HM70

DM70-vaisala

Ručný prístroj na meranie vlhkosti a teploty, vstupy pre dve sondy, záznam a prenos dát do PC. Podporuje sondy pre rosný bod, CO2, voda v oleji. Záznamník, dataloger

Vaisala špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

HM70 so snímačom Vaisala HUMICAP® je prenosný ručný prístroj, určený na kontrolné merania/záznam vlhkosti a teploty. Uplatnenie nájde v laboratórnych ale aj drsnejších prevádzkových podmienkach. Ideálny ako pracovný etalón pri kalibrácii prevodníkov a vlhkostných sond aj od iných výrobcov.

  • meranie relatívnej vlhkosti v plnom rozsahu 0 … 100% RH, presnosť až ± 1% RH
  • tri typy sond pre teplotné rozsahy –70 °C až +180 °C
  • výpočet daľších odvodených veličín ( Td a, Tw, x, h, ppm, pw )
  • vysoko presný a dlhodobo stabilný senzor Vaisala HUMICAP® s malou hysterézou
  • možnosť záznamu až troch meraných veličín (mer. interval 1 s až 12 hodín, pamäť na 2 700 meraní), prepojenie s PC (export uložených dát, alebo online meranie zo sondy)
  • kompatibilný s ďaľšími prevodníkmi VAISALA, kalibrácia a kontrola v prevádzke
  • univerzálny indikátor MI70 použiteľný aj pri meraniach rosného bodu, vlhkosti v oleji alebo koncentrácii CO2 , po pripojení príslušnej sondy (možnosť pripojiť dve sondy súčasne)

Dokument

Jazyk

Prospekt „HM70_CZ.pdf“  CS Flag