Stavoznak s horní montáží UTN

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Stavoznak s horní montáží UTN Top-mounted level indicator UTN with magnetic display

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Magnetický stavoznak s horní montáží KSR Kuebler, model UTN

  Hladinoměr, který zobrazuje výšku hladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  KSR Kuebler špecialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 400 kg/m3
  • ikona parametru teplotaTeplota: -196 °C až +300 °C
  • ikona parametru tlakTlak: vakuum až 4 MPa
  • ikona parametru výstupVýstup: vizuální, elektrický (analogový/digitální)
  • ikona parametru ---HART® ver. 5 a 7
  • ikona parametru ---Bluetooth® ver. 5.0 (BLE)
  • ikona parametru materiálMateriál: 316Ti, 316L / Titan Gr.2
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65 - IP68

  Modely hladinoměrů

  UTN-S (standardní)
  UTN-C (kompaktní)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Stavoznak s horní montáží model UTN od výrobce KSR Kuebler/WIKA je umístěn shora v nádrži přímo v prostoru měření. Je tvořen komorou, v níž se pohybuje vodící tyč, na jejímž dolním konci je připevněn plovák. Na horním konci vodící tyče je upevněn integrovaný permanentní magnet. V kontaktu s měřeným médiem je pouze plovák a vodící tyč. Vně komory je umístěna zobrazovací lišta s otočnými dvoubarevnými segmenty (válečky). Ty mají také své vlastní permanentní magnety, které jsou ovlivňovány magnetem vodící tyče, která společně s plovákem kopíruje hladinu. Při ovlivnění dochází k otáčení segmentů, čímž z pohledu pozorovatele nastane změna jejich barvy. Hranice mezi barvami signalizuje úroveň hladiny. Magnetické pole vodící tyče působí i na blízké okolí komory, kde ovládá další instalované měřicí prvky (limitní spínače, kontinuální snímače).


  Stavoznak s horní montáží

  Vlastnosti

  • magnetická dvoubarevná zobrazovací lišta (indikace výšky hladiny bez nutnosti napájení), s možností přídavného LED osvětlení
  • spojité měření hladiny (i mezihladiny) s volitelným rozlišením, standardně do výšky 3 m
  • senzor s výstupním signálem 4 – 20 mA s možností HART® (ver. 5 až 7) nebo rozhraním Bluetooth® (BLE 5.0), FOUNDATION™ fieldbus a PROFIBUS PA
  • volitelná kombinace místního zobrazení, proudového výstupu a limitních spínačů
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • možné dodat včetně uklidňovací trubky (stilling well)
  • použití pro teploty -196 °C až +300 °C, provozní tlak vakuum až 4 MPa
  • materiál komory nerez 316Ti, 316L, vodicí tyče a plováku nerez nebo Titan Gr.2
  • certifikáty: PED, ATEX (Ex h), EAC (TR CU), GOST
  • možnost rozšíření standardní záruky
  • krytí IP65 – IP68

  Použití

  • chemický a petrochemický průmysl
  • těžba ropy a zemního plynu
  • energetická zařízení, turbíny, elektrárny
  • vodohospodářství
  • potravinářství
  • farmacie

  Logo Ex
  Hladinoměry UTN mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

  BMD

  Model BMD

  Magnetická zobrazovací lišta

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Magnetické zobrazovací lišty slouží jako nepřetržitá vizuální indikace hladiny pomocí dvoubarevných segmentů bez potřeby napájecího zdroje. Jsou tlakotěsně a plynotěsně odděleny od komory. Na přání lze dodat s LED osvětlením i pro výbušné prostředí.


  BGU

  Model BGU

  Limitní spínač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Limitní spínače slouží ke zjištění hranic úrovně plnění, generují binární signál, který může ovládat řídicí zařízení. K dispozici jsou varianty s různým schválením včetně SIL 1.


  BLR

  Model BLR

  Kontinuální odporový snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Snímače s odporovým řetězcem se používají pro nepřetržité kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s interním nebo externím převodníkem, který mění odporový signál na analogový výstup úměrný výšce hladiny. Převodníky jsou také k dispozici v programovatelných verzích 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7) nebo s komunikacemi Bluetooth® (BLE 5.0), PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus.


  BLM

  Model BLM

  Magnetostrikční kontinuální snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list stránka produktu


  Magnetostrikční snímače se používají pro nepřetržité a vysoce přesné kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s externí jednotkou, která převádí signál generovaných torzních kmitů vzniklých magnetických polí na analogový výstup. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici s výstupem v programovatelné verzi 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7).


  Displej BA304G (Ex) a BA504G


  Model BA304G a BA504G

  Externí displej pro montáž na stěnu

  Pro kontinuální snímač BLR a BLM

  katalogový liststránka produktu


  Externí displej pro montáž na stěnu nebo pomocí třmenu na konstrukci slouží jako zobrazovač hodnot převodníku snímačů BLR a BLM. Displej se 4 velkými číslicemi je napájený z proudové smyčky. Jeho vysokou odolnost IP66 zaručuje robustní pouzdro z kompozitu GRP nebo nerezové oceli. K dispozici jsou i verze pro snímače s jiskrovou bezpečností a pevným závěrem.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  UTN 50/40/C MG L800/M500 V42x2 MRA/SK 3/M ZTS50/300 Ex

  UTN

  1. typ
  2. procesní připojení
  3. kontinuální snímač (volitelné)
  4. délka vyložení L / měřicí rozsah M
  5. materiál a rozměr obtokové komory
  6. magnetická zobrazovací lišta (volitelné)
  7. limitní spínač (volitelné)
  8. plovák
  9. schválení (volitelné)

  Příklady kódů

  UTN-EN50/16/B1-L350/M175-V42x2-MRAV-ZTS150/PN1/K72/UTN
  UTN-100/6/C-MG-L850/M625-V60x2-MRA/SAC-ZTS60/200/PN16/UTN-Ex
  UTN-EN80/16/B1-L1.500/M1.000-XL60x2,77-MRA-2/M-ZTS75/150/PN16/UTN/R48
  UTN-4/150/RF-L1800/M1150-V60x2-MRAV/SVS-ZTS75/200/PN16/UTN-Ex
  UTN-EN125/40/B1-MG-L3.000/M1.760-L76x2-MRA-4/M-ZTS60/400/PN40/UTN/K72-Ex

  Aplikácie súvisiace s výrobcom KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  V čistiarňach odpadových vôd sa zvyčajne monitoruje hladina vody v nádrži na účely správneho riadenia a prevádzky čistiarne. Hladinu v nádržiach možno monitorovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z najstarších, najjednoduchších a najspoľahlivejších spôsobov merania hladiny v nádrži je použitie závesného plavákového spínača.

  ilustrační obrázek aplikace Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Zemniaca tlmivka sa používa na elimináciu nežiaduceho vlnenia elektrického napätia, ktoré môže vzniknúť pri prepínaní medzi rôznymi zdrojmi napájania alebo pri pripojení veľkých zdrojov záťaže. Minimálna hladina oleja v tlmivke zemného spojenia je nevyhnutná pre jej správnu činnosť a ochranu pred poškodením. Ak je hladina oleja príliš nízka, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu tlmivky. Hladina oleja sa preto musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dopĺňať.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Sledovanie minimálnej a maximálnej hladiny paliva v nádržiach je dôležité z niekoľkých dôvodov. Monitorovanie minimálnej hladiny zabezpečuje, že je k dispozícii dostatok paliva, a monitorovanie maximálnej hladiny zabezpečuje, že nádrž nie je preplnená a že nehrozí únik paliva, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie. Túto aplikáciu možno typicky nájsť v nádržiach čerpacích staníc pohonných hmôt.

  ilustrační obrázek aplikace Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.


  Novinky