Elektronický hydraulický regulátor/kalibrátor tlaku E-DWT-H™

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Elektronický hydraulický regulátor/kalibrátor tlaku E-DWT-H™

  Elektronický kalibrátor / regulátor E-DWT-H™

  Kvalita merania hydraulického piestového tlakomera s výhodami elektronického merania

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  E-DWT-H ™ je elektronický kalibrátor konštruovaný ako náhrada mechanických piestových tlakomerov, ktoré merajú tlak pomocou tlakovej mierky a závažia. Jedná sa o ľahšie a jednoduchšie použiteľnú alternatívu piestových tlakomerov, ktoré sa používajú v kalibračných laboratóriách a pracoviskách a tiež pri kalibrácii a skúškach v prevádzkových podmienkach.

  Vlastnosti:

  • Okamžité prepínanie medzi absolútnym tlakom, pretlakom a kombinovaným režimom pretlak / podtlak
  • Okamžité prepínanie medzi regulačným a meracím režimom bez zmeny hodnoty tlaku
  • Automatické nulovanie pri odvzdušnení do atmosféry
  • Šestnásť SI a amerických jednotiek tlaku a tiež užívateľom definovateľné jednotky
  • Jednoduchá, objektívne indikácia platnosti hodnoty tlaku s možnosťou nastavenia kritérií

  Výhody E-DWT-H™

  E-DWT-H ™ ponúka presnosť, malú neistotu a časovú stabilitu tradičného piestového tlakomera, ale bez nepohodlia spojeného s tlakovou mierkou, závažiami, ručnými pumpami a prepojovacím potrubím:

  • žiadne závažia, ktoré sa musia nakladať a dávať dole alebo pravidelne posielať na kalibráciu
  • žiadne korekcie na miestne tiažové zrýchlenie a okolitú teplotu
  • nie je potrebné meniť tlakovú mierku pre zmenu rozsahu; prepnutie rozsahu snímačov Q-RPT trvá sekundy
  • nie je citlivý na pracovnú polohu a vibrácie
  • možnosť presného nastavenia a odčítania akejkoľvek hodnoty tlaku, bez obmedzenia minimálnymi tlakovými prírastkami danými najmenším závažím, ktoré je k dispozícii
  • použitie s akoukoľvek jednotkou merania, zatiaľ čo piestový tlakomer je zvyčajne obmedzený jednotkou tlaku vyznačenú na závažií
  • ideálny pre aplikácie, ktoré požadujú presné nastavenie nominálneho tlaku na skúšanom tlakomeri a jeho zmeranie, ako napr. pri kalibrácii deformačných tlakomerov
  • vstavaná funkcia AutoTest pre správu kalibračných postupov a zaznamenávanie nameraných údajov
  • rozhranie s PC pre automatický záznam nameraných dát
  • dvojročný rekalibračný interval pri zachovaní neistoty merania ± 0,025% z odčítania
  • jednoduchá rekalibrácia bez hydrostatického porovnávania
  • pomocou programu COMPASS® for Pressure je možná automatická rekalibrácia E-DWT-H ™ modulu Q-RPT

  Výhody modulov Q-RPT (rezonančných referenčných tlakových snímačov)

   

  Mimo vynikajúce metrologické charakteristiky ponúkajú moduly Q-RPT tieto výhody:

  • zanedbateľnú dobu zahrievania
  • rezonančný prvok oddelený od skúšaného média
  • minimálna citlivosť na polohu

  Funkcia Autotest ™ umožňuje obsluhe prístroja E-DWT-H ™ rýchlo definovať kalibračné body a vykonať všetky nastavenia závisiace na rozsahu.

  Rozlíšenie a požadovaná stabilita tlaku prístroja E-DWT-H ™ sa nastavujú podľa rozsahu skúšaného prístroja. Podľa nastaveného rozsahu sa nastaví aj horná hranica tlaku s upozornením a ochranou proti preťaženiu. V priebehu kalibračného postupu s funkciou Autotestu je obsluha vyzývaná na nastavenie každého bodu kalibračnej sekvencie a namerané údaje sa odčítajú do pamäti E-DWT-H ™ pre neskoršie vyvolanie alebo stiahnutie. Nastavenie typického postupu je rýchle a jednoduché, zložitejšie skúšky možno uložiť do pamäte pre neskoršie použitie.

  Možnosť konfigurácie E-DWT-H ™ pre zaistenie neistoty merania ± 0,02% z odčítania od 1% do 100% plného rozsahu

  Regulátor objemu s malým točivým momentom umožňuje generovanie tlaku až do 200 MPa s minimálnou fyzickou námahou. Funkcia AutoRange optimalizuje meracie, kontrolné a bezpečnostné funkcie podľa špecifického rozsahu kalibrovaného prístroja. E-DWT-H obsahuje všetko potrebné pre generovanie, nastavenie a odčítanie tlaku. Všetko je umiestnené v jednej kompaktnej ľahko prenosnej skrinke. Navyše je k dispozícii voliteľný napájací zdroj s akumulátorovými batériami, ktorý umožňuje až osem hodín použitie v prevádzkových podmienkach. E-DWT-H má „flash“ pamäť pre jednoduchú aktualizáciu vnútorného programu.

  Elektronický regulátor/kalibrátor tlaku E-DWT-H™

  E-DWT-H se dvoma modulmi Q-RPT

  Elektronický regulátor/kalibrátor tlaku E-DWT-H™

  E-DWT-H s jedným modulom Q-RPT

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list E-DWT-H  EN flag
  Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag

  Novinky