Indigo DMPx Td

Inteligentné, precízne, digitálne sondy rosného bodu, PC softvér Insight, podpora prevodníkov Indigo 200, Indigo 500

Vaisala špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s prevodníkmi Indigo 200 , Indigo 500 voľne dostupným Vaisala Insight PC Software a podporujú Modbus RTU. Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala HUMICAP®, DRYCAP®, CARBOCAP® a PEROXCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

Katalóg produktov VAISALA Indigo  (pdf)

Technológia snímačov VAISALA DRYCAP®   (pdf)

– Meranie vlhkosti pri teplotách až do 180 °C
– Široký merací rozsah rosného bodu -40 … +100 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body

– Dlhý kalibračný interval (2-roky)

DMP5 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 472.1 KB
DMP5 Order Form Order Form pdf 651.67 KB
– Meranie vlhkosti pri teplotách až do 350 °C
– Široký merací rozsah rosného bodu -25 … +100 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body
– Dlhý kalibračný interval (2-roky)
DMP6 Dew Point Probe Datasheet pdf 651.71 KB
DMP6 Order Form Order Form pdf 654.81 KB
– Kompaktná sonda s malými rozmermi
– Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body
– Dlhý kalibračný interval (2-roky)
DMP7 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 458.91 KB
DMP7 Order Form Order Form pdf 658.65 KB
– Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
– Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
– Pracovný tlak 0 … 4 MPa (0 … 40 bar)
– Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
– Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
– Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
– Kalibračný certifikát, 3-body

– Dlhý kalibračný interval (2-roky)

DMP8 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 537.63 KB
DMP8 Order Form Order Form pdf 659.67 KB