Indigo DMPx Td

Inteligentné, precízne, digitálne sondy rosného bodu, PC softvér Insight, podpora prevodníkov Indigo 200, Indigo 500

Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s prevodníkmi Indigo 200 , Indigo 500 voľne dostupným Vaisala Insight PC Software a podporujú Modbus RTU. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala HUMICAP®, DRYCAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

– Meranie vlhkosti pri teplotách až do 180 °C
– Široký merací rozsah rosného bodu -40 … +100 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body

– Dlhý kalibračný interval (2-roky)

DMP5 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 472.1 KB
DMP5 Order Form Order Form pdf 651.67 KB
Vaisala DRYCAP Sensor for Measuring Dew Point Technology Description pdf 280.31 KB
– Meranie vlhkosti pri teplotách až do 350 °C
– Široký merací rozsah rosného bodu -25 … +100 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body
– Dlhý kalibračný interval (2-roky)
DMP6 Dew Point Probe Datasheet pdf 651.71 KB
DMP6 Order Form Order Form pdf 654.81 KB
Vaisala DRYCAP Sensor for Measuring Dew Point Technology Description pdf 280.31 KB
– Kompaktná sonda s malými rozmermi
– Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body
– Dlhý kalibračný interval (2-roky)
DMP7 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 458.91 KB
DMP7 Order Form Order Form pdf 658.65 KB
Vaisala DRYCAP Sensor for Measuring Dew Point Technology Description pdf 280.31 KB
– Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Pracovný tlak 0 … 4 MPa (0 … 40 bar)
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body

– Dlhý kalibračný interval (2-roky)

DMP8 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 537.63 KB
DMP8 Order Form Order Form pdf 659.67 KB
Vaisala DRYCAP Sensor for Measuring Dew Point Technology Description pdf 280.31 KB