Indigo DMPx Td

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Indigo DMPx Td

  Inteligentné, precízne, digitálne sondy rosného bodu, PC softvér Insight, podpora prevodníkov Indigo200, Indigo500, a tiež ručného Indigo80

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Typový rad Vaisala Indigo ponúka inteligentné meracie sondy pre mnohé veličiny. Sú kompatibilné s procesnými prevodníkmi Indigo200Indigo500 ale aj s prenosným Indigo80 . Podporujú Modbus RTU a komunikujú s voľne dostupným Vaisala Insight PC Software . Sondy používajú najnovšie, neustále zdokonalované senzorové technológie Vaisala DRYCAP® vďaka ktorým majú vedúce postavenie v najmodernejších procesoch. Smart sondy je možné jednoducho vzájomne vymieňať, sú kompatibilné s ostatnými komponentami Indigo a ľahko integrovateľné do koplexnejších meracích systémov.

  – Meranie vlhkosti pri teplotách až do 180 °C
  – Široký merací rozsah rosného bodu -40 … +100 °C Td
  – Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
  – Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
  – Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
  – Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát, 3-body

  – Dlhý kalibračný interval (2-roky)

  DMP5 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 472.1 KB
  DMP5 Order Form Order Form pdf 651.67 KB
  – Meranie vlhkosti pri teplotách až do 350 °C
  – Široký merací rozsah rosného bodu -25 … +100 °C Td
  – Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
  – Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
  – Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
  – Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát, 3-body
  – Dlhý kalibračný interval (2-roky)
  DMP6 Dew Point Probe Datasheet pdf 651.71 KB
  DMP6 Order Form Order Form pdf 654.81 KB
  – Kompaktná sonda s malými rozmermi
  – Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
  – Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
  – Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
  – Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
  – Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát, 3-body
  – Dlhý kalibračný interval (2-roky)
  DMP7 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 458.91 KB
  DMP7 Order Form Order Form pdf 658.65 KB
  – Merací rozsah rosného bodu -70 … +80 °C Td
  – Presnosť merania rosného bodu až ± 2 °C
  – Pracovný tlak 0 … 4 MPa (0 … 40 bar)
  – Funkcia „sensor purge“ – vynikajúca chemická odolnosť
  – Odoláva kondenzujúcej vlhkosti, oleju, prachu
  – Modbus RTU cez RS-485, kompatibilita s Indigo prevodníkmi
  – Kalibračný certifikát, 3-body

  – Dlhý kalibračný interval (2-roky)

  DMP8 Dew Point and Temperature Datasheet pdf 537.63 KB
  DMP8 Order Form Order Form pdf 659.67 KB

  Novinky