Meranie vodíka a iných plynov rozpustených v transformátorovom oleji

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Vodík

  Vodík je jedným z najbežnejších prvkov na Zemi a používa sa v mnohých oblastiach vrátane chemického priemyslu, dopravy a energetiky. Vodík sa môže používať ako palivo na pohon automobilov alebo ako zdroj energie pre elektrárne. Okrem toho sa vodík môže vyrábať z obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnečná alebo veterná energia, čím sa stáva atraktívnym z hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov. V poslednom čase sa vodíková technológia začala viac využívať aj v doprave, napríklad vodíkové palivové články pre elektromobily alebo vodíkové nádrže pre lietadlá.

  Meranie vodíka a iných plynov rozpustených v transformátorovom oleji

  Monitorovanie plynov rozpustených v oleji je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku energetických zariadení, ako sú napríklad výkonové transformátory. Hlavným rozkladným plynom, ktorý vzniká pri poruche v transformátoroch, je vodík.

  Monitorovanie vodíka ako rozkladného plynu, ktorý vzniká pri výbojoch, iskrení, poruchách izolácie alebo skratoch, je základným diagnostickým nástrojom, ktorý možno nasadiť na transformátore na posúdenie stavu transformátora.

  Online DGA monitoring?

  Nerezové diely do vysokých tlakov pre vodíkové systémy a výdajné stojany

  vodík stojan

  Ak sa podieľate na vývoji a konštrukcii vodíkových dávkovačov alebo iných vodíkových aplikácií, potom sú pre vás diely UCT Ham-Let ideálnym riešením.

  Pre aplikácie zamerané na vodík máme napríklad lisovacie armatúry Let-Lok, ktoré zahŕňajú priame spojky, kolená, trojníky a ďalšie diely. Spoločnosť UCT Ham-Let má pre tvarovky Let-Lok aj certifikát EC79. Lisovacie armatúry Let-Lok sú však použiteľné len pre aplikácie s prevádzkovým tlakom do niekoľkých stoviek barov.

  Pre skutočné výdajníky vodíka, ktoré pracujú s prevádzkovými tlakmi nad 1000 barov, máme pre vás produktový rad HHP alebo Ham-Let High Pressure. Nájdete tu diely vhodné pre prevádzkové tlaky do 2100 barov a dokonca až do 4200 barov. Sortiment HHP zahŕňa aj niekoľko vyhotovení ihlových ventilov s tlakovou odolnosťou až do 4200 barov.

  Detail aplikácie

  Ďalšie odvetvia


  Novinky