Digitálny tlakomer Additel 685

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Digitálne referenčné tlakomery

    Digitálne referenčné tlakomery značiek Additel, Fluke Calibration a Crystal pressure pre meranie ale aj pre použitie ako etalónu na kalibráciu deformačných i elektronických tlakomerov s vynikajúcou presnosťou a opakovateľnosťou merania.

    Špecialista kategórie digitálne referenčné tlakomery


    Novinky