Piestové tlakomery PG7000

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Piestové tlakomery PG7000

  Kalibrační systém - pístový tlakoměr PG7000

  Vysoko presné piestové tlakomery

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Funkcia založená na základnom fyzikálnom princípe a výborná dlhodobá stabilita činí piestový tlakomer nepostrádateľným nástrojom veľmi presnej metrológie tlaku. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na presnosť, kvalitu a možnosť automatizácie sa musia piestové tlakomery naďalej vyvíjať, aby mohli pokračovať vo svojej nevyhnutnej úlohe v systéme merania. Piestové tlakomery rady PG7000 sú od sedemdesiatych rokov minulého storočia prvými skutočne novými špičkovými piestovými tlakomermi uvedenými na trh, ktoré reagujú na túto požiadavku.

  Základné vlastnosti piestových tlakomerov rady PG7000:

  • Ovládanie pomocou terminálu s displejom a klávesnicou.
  • Meranie a zobrazenie okolitých podmienok (tlak, teplota, vlhkosť) a samotného prístroja (teplota tlakovej mierky, poloha piestu, rýchlosť poklesu piestu, rýchlosť otáčania piestu, rýchlosť poklesu rýchlosti otáčania piestu) v reálnom čase.
  • Implementácia prepočtu hmotnosť / tlak a tlak / hmotnosť vrátane všetkých korekcií v reálnom čase.
  • Korekcia odľahlosti pre plyn a kvapalinu. Nastaviteľné rozlíšenie ukladania závažia (0,1 kg až 0,01 g).
  • Zvukové upozornenie na pohyb piestu.
  • Komunikácia a automatické odčítanie z ktoréhokoľvek barometra vybaveného RS232.
  • Archivácia a jednoduché vyvolanie údajov pre 18 tlakových mierok a 3 sady závaží.

  Piestový tlakomer PG7102

  Pístový tlakoměr PG7102

  Piestový tlakomer PG7102 je odporúčaný na pokrytie merania pretlaku a absolútneho tlaku vyššieho než je atmosférický tlak s tlakovým médiom plyn. Režim merania absolútneho tlaku je podporovaný pomocou automatického merania a prirátania atmosférického tlaku pomocou vstavaného barometra alebo akýmkoľvek externým barometrom s komunikáciou RS232. Prístroj PG7102 nepokrýva rozsah absolútneho tlaku nižšieho než je atmosférický tlak.

  Vlastnosti:

  • Rozsah merania pretlaku od 10 kPa do 11 MPa.
  • Rozsah merania absolútneho tlaku od 110 kPa do 11 MPa.
  • Voliteľný rozsah merania diferenčného tlaku od 0 do 11 MPa (pri statickom tlaku od 20 kPa do 11 MPa)
  • Tlakové médium plyn

  Základné časti:

  • Základňa PG7102 (roztáčanie piestu pomocou motora je voliteľným vybavením)
  • Moduly tlakových mierok – (10 kPa / kg, 50 kPa / kg, 200 kPa / kg)
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg)
  • Zariadenie na generovanie / reguláciu tlaku
   • MPC1-1000 – Manuálny regulátor tlaku s rozsahom až do 7 MPa
   • MPC1-3000 – Manuálny regulátor tlaku s rozsahom až do 20 MPa
   • PPC4-1000 – Automatický regulátor tlaku s rozsahom až do 7 MPa
  • Sada prepojok
  • Referenčný tlakomer RPM4-A0015: Komunikuje priamo s prístrojom PG7302 a umožňuje presnejšie odčítanie hodnoty atmosférického tlaku než vstavaný barometer. Doporučené pre použitie v režime „meranie absolútneho tlaku plus hodnota atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pre PC, ktorý komunikuje s PG7000, podporuje záznam odčítania zo skúšaných prístrojov, riadi priebeh procesu merania, zabezpečuje zber dát, archivuje výsledky kalibrácioe a generuje kalibračné listy a zároveň oproti štandardnému displeju kalibrátora umožňuje ľahšiu kontrolu a ovládanie priebehu kalibrácie

  Piestový tlakomer PG7202

  Pístový tlakoměr PG7202

  Piestový tlakomer PG7202 je odporúčaný na pokrytie merania pretlaku a absolútneho tlaku vyššieho než je atmosférický tlak s tlakovým médiom plyn. Režim merania absolútneho tlaku je podporovaný pomocou automatického merania a prirátania atmosférického tlaku pomocou vstavaného barometra alebo akýmkoľvek externým barometrom s komunikáciou RS232. Prístroj PG7202 nepokrýva rozsah absolútneho tlaku nižšieho než je atmosférický tlak. Voliteľná možnosť použitia pre kalibráciu kyslíkových tlakomerov (s voliteľnou olejovou náplňou Krytox).

  Vlastnosti:

  • Rozsah merania pretlaku od 100 kPa do 110 MP
  • Rozsah merania absolútneho tlaku od 200 kPa do 110 MPa
  • Voliteľný rozsah merania diferenčného tlaku
  • Tlakové médium plyn (tlaková mierka mazaná olejom)

  Základné časti:

  • Základňa PG7202 (roztáčanie piestu pomocou motora je voliteľným vybavením)
  • Moduly tlakových mierok – (100 kPa/kg, 200 kPa/kg, 500 kPa/kg, 1 MPa/kg, 2 MPa/kg)
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg, 80 kg, 100 kg)
  • Zariadenie pre generovanie/reguláciu tlaku
   • MPC1-3000 – Manuálny regulátor tlaku s rozsahom až do 20 MPa
   • GPC1-16000 – Generátor / regulátor tlaku s rozsahom až do 110 MPa
  • Sada propojek
  • Referenčný tlakomer RPM4-A0015: Komunikuje priamo s prístrojom PG7302 a umožňuje presnejšie odčítanie hodnoty atmosférického tlaku než vstavaný barometer. Doporučené pre použitie v režime „meranie absolútneho tlaku plus hodnota atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pre PC, ktorý komunikuje s PG7000, podporuje záznam odčítania zo skúšaných prístrojov, riadi priebeh procesu merania, zabezpečuje zber dát, archivuje výsledky kalibrácioe a generuje kalibračné listy a zároveň oproti štandardnému displeju kalibrátora umožňuje ľahšiu kontrolu a ovládanie priebehu kalibrácie

  Olejový piestový tlakomer PG7302

  Pístový tlakoměr PG7302

  Tento prístroj umožňuje kalibráciu olejových tlakomerov v pretlakovom a absolútnom režime.

  Absolútny režim je umožnený vstavaným barometrom alebo externým barometrom, pripojeným cez rozhranie RS232.

  Vlastnosti:

  • Rozsah merania pretlaku od 100kPa do 500 MPa.
  • Rozsah merania absolútneho tlaku od 200kPa do 500 MPa.

  Základné časti:

  • Základňa PG7302 (roztáčanie piestu pomocou motora je voliteľným vybavením)
  • Moduly tlakových mierok – (100 kPa/kg, 200 kPa/kg, 500 kPa/kg, 1 MPa/kg, 2 MPa/kg, 5 MPa/kg).
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg, 80 kg, 100 kg).
  • Zariadenie pre generovanie / reguláciu tlaku:
   • OPG1-30000 – Generátor/regulátor tlaku s rozsahom až do 200 MPa.
   • Intenzifikátor 5:1 – rozširuje rozsah OPG1 až do 500 MPa.
  • Referenčný tlakomer RPM4-A0015: Komunikuje priamo s prístrojom PG7302 a umožňuje presnejšie odčítanie hodnoty atmosférického tlaku než vstavaný barometer. Doporučené pre použitie v režime „meranie absolútneho tlaku plus hodnota atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pre PC, ktorý komunikuje s PG7000, podporuje záznam odčítania zo skúšaných prístrojov, riadi priebeh procesu merania, zabezpečuje zber dát, archivuje výsledky kalibrácioe a generuje kalibračné listy a zároveň oproti štandardnému displeju kalibrátora umožňuje ľahšiu kontrolu a ovládanie priebehu kalibrácie

  Piestový tlakomer PG7601

  Pístový tlakoměr PG7302

  Piestový tlakomer PG7601 je odporúčaný na pokrytie meranie pretlaku a absolútneho tlaku nižšieho a v blízkosti atmosférického tlaku s tlakovým médiom plyn. Referenčným tlakom piestového tlakomera PG7601 môže byť vákuum vytvorené pod skleneným zvonom, ktorý prekrýva naložená závažia. Režim merania absolútneho tlaku je tiež podporovaný pomocou automatického merania a prirátania atmosférického tlaku pomocou vstavaného barometra alebo akýmkoľvek externým barometrom s komunikáciou RS232.

  Vlastnosti:

  • Rozsah merania pretlaku od 5 kPa do 7 MPa.
  • Rozsah merania absolútnehotlaku od 5 kPa do 7 MPa.
  • Rozsah merania diferenčného tlaku od –90 kPa do 350 kPa (pri statickom tlaku od 15 kPa do 200 kPa abs.).
  • Tlakové médium plyn (s referenčným vákuom pre meranie absolútneho tlaku).

  Základné časti:

  • Základňa PG7601.
  • Moduly tlakových mierok – (10 kPa/kg, 50 kPa/kg, 200 kPa/kg)
  • Sada závaží – (35 kg)
  • Zariadenie pre generovanie / reguláciu tlaku
   • MPC1-1000 – Manuálny regulátor tlaku s rozsahom až do 7 MPa
   • PPC4-1000 – Automatický regulátor tlaku s rozsahem až do 7 MPa
  • Sada propojok
  • Výveva s príslušenstvom pre vytvorenie referenčného vákua pod zvonom
  • Výveva s  príslušenstvom pre vytvorenie kalibrovaného tlaku nižšieho než je atmosferický tlak
  • Referenčný tlakomer RPM4-A0015: Komunikuje priamo s prístrojom PG7302 a umožňuje presnejšie odčítanie hodnoty atmosférického tlaku než vstavaný barometer. Doporučené pre použitie v režime „meranie absolútneho tlaku plus hodnota atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pre PC, ktorý komunikuje s PG7000, podporuje záznam odčítania zo skúšaných prístrojov, riadi priebeh procesu merania, zabezpečuje zber dát, archivuje výsledky kalibrácioe a generuje kalibračné listy a zároveň oproti štandardnému displeju kalibrátora umožňuje ľahšiu kontrolu a ovládanie priebehu kalibrácie

  Piestové tlakomery rady PG7000™ s automatickými nakladačmi závaží AMH™

  Automatický nakladač PG7601-AMH

  Plná automatizácia kalibrácie a zberu dát s maximálnou možnou presnosťou merania

  Najmodernejšie piestové tlakomery rady PG7000 ™ boli vylepšené pomocou technológie automatického nakladania závažia AMH ™. Manuálna manipulácia so závažím spôsobujúce únavu obsluhy, chyby merania a opotrebenie závažia môže byť u najpresnejších piestových tlakomerov za primerané náklady eliminovaná v kompletnom tlakovom rozsahu a vo veľkosti umožňujúca inštaláciu na bežný laboratórny stôl.

  Systém AMH možno doobjednať pre existujúce základne alebo dodať pre nové inštalácie

  Pre kompletné pokrytie piestových tlakomerov PG7000 s tlakovým médiom plyn aj olej, vrátane režimu meranie absolútneho tlaku s referenčným vákuom, sú k dispozícii dva typy nakladačov. Vďaka jedinečnej architektúre systému PG7000 možno úroveň automatizácie podľa požiadavky aplikácie nakonfigurovať pomocou štandardných komponentov, od  automatizácie nakladania závaží až po kompletnú automatizáciu. Jednotnosť systému PG7000 vo všetkých prípadoch zaručuje jednoduchý, integrovaný systém s jedným rozhraním pre ručné alebo diaľkové ovládanie.

  Vlastnosti:

  • Typ AMH-38 so sadou závaží 38 kg použiteľný s piestovými tlakomermi PG7601. Pri meraní absolútneho tlaku s referenčným vákuom umožňuje značnú úsporu času, pretože nie je nutné v každom bode prerušovať vákuum.
  • Typ AMH-100 so sadou závaží až 100 kg použiteľný s piestovými tlakomery PG7102, PG7202, PG7302  umožňuje automatizovať nakladanie závaží v rozsahu až do 110 MPa s tlakovým médiom plyn a až do 500 MPa s tlakovým médiom olej.
  • Rozlíšenie automatického nakladania závaží je až 100 g s možnosťou manuálneho ukladania závaží s rozlíšením 10 mg.
  • Modulárna konštrukcia umožňuje použitie s existujúcimi manuálne ovládanými systémami PG7000.
  • Jednoduché odobratie nakladača AMH a závaží umožňuje jednoduchú výmenu alebo čistenie tlakovej mierky.
  • Konštruovaný a testovaný pre mnohoročné, spoľahlivé a bez-údržbové použitie.
  • Plná automatizácia programom COMPASS® for Pressure, alebo s užívateľom vyvinutým systémom, využívajúcim kompletné intuitívne štruktúry príkazov diaľkového ovládania.

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list „PISTON GAUGES PG7000.pdf“  EN flag
  Prehľadový katalóg „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag

  Novinky