Meranie prejdenej vzdialenosti autonómnych vozíkov

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Doprava a logistika

  Doprava a logistika sú dva kľúčové prvky fungovania moderného priemyslu a hospodárstva. Doprava zabezpečuje prepravu tovaru a osôb na rôzne miesta, zatiaľ čo logistika sa zaoberá plánovaním a riadením tejto prepravy. Tieto dva prvky spoločne pomáhajú spájať dodávateľov so zákazníkmi a zabezpečujú včasné a efektívne dodanie tovaru.

  Meranie prejdenej vzdialenosti autonómnych vozíkov

  Automaticky řízená vozidlo (AGV)

  Prvý autonómny vozík (AGV) bol vyvinutý v 80. rokoch 20. storočia. Bez senzorovej technológie by to nebolo možné. Vďaka neustálemu vývoju senzorov sa do závodov zavádza čoraz viac AGV, čím sa zvyšuje efektívnosť skladu a bezpečnosť na pracovisku. Senzory sú naprogramované podľa vonkajších podmienok a prenášajú údaje do hlavného riadiaceho modulu AGV, čo umožňuje autonómnemu vozíku pohybovať sa po pracovisku a vykonávať určené úlohy bez zásahu človeka.

  AGV sú veľmi flexibilné, ľahko sa preprogramujú, aby sa prispôsobili zmenám požiadaviek na prepravu. Rotačné a zdvíhacie pohyby, rýchlosť a prejdenú vzdialenosť kontrolujú presné snímače, zvyčajne inkrementálne a absolútne viacotáčkové enkodéry. Vďaka patentovanej bezbatériovej technológii EnDra® sú snímače Wachendorff Automation odolné voči opotrebovaniu. Pracujú úplne bez batérie alebo potreby napájania, čo znamená dlhšiu životnosť a nižšie náklady na údržbu. Ich kompaktné rozmery tela od 36 mm umožňujú inštaláciu aj vo veľmi stiesnených priestoroch.

  Ako merať prejdenú vdialenosť?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky