Automatický kvapalinový regulátor/kalibrátor tlaku PPCH

Automatický kapalinový regulátor/kalibrátor Fluke PPCH

Hydraulický regulátor/kalibrátor s otvorenou architekturou

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

PPCH ™ je automatický kvapalinový regulátor / kalibrátor pre tlak od 1 do 200 MPa (150 až 30 000 psi). Rovnako ako u ostatných radov regulátorov tlaku radu PPC Fluke Calibration, je kladený dôraz na špičkový výkon, minimalizáciu neistoty merania a udržanie presného ovládanie cez veľmi široký rozsah tlakových modulov v kompaktnom a robustnom prístroji.

Vlastnosti:

  • veľmi vysoká presnosť regulácie tlaku s rozsahy až do 200 MPa
  • jeden alebo dva referenčné snímače tlaku Q-RPT v každom regulátore s možnosťou zmeny rozsahu regulácie v pomere 1:10
  • funkcia AutoRange pre neobmedzenú zmenu meracieho rozsahu
  • podpora vonkajších referenčných snímačov tlaku
  • presnosť merania od ± 0,012% z odčítania

Dokument

Jazyk

Katalógový list PPFH  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag