Piestové tlakomery PG9000

Plne automatický primárny etalón absolútneho tlaku a pretlaku

Piestové tlakomery PG9000 podporujú automatické otáčanie piestu a valca. Všetky elektronické súčasti, ktoré podporujú snímače a riadenie otáčok boli premiestnené do elektronického modulu. Táto architektúra podporuje najlepšiu možnú teplotnú stabilitu základne, a to aj pri dlhodobej podtlakovej prevádzke, pretože všetky významné zdroje tepla sú umiestnené mimo túto základňu.

Systém je tvorený terminálom PG, základňou s meracím piestom a novým oddeleným modulom elektroniky. Terminál tvorí užívateľské rozhranie. Uchováva údaje o metrologických dátach, monitoruje prevádzkový stav, stav okolitého prostredia a vypočítava tlak.

Piestový tlakomer PG9602 pre plynné médiá

Pístový tlakoměr PG9607 pro plynná média

Plne automatický primárny etalón tlaku pre absolútny tlak a pretlak do 10 MPa

  • Rozsahy v rozmedzí 13 až 1000 kPa a 0,1 až 10 MPa
  • Pokrytie širokého rozsahu tlakov a prekrytie rozsahov tlakových mierok pomocou sady závažia 100 kg umiestnenej pod zvonom, ktorý umožňuje meranie absolútneho tlaku

Piestový tlakomer PG9607 pre plynné médá

Pístový tlakoměr PG9000

Plne automatický primárny etalón tlaku pre absolútny tlak a pretlak do 500 kPa

  • Rozsahy od 11 kPa do 500 kPa
  • Veľmi malá neistota merania
  • Veľký priemer tlakovej mierky (50 mm) s geometriou prispôsobenou pre priame geometrické vyhodnotenie efektívnej plochy

Dokument

Jazyk

Katalógový list „PISTON GAUGES PG9000.pdf“  EN flag
Prehľadový katalóg „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag