiment kompresných šróbení  a ventilových súprav. Dôveryhodní zahraniční partneri a stabilná základňa českých a slovenských zákazníkov nám umožňujú pripravovať aj niečo málo navyše – semináre o iskrovej bezpečnosti okorenené ukážkou skutočných výbuchov, medzinárodné konferencie špičkových expertov v odbore kalibrácie tlaku alebo aj trochu obchodného humoru – napríklad iskrovo bezpečné mydlo do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu . Zahraničných partnerov sme si starostlivo vyberali, ich výrobky sme často podrobili nielen povinným skúškam a certifikáciam, ale tiež auditom u kľúčových zákazníkov a testom v pilotných inštaláciach. Výsledkom je ponuka meracej a kalibračnej techniky spĺňajúca najnáročnejšie kvalitatívne parametre za ceny odporúčané ich výrobcami. Každý zákazník našej firmy má istotu, že jeho želanie, technické požiadavky alebo prípadné problémy bude riešiť kvalifikovaný pracovník vyškolený výrobcom.

Začiatky

Firma vznikla v roku 1991 pod názvom D-Ex Limited, spol. s r. o. Pomlčka v názve D-Ex Limited je po rokoch od založenia firmy milou spomienkou na hektické „porevolučné“ roky, kedy sa pomlčka v slove Česko-Slovensko stala významným medzníkom českých a slovenských dejín. Anglické označenie pre spoločnosť s ručením obmedzeným pripomína pomoc britského partnera Measurement Technology Instruments pri prvých krokoch v oblasti meracej techniky v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.


D-Ex Instruments, s. r. o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
Tel.: 02 / 5729 7421
Fax: 02 / 5729 7424
e-mail: infozavináčdex.sk

OS Bratislava, OR oddiel: Sro,
vložka: 53340/B
IČO: 44 227 841
DIČ: 2022642303
IČ DPH: SK2022642303
DUNS 495 068 479

Bankové spojenie:
ČSOB Bratislava
číslo účtu: 4006995190/7500

D-Ex Instruments, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 59118
IČO: 28256468
DIČ: CZ28256468
DUNS 495 109 764

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 223387628/0300

Všeobecné obchodné podmienky
D-Ex Instruments, s.r.o. k stiahnutiu:
sem .

D-Ex Limited, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 1534
IČO: 18827187
DIČ: CZ18827187
DUNS 495 497 992

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 372516673/0300

Všeobecné obchodné podmienky
D-Ex Limited, s.r.o. k stiahnutiu:
sem .

Formulár

    [recaptcha]