Regulátor tlaku Additel 780 / 780S

Regulátor tlaku Additel ADT780
ADT780+121+160ADT780+EpumpADT780+booster+pumpADDITEL ADT780-3K-BST Zosilovač tlakuADDITEL ADT780-3K-BST Zosilovač tlaku + manifodAdditel ADT780-1K-EPUMPADT780S

Automatizovaný kalibrátor tlaku s voliteľnou elektronickou pumpou a kompresorom (do 200 bar) a HART komunikáciou

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
 • Rozsah tlaku od vákua do 200 bar
 • Presnosť modelu Precision 0,01% z meranej hodnoty
 • Presnosť štandardného modelu 0,02% z rozsahu
 • Komunikácia HART a Profibus PA (model 780)
 • Stabilita regulácie 0,003% z rozsahu
 • Ľahko použiteľné užívateľské rozhranie založené na ikonách
 • Súčasťou je akreditovaná kalibrácia ISO 17025

Additel 780

Po celé roky Additel poskytuje najodolnejšie, najpresnejšie a najkvalitnejšie produkty pre kalibráciu tlaku prevádzkových zariadení. Kalibrátor Additel 780 ponúka rovnakú výdrž, presnosť a kvalitu v novom stolnom prevedení vybavenom mnohými funkciami, ktoré sa pozoruhodne ľahko používajú. Additel 780 ponúka dva základné rozsahy: do 70 bar a do 200 bar. Základný rozsah stanovuje maximálny regulačný rozsah kalibrátora. Každá konfigurácia obsahuje riadiaci senzor, ktorý ovláda regulátor. Sami si zvolíte, aký rozsah najlepšie vyhovuje vašej aplikácii. Navyše možno pripojiť externé snímače, čo v budúcnosti umožňuje rozšírenie rozsahu a presnosti.

Modulárny design

Každá jednotka je vybavená jedným inteligentným tlakovým senzorom podľa Vašej voľby z mnohých ponúkaných rozsahov. Štandardné snímače (ADT160A-CPXXX) sú kremíkové snímače tlaku s presnosťou na 1 rok 0,02% FS. Precízne snímače zlepšujú špecifikáciu presnosti na 1 rok na 0,01% z meranej hodnoty od 30 do 100% rozsahu. Každý senzor bol špeciálne vystarnutý a testovaný. Po zostavení je každý snímač teplotne kompenzovaný v rozsahu 0 ° C až 50 ° C. Additel 780 umožňuje pripojenie jedného interného a jedného externého snímača tlaku. Modulárna konštrukcia tejto jednotky zaisťuje zameniteľnosť ako interných, tak externých senzorov za iné. Okrem inteligentných tlakových modulov má Additel 780 zabudovaný barometrický snímač. To umožňuje prepínanie medzi pretlakom na absolútnym tlakom.

Samostatné riešenie

Typické regulátory tlaku vyžadujú prívod plynu – tlakovú fľašu alebo rozvod, čo sťažuje alebo priamo znemožňuje premiestnenie regulátora. Additel 780 je jedinečný v tom, že s voliteľnou elektronickou pumpou môžete generovať tlak na 70 bar a pri využití boosteru možno docieliť až 200 bar, bez nutnosti použitia tlakovej fľaše.

Ďalšie funkcie

Regulátor tlaku 780 je vhodný pre veľmi širokú škálu aplikácií, ktoré môžu vyžadovať kalibráciu tlaku. Model ADT780 má integrované funkcie zahŕňajúce meranie prúdu a napätia, napájanie slučky 24 V, komunikácii HART® a Profibus PA, meranie spínačov, manuálne zadanie odčítania z analógových snímačov a mnoho ďalšieho.

ADT780/ADT780S

Jedná sa o rovnaké kalibrátory, s rovnakými modulmi a rozsahmi. Rozdiel písmena „S“ je chýbanúci modul elektrického pripojenia pre dostupnosť elektrických a ďalších funkcií. Additel 780S je výkonný regulátor tlaku, ale model ADT780 je automatizovaným pomocníkom uľahčujúcim Vašu prácu.

Typ ADT780-1K ADT780-3K
Tlakový rozsah -0,95 až 70 bar -0,95 až 200 bar 1
Stabilita regulácie 0,003 % z rozsahu
Presnosť (vrátane stability po dobu 1 roka) Pozri tabuľku presnosti tlaku
Médium Čistý plyn
Indikácia prekročenia rozsahu 103 % až 120 % (podľa použitého snímača)
Rozlíšenie 4, 5, 6, alebo 7 číslic (voliteľné obsluhou) 2
Typ tlaku Relatívny, absolútny
Zahrievacia doba 15 minút
Jednotky voliteľné obsluhou Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg při 0°C, cmHg při 0°C, mHg při 0°C, inHg při 0°C, inH2O při 4°C, mmH2O při 4°C, cmH2O při 4°C, mH2O při 4°C,  mmH2O při 20°C, cmH2O při 20°C, mH2O při 20°C, kg/m2,   kg/cm2, mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi, užívateľom nastaviteľná
Rozlíšenie regulácie tlaku 3 0.0001 psi 0.001 psi

1) Na dosiahnutie tlaku 200 bar (3 000 psi) je potrebný zdroj vysokého tlaku, tzn. elektrická pumpa alebo tlaková fľaša. Elektrická pumpa sa objednáva zvlášť.
2) 7 miestne rozlíšenie je dostupné iba pri modeli so zvýšenou presnosťou – Precision.
3) Závisí na tlakovom module.

Meranie barometrického tlaku

Snímač Pretlak Absolútny tlak
Štandardný senzor 40 Pa 1
Senzor Precision 3 Pa 2

Barometrický rozsah {60-110) KPa, presnosť je 40 Pa (11 Pa voliteľne)
(1) 40 Pa neistota (k; 2) zahŕňa kalibračnú neistotu, linearitu a dlouhodobú stabilitu (<30 Pa rok).
Barometrický rozsah 60 až 120 kPa.
(2). Kombinovaná linearita, hysterézia a opakovateľnosť. Pridajte 3 Pa pri použití v pretlakovom režime. Pri použití Precision
snímača s regulátorom ADT780 v meracom pretlakovej režime, pravidelné nulovanie zabezpečí najpresnejšie výsledky. 

Elektrické veličiny (len pre model 780)

Špecifikácia Rozsah Rozlíšenie Presnosť
Jednosmerné napätie -30 až 30 V 0,1 mV ±0,01% z odčítania + 1,5 mV
-300 až 300 mV 1  µV ±0,01% z odčítania + 15 µV
Jednosmerný prúd -30 až 30 mA 0,1 µA ±0,01% z odčítania + 1,5 µA
Test spínača Keď spínač detekuje napätie, je v rozsahu 3 – 24 V
Výstupné napätie 24 V 24V ± 0,24V, max 30 mA

 

Fyzické charakteristiky

Platnosť špecifikácie pre: ADT780-1K a ADT780-3K
Napájanie 100 – 240V,  50/60 Hz
Tlakové porty G1/8 F
Skladovacia teplota -20 °C to 70 °C
Prevádzkové prostredie 0-90% RH nekondenzujúca
Displej 7 palcový (17,8 cm) farebný dotykový displej
Hmotnosť 15 kg
Rozmery 419 x 440 x 132 mm
Umiestnenie Štandardné stolné prevedenie, voliteľne prevedenie do panelu
Rázové preťaženie 4 G
Vibrácie 1 G   10 Hz~500 Hz

 

Ďalšia špecifikácia

WiFi špecifikácia 802.11 b, g, n
Odfuk Predný panel a bezpečnostné tlačidlo (model 780S)
Komunikácia RS232, USB, LAN, WIFI
Prevádzkové režimy Regulácia, meranie, odfuk
Režimy zobrazenia Riadiaca jednotka tlaku zobrazuje indikáciu tlaku
Ovládanie kalibrátora zobrazuje indikáciu tlaku, ovládanie a meranie elektrických veličín
Jazyk Angličtina, čínština (zjednodušená), němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, ruština, japonština
Označenie zhody CE
Kalibračné certifikáty ISO 1025 akreditovaný kalibračný certifikát
Záruka 1 rok

ADT780-1K-EPUMP

Zdroj stlačeného vzduchu ADT780-1K-EPUMP vyvíja pozitívny aj negatívny tlak elektricky poháňanou pumpou. Môže vyvíjať vákuum -0,095 Mpa, -0,95 bar a pretlak až 75 bar (7,5 Mpa).

S dvoma nezávislými regulátormi a generátormi tlaku môže byť súčasne zdrojom tlaku i podtlaku. Zariadenia tvoria stabilný a spoľahlivý zdroj vzduchu pre regulátor tlaku Additel 780-1K.

Additel ADT780-1K-EPUMP

Additel ADT780-1K-EPUMP

 • Integrovaný filter a lapač kvapaliny
 • Rozsah tlaku -0,95 až +75 bar
 • Hmotnosť 31,6 kg
 • Rozmery 440 x 235 x 550 mm
 • Napájanie 100 až 250 V
 • Tlakové médiu: vzduch
 • Tlakové pripojenie G1/8F
 • Skladovacia teplota -20 ° C až 70 ° C,
 • 0 až 95% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
 • možnosť montáže do panelu
 • 2 LED s nastaviteľným tlakovými limitmi
 • doba nábehu max asi 2 minúty

ADT780-3K-BST

Zdroj stlačeného vzduchu ADT780-3K-BST firmy Additel používa k vyvinutiu pretlaku elektricky poháňanú pumpu. Môže zosilňovať tlak z 20 až na 250 bar. ADT780-3K-BST spoločne s elektronickou pumpou ADT780-1K-EPUMP tvoria stabilný a spoľahlivý zdroj tlaku pre regulátor Additel 780-3K.

ADDITEL ADT780-3K-BST Zosilovač tlaku

ADDITEL ADT780-3K-BST Zosilovač tlaku

 • Na zosilnenie tlaku až do 200 bar
 • Minimálny tlak 20 bar
 • Rozsah výstupného tlaku 20 bar až 250 bar
 • Vstupný prietok 50 ml / min,
 • Hmotnosť 33,6kg
 • Rozmery 451x185x607 mm
 • Napájanie 100 až 250 V
 • Tlakové médium: dusík alebo čistý plyn

S pokročilou mikroprocesorovou technológiou, najmodernejšími kremíkovými snímačmi a veľmi jednoduchým používaním poskytujú inteligentné digitálny tlakové moduly série ADT161 a ADT161Ex presné a spoľahlivé riešenie pre širokú škálu tlakových aplikácií. Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu je každý kremíkový snímač tlaku pred montážou špeciálne vystarnutý, testovaný a odtienený.

 

 • Kompatibilné s kalibrátormi ADT760, ADT761, ADT226 , ADT227 a ADT780
 • Rozsahy tlaku od vákua po 4.200 bar
 • Štandardná presnosť merania 0,02% z rozsahu
 • Zvýšená presnosť modelov Precision 0,01% z meranej hodnoty
 • Iskrovo-bezpečné modely ADT161Ex
 • Plná teplotná kompenzácia
 • Akreditovaná kalibrácia ISO 17025

Typy tlakových modulov:

GP – pre meranie pretlaku
AP – pre meranie absolútneho tlaku
DP – pre meranie diferenčného tlaku
CP – pre meranie kombinovaného tlaku – pretlaku i podtlaku

Tlakové pripojenie:

Vonkajší závit 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, 1/4″ BSP, 1/2″ BSP a M20x1,5

Kompletný zoznam rozsahov nájdete v katalógovom liste.

Kalibračné stojany

Stojan pre pneumatické kalibrácie ADT121

Stojan pre pneumatické kalibrácie ADT121

Kalibračné stojany série Additel ADT120 sú určené k rozšíreniu počtu testovacích portov pri kalibrácii tlaku. Kalibračné stojany série ADT120 sú vybavené rukou uťahovateľnými konektormi, ktoré umožňujú pripojenie skúšaných prístrojov bez použitia náradia alebo teflónovej pásky. Dostupné sú s vnútornými závitmi 1/4″ NPT alebo BSP, 1/2″ NPT alebo BSP, M20x1,5. Hadica na pripojenie ku kalibrátoru je súčasťou štandardnej dodávky.
Modely:
ADT121: -1 až 200 bar, 4 porty, pneumatický, integrovaný odlučovač kvapalín a nečistôt
ADT123: -1 až 1000 bar, 4 porty, hydraulický
ADT127: -1 až 250 bar, 3 porty, pneumatický

Katalógový list na stiahnutie. Videoukážka.

Odlučovače nečistôt

Odlučovače nečistôt ADT100-FLT

Odlučovače nečistôt ADT100-FLT

Additel 100-FLT-600 (priehľadný) je pneumatický odlučovač nečistôt a kvapalín pre rozsah -1,0 až 40 bar. Tento odlučovač je ideálny pre vaše pneumatické kalibrácie  obsahuje ľahko použiteľný vypúšťací ventil.

Pre hydraulické aplikácie je možné použiť hydraulický filter Additel 100-FLT-10K až do tlaku 700 bar. S porozitou filtra 0,07 mm sú vo filtri zachytávané nečistoty.

Každý filter je možné objednať so závitmi 1/4″ NPT alebo BSP, 1/2″ NPT alebo BSP, M20x1,5.

Katalógový list na stiahnutie.

 

Tlakové hadice

Tlakové hadice Additel

Tlakové hadice Additel

Súpravy kalibračných hadíc série Additel 100 sú navrhnuté tak, aby umožnili tlakové kalibrácie na vzdialenejších miestach. Každá flexibilná hadica má dĺžku 1,5 m a tlakovú ododlnosť 550 bar alebo 1 000 bar. Z konektorov sú na výber rôzne veľkosti závitov typu NPT, BSP alebo M20. Na konci každej hadice je rukou uťahovateľná rýchlospojka, ktorá umožňuje pohodlné pripojenie skúšaného prístroja bez použitie ďalšieho náradia alebo teflónovej pásky.
ADT100-HTK-8K: max. 550 bar, ADT100-HTK-15K: max. 1000bar
Konektor s vonkajším závitom: 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, 1/4″ BSP, 1/2″ BSP alebo M20x1,5
Rýchlokonektor s vnútorným závitom: 1/8″ NPT, 1/4″ NPT, 3/8″ NPT, 1/2″ NPT, 1/8″ BSP, 1/4″ BSP, 3/8″ BSP, 1/2″ BSP alebo M20x1,5
Katalógový list na stiahnutie.

Sady redukcií

Sada ADT102

Sada ADT102

ADT102: Sada obsahujúca 25 ks redukcií zo závitu 1/4″ NPT vonkajší závit na rôzne veľkosti a typy závitov, vrátane kufríka a hadice. (väčšina redukcií pre tlak do 1000 bar)

Vhodné pre všetky tlakové pumpy Additel okrem Additel 949 ,959,960.

Redukcie na vnútorné a vonkajšie závity NPT, BSP a metrické.

Kompletný zoznam rozmerov nájdete v Katalógovom liste.

 

 

Sada konektorov ADT103

Sada konektorov ADT103

ADT103: Sada obsahujúca 10 ks redukcií zo závitu 1/4″ NPT, 1/4″ BSP alebo M20x1,5 vonkajší závit (podľa výberu zákazníka) na rukou dotiahnuteľné rýchlokonektory. Sada je vrátane kufríka. (všetky redukcie pre tlak do 1000 bar)

Vhodné pre všetky tlakové pumpy Additel okrem Additel 949 ,959,960.

Rukou doťahovateľné konektory majú rozmery:1/8″ NPT, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, 1/8″ BSP, 1/4″ BSP, 3/8″ BSP, 1/2″ BSP, M10x1,0, M14x1,5, M20x1,5.

Kompletný zoznam rozmerov nájdete v Katalógovom liste.

 

Sada redukcií ADT104

Sada redukcií ADT104

ADT104: Sada vysokotlakových redukcií. Prechod z 1/4HP s vonkajším závitom (Autoclave M-250-C)V sade je 17 kusov redukcií vrátane kufríka. Maximálny tlak pre jednotlivé konektory závisí od typu konkrétneho závitua a pohybuje sa od 1000 bar do viac než 4000 bar.

Vhodné pre tlakové pumpy Additel 949 ,959,960.

Kompletný zoznam rozmerov nájdete v Katalógovom liste.