Systém molbloc / molbox

Kalibrátor hmotnostních průtokoměrů - molbloc/molbox

Systém pre kalibráciu hmotnostných prietokomerov molbloc/molbox

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Systém molbloc/molbox

Vďaka širokým možnostiam konfigurácie systému a dostupnému príslušenstvu systém umožňuje veľké množstvo najrôznejších meracích a testovacích aplikácií, ako napr. Meranie a kalibráciu rôznych typov prietokomerov vrátane teplotných, rotačných, turbínových, bublinkových a ďalších.

Systém je založený na novom patentovanom laminárnom prietokomeri a aplikácii najnovších metód merania, matematického modelovania a spracovania dát. Pokrýva rozsah prietokov od 1 mln / min do 100 ln / min s veľmi vysokou presnosťou. Načítanie hodnôt s periódou 1 s umožňuje rýchle meranie a kalibráciu v reálnom čase. Celé zariadenie je ľahko prenosné a ovládateľné buď z čelného panela alebo prostredníctvom rozhrania RS232 a IEEE-488.

Systém sa skladá z týchto častí:

 • Terminálu molbox1™ alebo molbox RFM™
 • Referenčného prietokomera molbloc™
 • Upínacieho systému molstic™ pre jednoduché uchytenie a pripojenie testovaného zariadenia
 • Voliteľného softvéru COMPASS®, umožňujúceho úplnú automatizáciu kalibračného systému

Prietokové kalibračné terminály molbox™ – etalóny prietoku plynu

Vyhodnocovacia jednotka molbox1+™

Vyhodnocovací jednotka molbox1+™

Vyhodnocovacia jednotka molbox1+™

Vlastnosti:

 • Neistota merania 0,125 % z odčítania– najnižšia dostupná hodnota neistoty pre kalibráciu prietoku plynov
 • Možnosť pokrytia rozsahu prietoku od menej ako 1 SCCM až do 5 000 slm s jedným užívateľským rozhraním a systémom, ktorý možno ľahko prepravovať
 • Meranie prietoku v reálnom čase umožňuje rýchle a jednoduché nastavovanie analógových prietokomerov
 • Žiadne pohyblivé časti spôsobujúce zmenu tlaku / prietoku alebo nestabilitu
 • Komunikácia jednotky molbox s programom COMPASS for Flow umožnuje plnú automatizáciu kalibrácie prietoku
 • Modernizovaná konštrukcia s pokročilými funkciami vrátane robustnejšieho vnútorného pneumatického systému

Vyhodnocovacia jednotka molbox RFM™

Vyhodnocovací jednotka molbox RFM™

Vyhodnocovacia jednotka molbox RFM™

Kompaktný terminál pre meranie hmotnostného prietoku s meracími prvkami molbloc-L™ a molbloc-S™.

Vlastnosti:

 • Nadväznosť na primárny gravimetrický etalón prietoku
 • Cenovo výhodná alternatíva jednotky molbox1+™
 • Neistota ± 0,5 % z odčítania
 • Pokrytie rozsahu prietoku od 1 sccm do 100 slm s prvkami molbloc-L™ a až do 5 000 slm s prvkami molbloc-S™

Meracie prvky pre meranie malého hmotnostného prietoku

Laminárny merací prvok molbloc-L

Laminární měřicí prvek molbloc-L

Laminárny merací prvok molbloc-L

Laminárne meracie prvky pre prietok od 1 sccm do 100 slm

Vlastnosti:

 • Nadväznosť na primárny gravimetrický etalón prietoku
 • Podpora rôznych plynov
 • Možnosť použitia s vyhodnocovacími jednotkami molbox1 + alebo s existujúcimi jednotkami molbox1 a molbox RFM a s programom COMPASS
 • Ochrana proti kontaminácii vstavaným filtrom
 • Vstavaná stabilizácia a meranie teploty

 

Sonický merací prvok molbloc-S

Laminární měřicí prvek molbloc-S

Laminárny merací prvok molbloc-S

Meracie prvky molbloc s meraním na princípe dýzy s kritickým prietokom s rozsahom až do 5 000 slm.

Vlastnosti:

 • Pokrytie rozsahov až do 5 000 slm s použitím média dusík a vzduch
 • Podpora rôznych plynov
 • Možnosť použitia s vyhodnocovacími jednotkami molbox1 + alebo s existujúcimi jednotkami molbox1 a molbox RFM a s programom COMPASS
 • Osvedčený princíp Venturiho (sonickej) dýzy s kritickým prietokom s nadväznosťou na primárnej gravimetrický etalón

Kontrolná jednotka MFC-CB™

Kontrolní jednotka MFC-CB

Kontrolná jednotka MFC-CB

Kompaktný a univerzálny prístroj pre nastavenie a odčítanie analógových hmotnostných regulátorov a prietokomerov.

Vlastnosti:

 • Samostatné zariadenie pre nastavovanie / odčítanie regulátorov hmotnostného prietoku (MFC) a meradiel hmotnostného prietoku (MFM)
 • Nastavuje a meria 0 … 5 V alebo 4 … 20 mA na dvoch kanáloch súčasne
 • Plnohodnotné ovládanie cez predný panel a diaľkovo cez rozhranie RS-232 a IEEE-488

 


MFC Switchbox™

MFC Switchbox

MFC Switchbox

Vlastnosti:

 • Zdroj napájania a prepínač až pre päť MFC a MFM pre jeden kanál terminálu molbox1 + alebo MFC-CB
 • Duplikuje MFC kanály bez prepojovania káblov

 


Molstic™ – upínací systém pre prietokové elementy molboc™

molstic

molstic

Určený pre jednoduché upevnenie a ochranu prvkov molbloc, pripojenie skúšaných prístrojov a reguláciu prietoku a tlaku molstic-L a pre meracie prvky molbloc-L.

Vlastnosti upevňovacieho systému molstic:

 • Rýchlospojka na vstupe pre pohodlné pripojenie zdroja prietoku plynu
 • Ochrana pripojených prístrojov filtrom s hrubosťou 2 mikróny (0,5 mikrónu pre malý prietok)
 • Nastaviteľný regulátor pre ochranu prevodníkov tlaku v jednotke molbox proti tlakovému preťaženiu molstic-S pre meracie prvky molbloc-S
 • K dispozícii vo verzii pre veľkosť prípojok ½ „alebo ¼“
 • Vstavané uzatváracie a regulačné ventily

Dokument

Jazyk

 Katalógový list MFC-CB  EN flag
Katalógový list molbox1+ EN flag
Katalógový list molbox RFM a kalibračné zostavy EN flag
Katalógový list molbloc-S  EN flag
Katalógový list molbloc-L do 100 slm  EN flag
Katalógový list rozsahov molbloc-L  EN flag
 Katalógový list molstic-L EN flag
Prehľadový katalóg Fluke calibration  CS Flag