DM70 ručný merač Td/f

DM70-vaisala

Ručný prístroj na meranie rosného bodu, záznamník, dataloger

Vaisala špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Ručný prístroj DM70 so snímačom Vaisala DRYCAP® spoľahlivo meria teplotu rosného bodu v širokom rozsahu. Sondy môžu byť umiestnené priamo v procese pod tlakom a merané hodnoty môžu byť prepočítané na atmosferický tlak. Snímač  je odolný aj voči kondenzujúcej vlhkosti a dokáže sa rýchlo zotaviť.

 • meranie rosného bodu v rozsahu -50 … +60 °C Td (sonda DMP74A); -70 … +30 °C Td (sonda DMP74B) a -50 … +30 °C Td (sonda DMP74C pre SF6), presnost až ± 2 °C Td
 • rozsah merania teploty -10 … +60 °C
 • meranie do tlaku 20 bar, možnosť prepočtu na atmosferický rosný bod
 • prepočet na súvisiace veličiny (RH, ppmw, ppmv, a, x)
 • snímač Vaisala DRYCAP® zaručuje vysokú presnosť, dlhodobú stabilitu a rýchlu odozvu
 • patentovaná funkcia autokalibrácie umožňuje presné meranie nízkych hodnôt rosného bodu
 • na výber viac typov vzorkovacích komôr s rôznymi spôsobmi pripojenia
 • odolný voči kondenzujúcej vlhkosti a väčšine chemikáliám
 • robustné a spoľahlivé vyhotovenie
 • možnosť záznamu až troch meraných veličín (mer. interval 1 s až 12 hodín, pamäť na 2 700 meraní), prepojenie s PC (export uložených dát, alebo online meranie zo sondy)
 • kompatibilný s ďaľšími prevodníkmi VAISALA, kalibrácia a kontrola v prevádzke
 • univerzálny indikátor MI70 použiteľný aj pri meraniach vlhkosti, vlhkosti v oleji alebo koncentrácie CO2 po pripojení príslušnej sondy (možnosť pripojiť dve sondy súčasne)
Prospekt „DM70_CZ.pdf“  CS Flag