COMPASS® for Flow

Program pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů COMPASS® for Flow

Program pre kalibráciu hmotnostných prietokomerov umožňujúci používanie makier

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

COMPASS® for Flow je plne prispôsobiteľný softvérový balík pre kalibráciu hmotnostných prietokomerov založený na softvérovej platforme COMPASS® for Pressure. Na rozdiel od svojho predchodcu, COMPASS® pre molbox, COMPASS® for Flow natívne podporuje referenčné prietokomery iných výrobcov, čo z neho robí univerzálny kalibračný program pre hmotnostný prietok.

    Vlastnosti programu Compass for Flow:
  • Plne prispôsobiteľný
  • Podpora etalónových prietokomerov iných výrobcov než Fluke Calibration
  • Komplexné výpočty prietoku v reálnom čase, možnosť úpravy priebehu skúšky na základe nameraných dát
    • Referenčné prietokomery, ktoré majú podporované vzdialené rozhranie, môžu byť plne automatizované. Vstavaná schopnosť makier poskytuje užívateľom nástroj na realizáciu zložitých výpočtov toku v reálnom čase, rovnako ako zmenu skúšobného scenára založeného na zhromaždených dátach. K dispozícii je kompletná sada nástrojov pre testovanie a generovanie správ.

Dokument

Jazyk

Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag

Podobné produkty