Primárny etalón prietoku plynu GFS

Dynamický gravimetrický etalón hmotnostného prietoku plynu GFS

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

GFS ™ je skutočný primárny etalón hmotnostného prietoku plynu pre praktické použitie pri fundamentálnom meraní nízkeho hmotnostného prietoku plynu.

  • Pokrytie rozsahu 0,2 … 200 mg / s pre rôzne plyny (10 SCCM až 10 slm pre dusík)
  • Jednotka môže byť prenesená do vyšších rozsahov prietoku pomocou metódy násobnej kalibrácie
  • Neistota merania prietoku už od ± 0,013% odpočtu
  • Užívateľom etalónu je napr. Český metrologický inštitút: http://www.cmi.cz

Dokument

Jazyk

Manuál GFS  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag