Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Stavoznaky

    Stavoznaky sú hladinomery s magnetickým prenosom, alebo priamym zobrazením umožňujúci zobrazenie výšky hladiny alebo mezihladiny v mieste merania bez potreby napájacieho zdroja. Fungujú na princípe dvoch spojených nádob a uplatnenie nachádzajú pri aplikáciách v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). ...pokračovať

    Typické použitie je napr. pre meranie hladiny v kondenzačných a olejových nádržiach u parných turbín, meranie vody v kotloch (voda-para), u destilačných kolón a odpariek, výroby kyselín, palív a iných. Stavoznaky sú vyrábané zakázkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb (tzv. tailor-made produkty). Základným kritériom pre výber sú parametre procesu (hustota, teplota, tlak), ďalej je možné u nich zvoliť rozstup a typ procesného pripojenia, odvzdušnenie, odkalenie atď. Magnetické stavoznaky možno doplniť spínačmi alebo snímačmi, ktoré umožnia diaľkové limitný alebo kontinuálne snímanie výšky hladiny.


    Novinky