Iskrovo bezpečný ethernet

Skupina prístrojov na vytvorenie iskrovo bezpečnej komunikačnej siete v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu