Digitálny tlakomer M1

Digitálny tlakomer M1

M1 - presný a kvalitný digitálny tlakomer

Ametek-Crystal Pressure špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Digitálny tlakomer M1 disponuje presnosťou merania 0,2% z meranej hodnoty pri teplotách od -10 do +50 ° C. Presnosť nie je ovplyvnená pádmi, preťažením, vibráciami, teplotou alebo rýchlou zmenou tlaku. Vďaka širokému rozsahu, digitálny tlakomer M1 nahradí niekoľko manometrov s triedou presnosti 0,2.

 • presnosť: ± 0,2% z meranej hodnoty! (Od 20% do 100% celkového rozsahu)
 • presnosť v rozsahu od 0 do  20% je 0,04% z hodnoty celkového rozsahu
 • Dostupné rozsahy: 2, 10, 20, 100, 200, 700 bar
 • jeden tlakomer M1 nahradí niekoľko obyčajných kontrolných manometrov
 • teplotne kompenzovaný. Presnosť zaručená v rozsahu od -10 ° C do +50 ° C
 • ľahko čitateľný päťmiestny displej
 • veľké číslice (17 mm) s jasným podsvietením
 • prevádzka na batérie až 30 000 hodín len s dvoma batériami veľkosti AA
 • plastová skrinka a ochranné puzdro odolávajú mnohých priemyselným kvapalinám vrátane Skydrolu®
 • všetky tlakomery prechádzajú kontrolou a sú kalibrované v teplotnej komore pomocou počítačovo riadených kalibrátorov / regulátorov tlaku.
 • každý tlakomer M1 je dodávaný s kalibračným listom z akreditovaného kalibračného laboratória výrobcu s nameranými údajmi pri -10 ° C, 15 ° C, 25 ° C, 35 ° C a 50 ° C.
 • firma Ametek divízia Crystal Pressure sa už viac ako 20 rokov venuje konštrukcii a vývoji kalibrátorov tlaku, tlakomerov a prístrojov na meranie tlaku.
Rozlíšenie displeja
Označenie Rozsah (bar) Preťaženie  bar mbar kPa MPa psi inH2O inHg mmHg mmH2O kg/cm2
2BAR 2 3.0 x 0.0001 0.1 0.01 0.001 0.1 0.01 0.1 1 0.0001
10BAR 10 2.0 x 0.001 1 0.1 0.0001 0.01 0.1 0.01 1 0.001
20BAR 20 2.0 x 0.001 1 0.1 0.0001 0.01 0.1 1 0.001
100BAR 100 2.0 x 0.01 1 0.001 0.1 0.1 0.01
200BAR 200 1.5 x 0.01 1 0.001 0.1 1 0.01
700BAR 700 1.5 x 0.1 0.01 1 1 0.1

Dokument

Jazyk

Prospekt „M1_CZ_11-2016.pdf“  CS Flag