Meranie rosného bodu v lakovniach

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie rosného bodu v lakovniach

  Aby sa minimalizovali chyby a nedostatky, moderné lakovne používajú reguláciu teploty a vlhkosti v prostredí lakovne, ale aj meranie rosného bodu farby, aby rosný bod bol nižší ako teplota zariadenia, na ktoré sa farba nanáša, aby pri striekaní farby na chladný povrch nedochádzalo k zrážaniu vody, a tým k vytváraniu plôch s rôznymi odtieňmi farby. Okrem snímačov teploty a vlhkosti na kontrolu prostredia ponúka spoločnosť Vaisala aj prevodníky, ktoré možno použiť na kontrolu rosného bodu farby, aby pri nanášaní farby nevznikali problémy s kondenzáciou.

  Stlačený vzduch je dôležitou súčasťou mnohých priemyselných procesov. Ovplyvňuje kvalitu procesu a výsledného produktu. Navyše stlačený vzduch je často najväčším spotrebiteľom elektrickej energie v závode. Keďže význam čistého a suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – sú také vysoké, jeho starostlivé riadenie a monitorovanie sa stáva kritickou úlohou pre každý závod. Jedným z najdôležitejších parametrov súvisiacich s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Pomocou stabilného merania rosného bodu môžete zabrániť nadmernému vysušovaniu procesu, čím ušetríte energiu a ochránite zariadenia pred koróziou.

  logo výrobce Vaisala

  Vaisala špecialista

  Súvisiace produkty

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie rosného bodu v lakovniach, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Vaisala špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia automotive alebo na prehľad všetkých odvetví.

  Novinky