FastCalXP

Program slúži k automatickému odčítaniu hodnôt tlaku pri kalibrácii deformačných tlakomerov pomocou etalónového digitálneho tlakomera CRYSTAL XP2i.