Priemyselný kalibrátor / regulátor tlaku 2271A

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Priemyselný kalibrátor / regulátor tlaku 2271A

  Priemyselný kalibrátor / regulátor tlaku s vymeniteľnými tlakovými modulmi

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Prístroj 2271A je pneumatický kalibrátor tlaku, ktorý si môžete vďaka výmenným tlakovým modulom postupne prispôsobovať požiadavkám na rozšírenie pokrytia tlakového rozsahu.

   

  Porovnanie neistoty merania tlakových modulov

  Základné vlastnosti:

  • rozsah merania a regulácie tlaku od -100 kPa do 20 MPa
  • ľahko vymeniteľné tlakové meracie moduly
  • dve úrovne presnosti tlakových modulov PM200 – 0,02% z rozsahu a PM500 – 0,01% z meranej hodnoty (od 50% do 100 % rozsahu)
  • vstavaný modul merania elektrických veličín na meranie výstupu prevodníkov
  • HART komunikácia
  • dve tlakové prípojky pre skúšané tlakomery
  • ochrana proti tlakovému preťaženiu referenčných snímačov aj skúšaných tlakomerov

  Priemyselný kalibrátor tlaku 2271 poskytuje kompletné automatizované riešenie kalibrácia deformačných tlakomerov a prevodníkov tlaku. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii môže byť nakonfigurovaný tak, aby splnil požiadavky na nízke obstarávacie náklady a zároveň pokrytie širokého tlakového rozsahu vo vysokej presnosti.

  Tento prístroj je ideálny pre začínajúcich kalibračné laboratóriá, pretože ponúka široký rozsah merania a regulácie tlaku v jedinom prístroji. Všetko, čo potrebujete pre kalibráciu tlaku je súčasťou kalibrátora; stačí pripojiť zdroj tlaku.

  Kalibrátor 2271 je vhodný aj pre kalibračné laboratóriá, ktoré už prevodníky tlaku a manometre kalibrujú a chcú rozšíriť svoje meracie schopnosti alebo zvýšiť efektivitu. Tento prístroj má jednoduchú obsluhu, takže ho môže používať aj menej skúsený kalibračný technik.

  2271 je dobrou voľbou, aj pokiaľ hrozí kontaminácia zo znečisteného skúšaného prevádzkového tlakomera. Voliteľný Systém prevencie znečisťenia poskytuje dôležité zabezpečenie proti tomuto všadeprítomnému nebezpečenstvu. Grafické užívateľské rozhranie a intuitívne ovládanie, rovnako ako ergonomická konštrukcia, sú nespornými výhodami prístroja 2271.

  Moduly PM200

  Špecifikácia je platná pre rozsah 18 °C až 28 °C. Pre teploty 15 °C až 18 °C a 28 °C až 35 °C, Pridajte 0.003% FS/°C.

  Model Rozsah
  (SI jednotky)
  Merací Mód 1 1-ročná neistota
  % z hornej hodnoty rozsahu
  Neistota presnosti
  % z hornej hodnoty rozsahu
  PM200-BG2.5K -2.5 kPa až 2.5 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.2 0.055
  PM200-BG35K -35 kPa až 35 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.05 0.015
  PM200-BG40K -40 kPa až 40 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.05 0.015
  PM200-BG60K -60 kPa až 60 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.05 0.015
  PM200-BG100K -100 kPa až 100 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
  PM200-A100K2 2 kPa až 100 kPa absolútny 0.1 0.02
  PM200-A200K 2 kPa až 200 kPa absolútny 0.1 0.02
  PM200-BG200K -100 kPa až 200 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
  PM200-BG250K -100 kPa až 250 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
  PM200-G400K 0 kPa až 400 kPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G700K 0 kPa až 700 kPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G1M 0 MPa až 1 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G1.4M 0 MPa až 1.4 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G2M 0 MPa až 2 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G2.5M 0 MPa až 2.5 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G3.5M 0 MPa až 3.5 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G4M 0 MPa až 4 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G7M 0 MPa až 7 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G10M 0 MPa až  10 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G14M 0 MPa až 14 MPa pretlak 0.02 0.01
  PM200-G20M 0 MPa až 20 MPa pretlak 0.02 0.01
  Pozn.:

  1. Pretlakové moduly podporujú meranie absolútneho tlaku ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom mode s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítana ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku počíta s rutinným nulovaním. Neistota pre absolútne moduly zahŕňa 1 – ročnú zero stabilitu.
  2. Tento modul môže byť použitý ako barometrický referenčný modul.

  Moduly PM500

  Špecifikácia je platná od 15 °C do 35 °C.

  Model Rozsah
  (SI jednotky)
  Merací mód2 1-ročná neistota
  (% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia) ak nieje napísané inak
  1-ročný drift
  % z horneh hodnotya rozsahu, RSS s 1-ročnou neistotou1
  Neistota presnosti
  (% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia)
  PM500-G100K 0 kPa až 100 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G200K 0 kPa až 200 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G250K 0 kPa až 250 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G350K 0 kPa až 350 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G400K 0 kPa až 400 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G600K 0 kPa až 600 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G700K 0 kPa až 700 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG1M -0.1 MPa až 1 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG1.4M -0.1 MPa až 1.4 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG2M -0.1 MPa až 2 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG2.5M -0.1 MPa až 2.5 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG3.5M -0.1 MPa až 3.5 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG4M -0.1 MPa až 4 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG7M -0.1 MPa až 7 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG10M -0.1 MPa až 10 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG14M -0.1 MPa až 14 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG20M -0.1 MPa až 20 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BA120K3 60 kPa až 120 kPa absolútny 0.01 % z odčítania 0.05 0.005 % z odčítania
  PM500-A120K3 0.08 kPa až  120 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A160K 0.08 kPa až 160 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A200K 0.08 kPa až 200 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A350K 0.08 kPa až 350 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.03 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A700K 0.08 kPa až 700 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.025 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A1.4M 0.035 MPa až 1.4 MPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A2M 0.07 MPa až 2 MPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
  (% z hornej hodnoty rozsahu + % z odčítania) (% z hornej hodnoty rozsahu + % z odčítania)
  PM500-G2.5K 0 kPa až 2.5 kPa pretlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-G7K 0 kPa až 7 kPa pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G14K 0 kPa až 14 kPa pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G20K 0 kPa až  20 kPa pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G35K 0 kPa až 35 kPa pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G70K 0 kPa až 70 kPa pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-NG100K -100 kPa až 0 kPa podtlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG1.4K -1.4 kPa až 1.4 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-BG2.5K -2.5 kPa až 2.5 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-BG3.5K -3.5 kPa až 3.5 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG7K -7 kPa až 7 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG14K -14 kPa až 14 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG25K -25 kPa až 25 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG40K -40 kPa až 40 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG60K -60 kPa až 60 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  % hornej hodnoty rozsahu % hornej hodnoty rozsahu
  PM500-BG100K -100 kPa až 100 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  PM500-BG200K -100 kPa až 200 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  PM500-BG250K -100 kPa až 250 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  PM500-BG350K -100 kPa až 350 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  PM500-BG400K -100 kPa až 400 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  PM500-BG700K -100 kPa až 700 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
  Poznámky

  1. 1 ročná neistota je špecifikovaná s nulovacou technikou popísanou v návode. Ak nie je použitá je nutné pridať dodatočnú neistotu:
  2. Pretlakove alebo obojsmerné moduly podporujú absolútny merací mód ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom mode s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítana ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku počíta s rutinným nulovaním. Neistota pre absolútne moduly zahŕňa 1 – ročnú zero stabilitu.
  3. Tento modul môže byť použitý ako barometrický referenčný modul.

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list 2271A EN flag
  Prehľadový katalóg Fluke  CS Flag

  Novinky