Etalóny tlaku a prietoku používané štátnymi metrologickými orgánmi a akreditovanými kalibračnými laboratóriami

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Veda a výskum

  Veda a výskum sú dva dôležité prvky na pochopenie sveta okolo nás a na vývoj nových technológií. Veda sa zaoberá poznávaním reality prostredníctvom pozorovania a experimentovania, zatiaľ čo výskum sa zameriava na hľadanie nových informácií a riešenie problémov. Tieto dva prvky spoločne pomáhajú ľuďom pochopiť svet a využívať ho v prospech ľudstva.

  Etalóny tlaku a prietoku používané štátnymi metrologickými orgánmi a akreditovanými kalibračnými laboratóriami

  Etalon tlaku

  Tlakomery a prietokomery sú základnými nástrojmi na meranie a kalibráciu v rôznych priemyselných odvetviach. Je však potrebné overiť, či tieto prístroje fungujú tak, ako majú, a či ich výsledky spĺňajú parametre. Na túto "kontrolnú" činnosť používajú etalóny štátne metrologické orgány a akreditované kalibračné laboratóriá v Českej a Slovenskej republike.

  Štátne metrologické orgány sú zodpovedné za definovanie a udržiavanie národných etalónov, ktoré slúžia ako základ pre merania v celej krajine. Tieto orgány používajú najmodernejšie a najpresnejšie metódy merania, aby zabezpečili, že etalóny spĺňajú najprísnejšie požiadavky na presnosť. V prípade tlakových aplikácií ide o piestové (a automatické) tlakomery Fluke PG a v prípade kalibrácie prietokomerov o referenčný systém Fluke Molbox na meranie hmotnostného prietoku.

  Ako merať tlak a prietok v kalibračných laboratóriách?

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku v teoreticko-experimentálnych procesoch zmien skupenstva

  Kalibrace t

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku je kľúčovým krokom na zabezpečenie presnosti merania tlaku v teoreticko-experimentálnom procese zmien skupenstva. Tlak je fyzikálna veličina definovaná ako sila pôsobiaca na jednotku plochy. Snímače tlaku sa používajú na meranie tlaku v širokom spektre aplikácií vrátane meteorológie, priemyslu, zdravotníctva a ďalších.

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku je proces, ktorý sa používa na overenie presnosti merania tlaku. Tento proces zahŕňa porovnanie merania tlaku snímača s referenčným etalónom. Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku sa vykonáva pomocou kalibračných zariadení, ako sú napríklad piestové tlakomery Fluke série PG, ktoré používa Akadémia vied Českej republiky vo svojom výskume, ako aj Český metrologický ústav, ako dozorný orgán českej štátnej metrológie.

  Ako a čím kalibrovať vysoko presné senzory tlaku?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky