Optické a akustické požiarne hlásiče pre zásobníky horľavých kvapalín

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Chemický a petrochemický priemysel

  Chemický a petrochemický priemysel sa zaoberá výrobou a predajom chemikálií a výrobkov. Tieto látky sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach, ako sú plasty, textil, farmaceutické výrobky a potraviny. Petrochemický priemysel sa zameriava na výrobu chemických látok z ropy alebo zemného plynu.

  Optické a akustické požiarne hlásiče pre zásobníky horľavých kvapalín

  Nevýbušná opticko-akustická požární signalizace SM87LEDA / BEXS

  Optické a akustické alarmy sa používajú na varovanie v prípade požiaru alebo úniku horľavých a toxických plynov. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby varovali osoby prítomné v priestore pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje výbuch horľavých plynov alebo vdýchnutie toxických plynov.

  Na optickú signalizáciu úniku horľavých a toxických plynov sa najčastejšie používajú nevýbušné zábleskové xenónové alebo LED majáky. Na požiarne aplikácie sa musia používať typy certifikované podľa normy EN54-23.

  Na akustickú signalizáciu poplachu v prípade požiaru alebo prítomnosti horľavých a toxických plynov sa najčastejšie používajú nevýbušné elektronické sirény alebo klaksóny či zvončeky. Vybrané typy sú schválené pre požiarne aplikácie podľa normy EN54-3 pre elektrickú požiarnu signalizáciu.

  Tieto systémy sa zvyčajne inštalujú v priemyselných prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár, kde je potrebné zabezpečiť bezpečnosť osôb a ochranu technológie.

  Akú signalizáciu zvoliť pre zásobníky horľavých kvapalín?

  Meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií

  Měření vlhkosti při nakládání s chemikáliemi

  Meranie relatívnej vlhkosti, absolútnej vlhkosti a teploty pre efektívne a bezpečné sušenie, spracovanie a skladovanie chemikálií. V chemickom priemysle je analýza vlhkosti potrebná na zabezpečenie hladkého priebehu procesov sušenia, ako je sušenie rozprašovaním alebo sušenie vo vákuu. Presným meraním relatívnej vlhkosti (RH), absolútnej vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobca chemikálií môže byť istý, že nedochádza k odchýlkam v kvalite vyrábaných práškových chemikálií, že proces sušenia je efektívny a že sa optimalizuje spotreba energie.

  Monitorovanie vlhkosti je potrebné aj v chemických skladoch, aby sa zachovala kvalita konečného výrobku a zabránilo sa riziku chemickej reakcie a výbuchu. Kontrola vlhkosti je tiež nevyhnutná na zachovanie hygroskopických látok a zabránenie zliehaniu prášku. Napokon, monitorovanie stavu a kontrola vlhkosti sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného prostredia tam, kde sa používajú rukavicové boxy, reakčné komory a vákuové komory.

  Ako merať vlhkosť?

  Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Sledovanie minimálnej a maximálnej hladiny paliva v nádržiach je dôležité z niekoľkých dôvodov. Monitorovanie minimálnej hladiny zabezpečuje, že je k dispozícii dostatok paliva, a monitorovanie maximálnej hladiny zabezpečuje, že nádrž nie je preplnená a že nehrozí únik paliva, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie. Túto aplikáciu možno typicky nájsť v nádržiach čerpacích staníc pohonných hmôt.

  Existuje niekoľko spôsobov monitorovania minimálnej a maximálnej hladiny v palivových nádržiach. Jednoduchým a jedným z najspoľahlivejších spôsobov je meranie pomocou plavákových hladinomerov. Plavákové hladinomery sú senzory, ktoré využívajú plavák, ktorý stúpa a klesá s hladinou paliva. Senzor vyhodnocuje polohu plaváka a vyhodnotený signál posiela do monitorovacieho systému. Tento typ snímača je veľmi obľúbený a ľahko sa inštaluje, ale nie je vhodný na monitorovanie nádrží s neobvyklými tvarmi alebo hladinami paliva, ktoré sa rýchlo menia.

  Ako monitorovať minimálnu a maximálnu výšku hladiny?

  Ventilové súpravy pre rafinérie

  rafinerie

  Súpravy ventilov sú dôležitou súčasťou výrobného procesu v rafinériách. Používajú sa na riadenie prietoku kvapalín a plynov v rôznych fázach výroby a distribúcie. Súpravy ventilov sú navrhnuté tak, aby fungovali v náročných podmienkach a poskytovali spoľahlivú prevádzku počas dlhého obdobia.

  Naši zákazníci najčastejšie používajú súpravy ventilov pre prevodníky tlaku. Vysielač je umiestnený na potrubí kdekoľvek v rafinérii práve na viacportovej ventilovej sústave. To umožňuje v prípade potreby napríklad znížiť tlak v prevodníku a kalibrovať ho.

  Neváhajte nás kontaktovať a opýtať sa na viaccestné ventilové súpravy dodávané našimi špičkovými výrobcami UCT Ham-Let ASTAVA a tiež Multi Instruments. Obaja títo výrobcovia ponúkajú rôzne sady ventilov z nehrdzavejúcej ocele a ochranné kryty. Špecialitou výrobcu Astava je keramická špička ihly ventilu. Nasadenie tvrdšej keramickej špičky do oceľového sedla ventilu zabezpečuje lepšie tesnenie a dlhšiu životnosť.

  Ako vybrať ventilové súpravy?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky