Kalibrátor FLUICAL™

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Kalibrátor FLUICAL™

  Prenosný kalibrátor prietoku Fluical
  Prenosný kalibrátor prietoku Fluical

  Prenosný kalibrátor prietoku a tlaku plynov FLUICAL™

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Bronkhorst špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  FLUICAL™ je prenosný kalibrátor montovaný do ľahkej skrinky, ktorá obsahuje niekoľko presne nakalibrovaných digitálnych prietokomerov, alebo modulov pre meranie tlaku a komunikačný a ovládací modul E-7000. Počet kanálov a prietokových alebo tlakových rozsahov záleží od požiadaviek zákazníka. Prenosný kalibrátor prietoku umožňuje užívateľovi kontrolu prietokomerov / regulátorov prietoku, rovnako ako tlakomerov / regulátorov tlaku priamo na mieste. Testovaný prístroj je pripojený na vhodnom meracom module a následne je skutočný prietok alebo tlak porovnávaný s výsledkami tohto modulu. Na dosiahnutie optimálnej presnosti sú prietokové moduly kalibrované s polynomickou funkciou.

  Technické parametre kalibrátora

  Presnosť: Podľa požiadaviek zákazníka; najlepšia možná presnosť ± 0,5% odčítania plus ± 0,1% z rozsahu
  Rozsahy prietoku: Od: 0,5…10 mln/min
  Do: 50…1000 ln/min (prepočítané na vzduch) 
  Pre vyššie rozsahy môže byť dodaný externý modul až do rozsahu 20…1000 m3n/h
  Tlaková dimenzia: max. 10 bar (pre prietokové moduly)
  Tlakové rozsahy: Od: 2…100 mbar absolútny tlak/pretlak 
  Do: 1…20 bar absolútny tlak/pretlak
  Digitálny výstup: Flow-Bus, na objednávku Flow-Bus RS232 alebo Flow-Bus / Profibus-DP
  Procesné pripojenie: kompresné šróbenia1/8″, ¼“, 1/2″ alebo 6 či 12 mm
  Zdroj napájania: 100…240 V, alebo 24 Vjs (na zvláštnu objednávku)
  Skrinka: 1/2 19″ alebo 19″ stolová skrinka s madlom

  K dispozícii sú dve verzie kalibračného programu:

  Voľná verzia

  Obsahuje tabuľku s pevnými konverznými faktormi takmer 100 plynov. Registrovaní užívatelia na FLUIDAT® on the Netmôžu využiť konverznú tabuľku pre použitie konverzie v programe FLUICAL™.

  Platená verzia

  Tento variant zahŕňa použitie hardvérového kľúča, ktorý umožňuje prístup k databáze FLUIDAT®, ktorý umožňuje užívateľovi ľahko vypočítať konverzné koeficienty pre rôzne prevádzkové podmienky.

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list FLUICAL  EN flag

  Novinky