HMK15 – vlhkostný kalibrátor

Univerzálny kalibrátor pre sondy a prevodníky vlhkosti

Vaisala

Žiadny merací prístroj nezostáva trvale presný sám o sobe. Je potrebné, aby fungovanie prístroja bolo pravidelne kontrolované voči referenčnému meradlu. Spoločnosť Vaisala ponúka kalibrátor vlhkosti HMK15 na jednoduchú a spoľahlivú kalibráciu a kontrolu vlhkostných sond a prevodníkov.

Vlastnosti:

  • jednoduchá a spoľahlivá kalibrácia sond a prevodníkov vlhkosti
  • kalibrácia založená na použití nasýtených soľných roztokov
  • rýchle ustálenie teploty
  • nieje potrebný napájací zdroj
  • vhodný do laboratória aj do prevádzky
  • komory, prepravné krytky a brašňa umožňujú jednoduchú prepravu
  • certifikované kalibračné soli

Servisné centrum Vaisala ponúka akreditovanú kalibráciu vlhkosti, teploty a barometrického tlaku.

Dokument

Jazyk

Prospekt „HMK15_cz.pdf“  CS Flag