Meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií

  Měření vlhkosti při nakládání s chemikáliemi

  Meranie relatívnej vlhkosti, absolútnej vlhkosti a teploty pre efektívne a bezpečné sušenie, spracovanie a skladovanie chemikálií. V chemickom priemysle je analýza vlhkosti potrebná na zabezpečenie hladkého priebehu procesov sušenia, ako je sušenie rozprašovaním alebo sušenie vo vákuu. Presným meraním relatívnej vlhkosti (RH), absolútnej vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobca chemikálií môže byť istý, že nedochádza k odchýlkam v kvalite vyrábaných práškových chemikálií, že proces sušenia je efektívny a že sa optimalizuje spotreba energie.

  Monitorovanie vlhkosti je potrebné aj v chemických skladoch, aby sa zachovala kvalita konečného výrobku a zabránilo sa riziku chemickej reakcie a výbuchu. Kontrola vlhkosti je tiež nevyhnutná na zachovanie hygroskopických látok a zabránenie zliehaniu prášku. Napokon, monitorovanie stavu a kontrola vlhkosti sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného prostredia tam, kde sa používajú rukavicové boxy, reakčné komory a vákuové komory.

  logo výrobce Vaisala

  Vaisala špecialista

  Technológie HUMICAP® a DRYCAP® spoločnosti Vaisala na zvýšenie odolnosti voči chemikáliám

  Senzory vlhkosti Vaisala HUMICAP® a DRYCAP® sa vyznačujú dobrou chemickou odolnosťou. Pre obzvlášť náročné aplikácie vyvinula spoločnosť Vaisala funkciu chemického preplachovania, ktorá pomáha zachovať výkon merania pri vystavení chemikáliám. Ide o jedinečnú funkciu, ktorá pomáha korigovať možný dlhodobý drift prístroja a predlžuje požadovaný kalibračný interval v prostrediach s prítomnosťou plynných chemických kontaminantov. Rozpúšťadlá na báze uhľovodíkov, čistiace chemikálie a sterilizačné prostriedky sú chemikálie, ktoré majú tendenciu prenikať do snímača. Všetky tieto látky sa dajú odstrániť chemickým preplachovaním.

  Rodina prístrojov Vaisala Indigo, prispôsobiteľná platforma navrhnutá na zlepšenie procesných meraní.

  Rada Vaisala Indigo je prispôsobiteľná platforma navrhnutá na zlepšenie procesných meraní. Modularita je kľúčovou vlastnosťou radu Indigo. Zahŕňa výber prevodníkov, vymeniteľných inteligentných sond, ktoré merajú rôzne parametre, a softvér na jednoduché prepojenie a monitorovanie údajov. Môžete si vybrať ľubovoľnú sondu a pripojiť ju ku ktorémukoľvek z prevodníkov alebo integrovať sondy do iných systémov. Platforma Indigo je postavená na vlastnej technológii snímačov spoločnosti Vaisala.

  Súvisiace produkty

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Vaisala špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia chémia a petrochémia, skladovanie alebo na prehľad všetkých odvetví.

  Novinky