Elektronické kalibrátory/regulátory

Plynové i kvapalinové kalibrátory / regulátory tlaku pre kalibráciu tlakomerov. Manuálne aj automatické, široký rozsah tlakov i presností.