Riadenie uhla natočenia lopatiek a nastavenie azimutu u veterných elektrární

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Obnoviteľné zdroje energie

  Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje energie, ktoré sa nevyčerpávajú a nepoškodzujú životné prostredie. Zdrojmi energie môžu byť voda, vietor, slnko, biomasa a mnohé ďalšie. Tieto zdroje energie sa líšia od fosílnych palív, ktoré sú vyčerpateľné a spôsobujú emisie skleníkových plynov.

  Riadenie uhla natočenia lopatiek a nastavenie azimutu u veterných elektrární

  Větrné elektrárny

  Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná energia, je nevyhnutné pre ochranu klímy a životného prostredia. Využívanie veterných turbín na pevnine aj na mori je v posledných rokoch čoraz dôležitejšie. Dôležitým faktorom pri dosahovaní čo najvyššieho energetického výkonu je vysoká účinnosť elektrární. V tejto súvislosti sú ich kľúčovým prvkom presné snímače, ktoré pomáhajú optimalizovať výkon a znižovať náklady na údržbu.

  Enkodéry sa často používajú na meranie uhla lopatiek, rýchlosti rotora alebo na riadenie azimutu veterných turbín. Používajú sa na monitorovanie potrebných parametrov v reálnom čase, čo umožňuje optimalizovať výkon veternej turbíny a minimalizovať náklady na údržbu veternej elektrárne. Široký výber prevádzkových teplôt a komunikačných protokolov spolu s vysokým stupňom krytia IP69K, konštrukciou odolnou proti korózii a vysokým prípustným zaťažením hriadeľa až do 400 N poskytujú ideálny nástroj pre vašu veternú elektráreň.

  Ako merať uhol natočenia a azimut?

  Výroba bioplynu/biometánu

  Výroba bioplynu

  Biometán dláždi cestu k ekologickejšej budúcnosti a prechod na obnoviteľné zdroje energie je populárny vo veľkých ekonomikách. Neefektívna výroba však môže ekologické podnikanie obrátiť naruby. Hoci časť metánu bude vždy unikať, zariadenie MGP262 je jediným nástrojom na minimalizáciu nákladných a škodlivých únikov metánu. Zariadenie MGP262 vám dáva možnosť kontrolovať svoj proces a sústrediť sa na výrobu čo najlepšieho biometánu.

  Spoločnosť Vaisala vám umožňuje pozitívne ovplyvniť životné prostredie a vaše hospodárske výsledky. Ak chcete optimalizovať výrobu a zvýšiť výnosy a kvalitu, spoločnosť Vaisala ponúka odpovede novej generácie, ktoré pomáhajú umožniť skutočne obehové hospodárstvo. Sortiment prístrojov na meranie bioplynu od spoločnosti Vaisala je prvý, ktorý je optický, má certifikát ATEX a je skonštruovaný tak, aby fungoval priamo na pracovisku, meral priamo na linke bez systémov na odber vzoriek. Výhody sú zrejmé - kompaktné rozmery, žiadne pohyblivé časti.

  Ako zefektívniť výrobu bioplynu?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky