Digitálne referenčné tlakomery

Digitálne referenčné tlakomery značiek Additel, Fluke Calibration a Crystal pressure pre meranie ale aj pre použitie ako etalónu na kalibráciu deformačných i elektronických tlakomerov s vynikajúcou presnosťou a opakovateľnosťou merania.