Stavoznak s horní montáží UTN

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Stavoznak s horní montáží UTN

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Magnetický stavoznak s horní montáží KSR Kuebler, model UTN

  Modely hladinoměrů:

  UTN-S (standardní)
  UTN-C (kompaktní)

  Krajina pôvodu - Nemecko
  Nemecko

  KSR Kuebler špecialista

  Všeobecná charakteristika

  Stavoznaky UTN s horní montáží od výrobce KSR Kuebler jsou hladinoměry, které zobrazují výšku hladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje. V kontaktu s měřeným médiem je pouze plovák a vodící tyč. Veškeré měřicí komponenty se připevňují na vnější část tělesa stavoznaku.

  Popis

  Stavoznak je umístěn shora v nádrži přímo v prostoru měření. Je tvořen komorou, v níž se pohybuje vodící tyč, na jejímž dolním konci je připevněn plovák. Na horním konci vodící tyče je upevněn integrovaný permanentní magnet. Vně komory je umístěna zobrazovací lišta s otočnými dvoubarevnými segmenty (válečky). Ty mají také své vlastní permanentní magnety, které jsou ovlivňovány magnetem vodící tyče, která společně s plovákem kopíruje hladinu. Při ovlivnění dochází k otáčení segmentů, čímž z pohledu pozorovatele nastane změna jejich barvy. Hranice mezi barvami signalizuje úroveň hladiny. Magnetické pole vodící tyče působí i na blízké okolí komory, kde ovládá další instalované měřicí prvky (limitní spínače, kontinuální snímače).


  Použití

  • chemický a petrochemický průmysl
  • těžba ropy a zemního plynu
  • energetická zařízení, turbíny, elektrárny
  • vodohospodářství
  • potravinářství
  • farmacie

  Vlastnosti

  • magnetická zobrazovací lišta (zobrazení výšky hladiny bez zdroje napájení)
  • spojité měření hladiny (i mezihladiny) s volitelným rozlišením, standardně do výšky 3 m
  • senzor s výstupním signálem 4 – 20 mA s možností HART®, FOUNDATION™ fieldbus a PROFIBUS PA
  • volitelná kombinace místního zobrazení, analogového výstupu a limitních spínačů
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • použití pro teploty -196 °C až +300 °C, provozní tlak vakuum až 4 MPa
  • materiál nerez, titan
  • certifikáty: PED, ATEX, EAC (TR CU), GOST
  • krytí IP65 – IP68

  Hladinoměry UTN mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

  BMD

  Model BMD

  Magnetická zobrazovací lišta

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list


  Magnetické zobrazovací lišty slouží jako nepřetržitá vizuální indikace hladiny pomocí dvoubarevných segmentů bez potřeby napájecího zdroje. Jsou tlakotěsně a plynotěsně odděleny od komory. Na přání lze dodat s LED osvětlením.


  BGU

  Model BGU

  Limitní spínač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list


  Limitní spínače slouží ke zjištění hranic úrovně plnění, generují binární signál, který může ovládat řídicí zařízení. K dispozici jsou varianty s různým schválením včetně SIL 1.


  BLR

  Model BLR

  Kontinuální odporový snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list


  Snímače s odporovým řetězcem se používají pro nepřetržité kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s externím převodníkem, který mění odporový signál na analogový výstup úměrný výšce hladiny. Převodníky jsou také k dispozici v programovatelných verzích 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7), PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus.


  BLM

  Model BLM

  Magnetostrikční kontinuální snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list


  Magnetostrikční snímače se používají pro nepřetržité a vysoce přesné kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s externí jednotkou, která převádí signál generovaných torzních kmitů vzniklých magnetických polí na analogový výstup. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici s výstupem v programovatelné verzi 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7).


  Displej BA304G (Ex) a BA504G


  Model BA304G a BA504G

  Externí displej pro montáž na stěnu

  Pro kontinuální snímač BLR a BLM

  katalogový list


  Externí displej pro montáž na stěnu nebo pomocí třmenu na konstrukci slouží jako zobrazovač hodnot převodníku snímačů BLR a BLM. Displej se 4 velkými číslicemi je napájený z proudové smyčky. Jeho vysokou odolnost IP66 zaručuje robustní pouzdro z kompozitu GRP nebo nerezové oceli. K dispozici jsou i jiskrově bezpečné verze.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  UTN 50/40/C MG L800/M500 V42x2 MRA/SK 3/M ZTS50/300 Ex

  UTN

  1. typ
  2. procesní připojení
  3. kontinuální snímač (volitelné)
  4. délka vyložení L / měřicí rozsah M
  5. materiál a rozměr obtokové komory
  6. magnetická zobrazovací lišta (volitelné)
  7. limitní spínač (volitelné)
  8. plovák
  9. schválení (volitelné)
  Příklady kódů:

  UTN-EN 50/16/B1-L350/M175-V42x2-MRAV-ZTS150/PN1/K72/UTN
  UTN-100/6/C-MG-L850/M625-V60x2-MRA/SAC-ZTS60/200/PN16/UTN-Ex
  UTN-EN80/16/B1-L1.500/M1.000-XL60x2,77-MRA-2/M-ZTS75/150/PN16/UTN/R48
  UTN-EN125/40/B1-MG-L3.000/M1.760-L76x2-MRA-4/M-ZTS60/400/PN40/UTN/K72-Ex


  Novinky