Hydraulické piestové tlakomery P3100/P3200

Kvapalinový piestový tlakomer P3200
Hydraulický piestový tlakomer P3200
Hydraulický piestový tlakomer P3200Hydraulický piestový tlakomer P3200

Kvapalinové piestové tlakomery - olejové alebo vodné

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Modely P3100/P3200 sú k dispozícii v prevedeniach s jedným alebo dvoma piestami pre zvýšenie prevádzkových rozsahov. Prístroje môžu byť dodávané v psi, bar, kgf / cm² a MPa. Tieto robustné prístroje sú vysoko presné, rýchle a ľahko použiteľné. Sú vybavené vstavanou pumpou pre skúšané prístroje s veľkým objemom a vysoko kvalitným piestovým lisom pre jemné nastavenie tlaku.

Vlastnosti:

Presnosť

Presnosť: ± 0,015% z odčítania (voliteľne ± 0,008%)

Presnosť z odčítania platí od 10% do 100% plného rozsahu tlakovej mierky a ak sú vykonané korekcie podľa údajov uvedených v kalibračnom liste. V rozsahu pod 10% rozsahu je hodnota konštantná a jej veľkosť je ± 0,015% (± 0,008%) z hodnoty zodpovedajúce 10% plného rozsahu tlakovej mierky.

Tlakové médium

Tlakové médium olejových piestových tlakomerov: minerálny olej 55-655 (Shell spindle oil 22)

Tlakové médium vodných piestových tlakomerov: destilovaná alebo deionizovaná voda

Olejové piestové tlakomery môžu byť prispôsobené pre použitie i s inými tlakovými kvapalinami, ako je napríklad Skydrol alebo brzdová kvapalina. Vzhľadom na agresívnu povahu týchto médií budú tesnenia vyrobené z materiálu Viton alebo EPDM (podľa potreby) a trubička k zásobníku bude z hliníka. Špeciálne tlakové média sú za príplatok a je nutné takú aplikáciu pred objednávkou konzultovať s výrobcom.

Generovanie a nastavovanie tlaku

Tlak je generovaný a nastavovaný pomocou vysoko kvalitného tlakového lisu umiestneného v prednej časti prístroja. Všetky typy sú tiež vybavené ručnou pumpou pre naplnenie tlakového objemu kvapalinou, čo umožňuje skúšanie väčších objemov.

Materiál tlakových mierok

 Typ  Piest Valec (púzdro) Koeficient teplotnej rozťažnosti
Olejové typy s rozsahom do 140 MPa a vodné typy s rozsahom do 3,5 MPa   karbid wolframu s niklovou spojkou (hustota: 15,0 g/cm3) kalená martenzitická oceľ 16,5 ppm/°C
 Vodné typy s rozsahom nad 3,5 MPa karbid wolframu s niklovou spojkou (hustota: 15,0 g/cm3) karbid wolframu 11 ppm/°C

Materiál závaží

Štandardné závažia: – nemagnetická austenitická nerezová oceľ, hustota: 7,8 g/cm3

Voliteľné zlomkové závažia: – tepelne upravená zliatina hliníka, hustota: 2,7 g/cm3

Závažia sú umiestnené v osobitnej prepravnej skrinke.

Hodnota tiažového zrýchlenia, ktorá sa mení s geografickou polohou, má priamy vplyv na silu vytvorenú závažiami a na presnosť piestového tlakomera. Každý piestový tlakomer rady P3000 môže byt nastavený na hodnotu miestneho tiažového zrýchlenia (v cene prístroja). Ak nie je táto hodnota uvedená v objednávke, prístroj bude nastavený na Štandardné gravitačné zrýchlenie 9,80665 m/s2.

Tlakové prípojky

Tlakové prípojky pre skúšané tlakomery: – 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ BSP alebo NPT (ak nie je uvedené v objednávke inak, bude dodané BSP), voliteľne M20x1,5 a M12x1,5

Hmotnosť bez závaží: 16 kg

Rozmery: 440 mm x 300 mm x 215 mm

Objem zásobníka kvapaliny: 150 cm3

Výtlak tlakového lisu: 5,5 cm3

Výtlak pumpy na jeden zdvih: 4,7 cm3

Najmenšie štandardné delenie závaží:

  • do 3,5 MPa: 0,01 MPa
  • od 3,5 MPa do 35 MPa: 0,1 MPa
  • od 35 MPa do 140 MPa: 0,2 MPa

Voliteľné zlomkové závažia:

  • do 3,5 MPa: 0,001 MPa
  • od 3,5 MPa do 35 MPa: 0,01 MPa
  • od 35 MPa do 140 MPa: 0,02 MPa

Závažia je možné dodať najustované v týchto jednotkách: bar, kgf/cm2, psi, kPa a MPa.

Olejové piestové tlakomery s jednou tlakovou mierkou

 Typ  Rozsah pracovného tlaku
 P3111 0,1 až 3,5 MPa
 P3112  0,4 až 14 MPa
 P3113  1 až 35 MPa
 P3114  2 až 70 MPa
 P3115  2 až 110 MPa
 P3116  2 až 140 MPa

Olejové piestové tlakomery s dvoma tlakovými mierkami

 Typ  Rozsah pracovného tlaku
 P3123  0,1 až 35 MPa
 P3124  0,1 až 70 MPa
 P3125  0,1 až 110 MPa
P3125XT  1 až 120 MPa

Vodné piestové tlakomery s jednou tlakovou mierkou

 Typ  Rozsah pracovného tlaku
 P3211  0,1 až 3,5 MPa
 P3213  1 až 35 MPa
 P3214  2 až 70 MPa

Vodné piestové tlakomery s dvoma tlakovými mierkami

 Typ  Rozsah pracovného tlaku
 P3223  0,1 až 35 MPa
 P3224  0,1 až 70 MPa

Oddělovač kapalina/kapalina P5521/5522

Oddeľovač kvapalina/kvapalina P5521/5522

Oddeľovač kvapalina/kvapalina P5521/5522

Základom oddeľovača je membrána, ktorá oddeľuje dve tlakové kvapalné médiá, a tým zabraňuje ich vzájomnému znečisteniu. Oddeľovač sa pripája priamo na prípojku pre skúšaný tlakomer piestového tlakomera alebo porovnávacieho lisu.

Max. tlak: 70 MPa (P5521) alebo 50 MPa (P5522)
Materiál membrány / tesnení: Viton/Viton (P5521) alebo PTFE/EPDM (P5522)
Hmotnosť 3,5 kg
Rozmery: 100 mm x 150 mm


Oddeľovač kvapalina/plyn P5523

Oddeľovač kvapalina / plyn sa používa ako pomocné zariadenie pre olejový alebo vodný piestový tlakomer pre kalibráciu vysokotlakových tlakomerov s tlakovým médiom plyn. Vysoko kvalitné ihlové ventily zaisťujú jemnú reguláciu tlaku z vonkajšieho zdroja (tlaková fľaša). S olejovým piestovým tlakomerom nemožno použiť pre kalibráciu kyslíkových tlakomerov.

Maximálny tlak: 21 MPa
Hmotnosť: 11 kg
Rozmery: 440 mm x 300 mm x 215 mm
Prípojka pre zdroj tlaku: 1/4″ NPT
Tlakové prípojky pre skúšané tlakomery: 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ BSP alebo NPT (ak nie je uvedené v objednávke inak, bude dodané BSP), voliteľne M20x1,5 a M12x1,5

 


Rozdělovací redukce pro dva manometry P5544

Rozdeľovacia redukcia pre dva manometre P5544

Rozdeľovacia redukcia pre dva manometre P5544

Táto redukcia sa pripája priamo na prípojku pre skúšaný tlakomer a umožňuje kalibráciu dvoch tlakomerov zároveň.

Maximálny tlak: 70 MPa


Sada redukcí pro zkoušený tlakoměr

Sada redukcií pre skoúšaný tlakomer

Sada redukcií pre prípojku pre skúšaný tlakomer

Metrické redukcie P5540: M14x1,5, M20x1,5, 1/8″ BSP a 1/4″ BSP
BSP redukcie P5541: 1/8″ BSP, 1/4″ BSP, 3/8″ BSP a 1/2″ BSP
NPT redukcie P5542: 1/8″ NPT, 1/4″ NPT, 3/8″ NPT a 1/2″ NPT
Sada PK-P3000-ADPTR-SD: M14 x 1,5, M20 x 1,5, 1/8″, 1/4″, 3/8 “ a 1/2 “ BSP a NPT


Úhlová redukce P5543

Uhlová redukcia P5543

Úhlová redukcia P5543

Uhlová redukcia je určená pre pripojenie deformačných tlakomerov so zadnou prípojkou – umožňuje kalibráciu v ich pracovnej polohe.
Pripája sa priamo na prípojku pre skúšaný tlakomer.

Maximálny tlak: 70 MPa


Stahovák / nasazovač ukazatele P5551

Sťahovák / nasadzovač ukazatela P5551

Sťahovák / nasadzovač ukazovateľa P5551

Tento nástroj je určený na rýchle sťahovanie a pevné nasadzovanie ukazovateľa deformačných tlakomerov.

 

 

 

Dokument

Jazyk

Katalógový list „P3100 and P3200 Hydraulic Deadweight Testers Data Sheet“  EN flag
Přehledový prospekt „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag