Vysokotlakový regulátor / kalibrátor 8270A a 8370A

Modulárny vysokotlakový pneumatický kalibrátor / regulátor tlaku Fluke 8270A a 8370A

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
Nový vysokotlakový pneumatický kalibrátor / regulátor tlaku s dvojnásobným pokrytím tlakových rozsahov a dvojnásobne rýchlejšou reguláciou než ostatné vysokotlakové regulátory. V ponuke sú dva modely pre optimalizáciu ceny a výkonu.
 • 8270A meria a reguluje tlak od vákua po 44 MPa. Môže byť nakonfigurovaný aj s nízko-tlakovými modulmi s rozsahom od 100 kPa.
 • 8370A meria a reguluje tlak od atmosférického tlaku až po 107 MPa. Môže byť nakonfigurovaný aj s nízko-tlakovými modulmi s rozsahom od 700 kPA.
 • Flexibilná konfigurácia: 3 dostupné presnosti tlakových modulov PM200, PM500 a PM600
 • Modulárna konštrukcia umožňuje vstavanie až 5 tlakových modulov a ich jednoduchú výmenu cez predný panel
 • Unikátna regulačná technológia umožňuje použitie týchto kalibrátorov pri nízkych aj vysokých tlakoch, všetko v jednom prístroji. Presnosť regulácie je 0,002% aktívneho rozsahu. Rozsah regulácie až 100:1.
 • Rozšírte možnosti použitia na skúšané meracie prístroje používané na plynné ale aj kvapalné médium s použitím voliteľného Systému prevencie znečistenia (CPS).
 • Automatizácia kalibrácie pomocou softvéru Compass for Pressure
 • Jednoduchá obsluha s užívateľským rozhraním v Slovenskom jazyku

Kalibrujte v širokom rozsahu rýchlo, presne a spoľahlivo

Porovnanie neistoty merania tlakových modulov

Porovnanie neistoty merania tlakových modulov

8270A a 8370A môže byť vybavený tlakovými modulmi od nízkeho tlaku až po 100 MPa (1000 bar), čo pokrýva väčšinu tlakomerov a snímačov tlaku. K dispozícii sú tri úrovne presnosti, 0,02 % z rozsahu až po 0,01 % z meranej hodnoty, ktoré Vám umožňujú výber zo snímačov v rámci rozpočtu. Vďaka modulárnej konštrukcii môžete nainštalovať moduly s rôznou presnosťou do rovnakej skrinky kalibrátora. Špecifikácia presnosti modulov je kompletne k dispozícii v technickom liste, vrátane detailov neistoty merania, takže presne viete čo môžete od prístroja očakávať. Technický list je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach flukecal.com. Rovnako ako u všetkých výrobkov spoločnosti Fluke Calibration sú tieto špecifikácie konzervatívne, úplné a spoľahlivé

.

Moduly PM200 a PM230

Špecifikácia je platná pre rozsah 15 °C až 35 °C. 2

Model Rozsah
(SI jednotky)1
Merací Mód 1 1-ročná neistota
% z hornej hodnoty rozsahu
Neistota presnosti
% z hornej hodnoty rozsahu
PM200-BG100K3 -100 kPa až 100 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
PM200-A200K3 2 kPa až 200 kPa absolútny 0.1 0.02
PM200-BG200K3 -100 kPa až 200 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
PM200-BG250K3 -100 kPa až 250 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.02 0.01
PM200-G400K3 0 kPa až 400 kPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G700K 0 kPa až 700 kPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G1M 0 MPa až 1 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G1.4M 0 MPa až 1.4 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G2M 0 MPa až 2 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G2.5M 0 MPa až 2.5 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G3.5M 0 MPa až 3.5 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G4M 0 MPa až 4 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G7M 0 MPa až 7 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G10M 0 MPa až  10 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G14M 0 MPa až 14 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G20M 0 MPa až 20 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G28M 0 MPa až 28 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G35M 0 MPa až 35 MPa pretlak 0.02 0.01
PM200-G40M 0 MPa až 40 MPa pretlak 0.02 0.01
PM230-G704 0 MPa až 70 MPa pretlak 0.02 0.01
PM230-G100M4 0 MPa až 100 MPa pretlak 0,015 % z hornej hodnoty rozsahu + 0,02 % z meranej hodnoty 0.015
Pozn.:

 1. Pretlakové moduly PM200 a PM230 podporujú meranie absolútneho tlaku ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom mode s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítana ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku (pretlakový mód) počíta s rutinným nulovaním, čo je štandardne nastavený merací mód prístroja. Neistota pre absolútny mód zahŕňa 1 – ročnú zero stabilitu. Táto špecifikácia môže byť zredukovaná na 0,05% z hornej hodnoty rozsahu ak je modul PM200 pravidelne nulovaný a tým je odstránený komponent 1-ročnej stability nuly.
 2. Pre moduly s rozsahom <28 MPa pri teplotách od 15 °C do 18 °C a 28 °C do 35 °C, pridajte 0.003 % z hornej hodnoty rozsahu/°C.
 3. Môže byť použitý len s modelom 8270A.
 4. Môže byť použitý len s modelom 8370A.

Moduly PM500

Špecifikácia je platná od 15 °C do 35 °C.

Model Rozsah
(SI jednotky)
Merací mód2 1-ročná neistota
(% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia) ak nieje napísané inak
1-ročný drift
% hornej hodnoty rozsahu, RSS s 1-ročnou neistotou1
Neistota presnosti
(% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia)
PM500-G100K3 0 kPa až 100 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G200K3 0 kPa až 200 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G250K3 0 kPa až 250 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G350K3 0 kPa až 350 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G400K3 0 kPa až 400 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G600K3 0 kPa až 600 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-G700K 0 kPa až 700 kPa pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG1M -0.1 MPa až 1 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG1.4M -0.1 MPa až 1.4 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG2M -0.1 MPa až 2 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG2.5M -0.1 MPa až 2.5 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG3.5M -0.1 MPa až 3.5 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG4M -0.1 MPa až 4 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG7M -0.1 MPa až 7 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG10M -0.1 MPa až 10 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG14M -0.1 MPa až 14 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BG20M -0.1 MPa až 20 MPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
PM500-BA120K4 60 kPa až 120 kPa absolútny 0.01 % z odčítania 0.05 0.005 % z odčítania
PM500-A120K4 0.08 kPa až  120 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
PM500-A160K4 0.08 kPa až 160 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
PM500-A200K4 0.08 kPa až 200 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
PM500-A350K 0.08 kPa až 350 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.03 0.007 alebo 0.0035
PM500-A700K 0.08 kPa až 700 kPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.025 0.007 alebo 0.0035
PM500-A1.4M 0.035 MPa až 1.4 MPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
PM500-A2M 0.07 MPa až 2 MPa absolútny 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
(% z hornej hodnoty rozsahu + % z odčítania) (% z hornej hodnoty rozsahu + % z odčítania)
PM500-NG100K3 -100 kPa až 0 kPa podtlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
% hornej hodnoty rozsahu % hornej hodnoty rozsahu
PM500-BG100K3 -100 kPa až 100 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
PM500-BG200K3 -100 kPa až 200 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
PM500-BG250K3 -100 kPa až 250 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
PM500-BG350K -100 kPa až 350 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
PM500-BG400K -100 kPa až 400 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
PM500-BG700K -100 kPa až 700 kPa obojsmerný podtlak/pretlak 0.01 0.005
Poznámky

 1. 1 ročná neistota je špecifikovaná s nulovacou technikou popísanou v návode. Ak nie je použitá je nutné pridať dodatočnú neistotu:
2. Pretlakové moduly PM500 podporujú absolútny merací mód ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom móde s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítaná ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku (pretlakový mód) počíta s rutinným nulovaním, čo je štandardne nastavený merací mód prístroja.
3. Tento modul môže byť použitý len s modelom 8270A.
4. Pre 8x70A môže byť modul PM500-A120K použitý len ako barometer umožňujúci pretlakovým modulom merať absolútny tlak a ako AutoZero (nulovacia) referencia pre A1,4 a A2 M rozsahy.

Moduly PM600 a PM630

Špecifikácia je platná od 15 °C do 35 °C.

Model Absolútne rozsahy Pretlakové rozsahy 3 1-ročná neistota
(% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia) 
Neistota presnosti
(% z odčítania alebo % hornej hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia)
BRM600-BA100K 70 kPa až 110 kPa 0.01 % z odčítania 0.008 alebo 0.0024
PM600-A200K3 10 kPa až 200 kPa -90 kPa až 100 kPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A350K3 10 kPa až 350 kPa -90 kPa až 250 kPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A700K 18 kPa až 700 kPa -82 kPa až 700 kPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A1.4M 0.035 MPa až 1.4 MPa -0.065 MPa až 1.4 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A2M 0.07 MPa až 2 MPa -0.03 MPa až 2 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A3.5M 0.07 MPa až 3.5 MPa -0.03 MPa až 3.5 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A7M ATM 5 až 7 MPa 0 MPa až 7 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A10M ATM 5 až 10 MPa 0 MPa až 10 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A14M ATM 5 až 14 MPa 0 MPa až 14 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A20M ATM 5 až 20 MPa 0 MPa až 20 MPa 0.01 alebo 0.003 1 0.008 alebo 0.0024
PM600-A28M ATM 5 až 28 MPa 0 MPa až 28 MPa 0.01 alebo 0.003 2 0.008 alebo 0.0024
PM600-A35M ATM 5 až 35 MPa 0 MPa až 35 MPa 0.01 alebo 0.003 2 0.008 alebo 0.0024
PM600-A40M ATM 5 až 40 MPa 0 MPa až 40 MPa 0.01 alebo 0.003 2 0.008 alebo 0.0024
PM630-A70M4 ATM 5 až 70 MPa 0 MPa až 70 MPa 0.01 alebo 0.003 2 0.008 alebo 0.0024
PM630-A100M4 ATM 5 až 100 MPa 0 MPa až 100 MPa 0.012 alebo 0.042 2 0.01 alebo 0.003
Poznámky:

 1.  Absolútne moduly PM600 s rozsahom nižším než 28 MPa, použité v absolútnom móde, súčet pod odmocninou – root sum square (RSS) s 0.007 % z hornej hranice rozsahu (zredukované na k=1 treťou odmocninou). Táto špecifikácia môže byť znížená alebo eliminovaná s použitím oddeleného stabilnejšieho modulu ako referencie AutoZero (nulovania).
formula

2.   Moduly PM600 a PM630 s rozsahom 28 MPa a vyšším, používajú vstavaný barometer pre korekciu zmien barometrického        tlaku ak je modul používaný v pretlakovom režime a ako nulovaciu referenciu pri použití v absolútnom režime, preto nie je potrebná RSS 0,007 % z hornej hodnoty rozsahu. 

3.   Môže byť použitý len s 8270A.

4.   Môže byť použitý len s 8270A.

5. ATM je akýkoľvek atmosferický tlak od 70 kPa do110 kPa.

Všeobecná špecifikácia
Hlavná
Napájanie 100 V ac až 240 V ac, 47 Hz až 63 Hz
Poistka T3.15 A 250 V ac
Max. odber 100 W
Okolie
Prevádzková teplota 15 °C až 35 °C
Skladovacia teplota 
-20 °C až 70 °C
Relatívna vlhkosť Prevádzková: <80 % do 30 °C, <70 % do 40 °C
Skladovacia: <95 %, nekondenzujúca. Stabilizačné obdobie 4 dni po dlhodobom skladovaní pri vysokých teplotách a vlhkosti.
Vibrácie MIL-T-28800E
Nadm. výšká (prevádzková) <3000 m
Zahriatie 15 minút od zapnutia alebo inštalácie modulu ak bol prístroj skladovaný pri udávanej prevádzkovej teplote.
Zhoda
Krytie IEC 60529:IP20
Bezpečnosť IEC 61010-1, Installation Category II, Pollution degree 2
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť (Len zákl. skrinka) 13 kg  / 15 kg
Rozmery Výška: 147 mm
Šírka: 452 mm
Hĺbka: 488 mm
Rozmery vstavania do panelu 3U-19 palcový panel
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
IEC 61326-1 (Kontrolované EM prostredie) IEC 61326-2-1; CIPR 11: Skupina 1, Trieda A
Komunikačné rozhrania
Primárne rozhranie pre vzdialené ovládanie IEEE, Ethernet, RS-232, USB
Systémové prepojenie Podporuje prepojenie 2 alebo 3 systémov.
Pripojenie testu spínača Štandardný BNC Jack:
Nominálne 24 V dc izol.
Maximálne 30 V dc s uzemnenou základňou
Aux Ovládače 4 externé solenoidové ovládače
24 V dc nap. (Maximálny odber 6W na 1 ovládač)

 

Prevádzkové charakteristiky
Špecifikácia regulácie
95 % požadovaných hodnôt je v limitoch špecifikácie pre uvedené podmienky a kalkulované priemerom plus 1.67 štandardnej odchýlky z testovacích údajov.
Presnosť regulácie (Dynamický režim) 0.002% Rozsahu rozpätia alebo 0.01 kPa (ktorá hodnota je väčšia)
Regulačný pomer 100:1 (typicky)Aby platila špecifikácia regulácie, tlak na vstupe by nemal byť vyšší než 100 krát rozsah meracieho modulu. Regulačný pomer je definovaný ako vzťah medzi poskytnutým vstupným tlakom a vhodným vstupným tlakom pre daný rozsah.
Najnižší bod regulácie tlaku 1 kPa absolútny tlak (len 8270A)
7 kPa pretlak (8370A, 8270A bez vývevy)
Rýchlosť regulácie Rýchlosť regulácie je čas potrebný aby bola hodnota v 0,005% požadovanej hodnoty pre 10 % kroky pri objeme do 50 cmpre všetky tlaky >7 kPa absolút. tlaku (8270A) alebo 7 kPa pretlaku (8370A). Rýchlosť regulácie môže byť ovplyvnená viacerými premennými, vrátane vplyvu teploty, max. prietoku jednotlivých komponentov, úniku a celkového regulovaného objemu konfigurácie.

Tlakový modul (PMM) Dynamický mód A 1 Dynamický mód B
Rozsah < 44 MPa  Rozsah > 44 MP Rozsah < 44 MPa Rozsah > 44 MPa
PM200/PM230 30 s 45 s 60 s 75 s
PM500 35 s 60 s
PM600/PM630; 45 s 60 s 60 s 75 s
1 8270A: Rýchlosť regulácie pre požadovanú hodnotu menšiu alebo rovnú 200 kPa abs. tlaku môže vyžiadať dodatočných 15 sekúnd.
8370A: Rýchlosť regulácie pre požadovanú hodnotu menšiu alebo rovnú 700 kPa abs. tlaku môže vyžiadať dodatočných 15 sekúnd.
Prekročenie – Overshoot (Dynamický A) 0.08% z hornej hodnoty rozsahu alebo 2 kPa (ktorá hodnota je väčšia)
Prekročenie – Overshoot (Dynamický B) 0.008% z hornej hodnoty rozsahu alebo 2 kPa (ktorá hodnota je väčšia)
Tlakové limity
Port vstupného tlaku (8270A/8370A) Maximum 48 MPa pretlak / 110 MPa pretlak
Minimum 2 MPa pretlak pre 8270A a 8370A
Test Port (8270A/8370A) 44 MPa pretlak / 107 MPa pretlak
Referenčný Port 150 kPa absolútny tlak
Port odvzdušnenia 150 kPa absolútny tlak
Poistný ventil / Bezpečnostná membrána
8270A Poistný ventil portu vstupného tlaku je nastavený na 52 MPa8370A obsahuje bezpečnostnú membránu na porte vstupného tlaku, ktorá je navrhnutá prasknúť pri tlaku 152 MPa. Nízko tlakový poistný ventil je nastavený na 52 MPa.

Moduly s rozsahmi ≤ 44 MPa majú vstavaný poistný ventil.

Plyn na vstupe
Čistý suchý Dusík, Hélium, Argón alebo vzduch – Dusík industriálnej kvality, 99.5%+
Požiadavky na Vývevu
>50 l/min s funkciou Auto Odvzdušnenia

Systém bude vypúšťať plyn cez vákuový systém pre regulácii tlaku dole. Je nutná vhodná ochrana.

Názov Popis
8370A-2-PCM Vysoko-tlakový modulárny regulátora, 2 sloty pre moduly, S regulačným modulom PCM
8370A-5-PCM Vysoko-tlakový modulárny regulátora, 5 slotov pre moduly, S regulačným modulom PCM
8270A-2-BSP-PCM Modulárny tlakový regulátor, 2 sloty pre moduly, BSP, S regulačným modulom PCM
8270A-5-BSP-PCM Modulárny tlakový regulátor, 5 slotov pre moduly, BSP, S regulačným modulom PCM
8270A-2-NPT-PCM Modulárny tlakový regulátor, 2 sloty pre moduly, NPT, S regulačným modulom PCM
8270A-5-NPT-PCM Modulárny tlakový regulátor, 5 slotov pre moduly, NPT, S regulačným modulom PCM
8270A-2-SAE-PCM Modulárny tlakový regulátor, 2 sloty pre moduly, SAE, S regulačným modulom PCM
8270A-5-SAE-PCM Modulárny tlakový regulátor, 5 slotov pre moduly, SAE, S regulačným modulom PCM

Príslušenstvo:

Názov Popis
PM200 Tlakové meracie moduly Pre kalibrátory / regulátory 2271A, 6270A, 8270A a 8370A
PM500 Tlakové meracie moduly Pre kalibrátory / regulátory 2271A, 6270A, 8270A a 8370A
PM600 Tlakové meracie moduly Pre kalibrátory / regulátory 6270A, 8270A a 8370A
CPS-100M Vysoko-tlakový systém prevencie znečistenia CPS
CPS-40M-HC40 Systém prevencie znečistenia CPS
SPLT-40M Odlučovač kvapalín samo-odkalovací
PK-8270-BSP Sada hadíc a konektorov, 8270A BSP
PK-8270-NPT Sada hadíc a konektorov, 8270A NPT
PK-8270-SAE Sada hadíc a konektorov, 8270A 7/16-20
PK-8370-100M Sada hadíc a konektorov, 837x
TST-100M Vysoko-tlakový stojan pre skúšaný prístroj, Štandardné porty / redukcie
TST-40M-HC40 Stojan pre skúšaný prístroj, Štandardné porty / redukcie
GBK-110M Zosilňovač/násobič tlaku, 152:1, 110 MPA
GBK-50M Zosilňovač/násobič tlaku, 75:1, 50 MPA (7300 PSI)
VA-PPC/MPC-REF-110 Výveva, 110 V
VA-PPC/MPC-REF-220 Výveva, 220 V AC
CASE-PMM Prepravný kufor pre 3 tlakové meracie moduly
CASE-XX70 Prepravný kufor pre XX70
KIT-PMM-CAL-100M Kalibračná sada pre vysoko-tlakové meracie moduly
KIT-PMM-CAL-40M Kalibračná sada pre tlakové meracie moduly
CDG-REF-1TORR
Kapacitný membránový snímač pre nulovanie Absolútnych modulov PM500
PK-PMM-ZERO Prepojovacia sada pre nulovanie Absolútnych modulov PM500
RMK-XX70 Sada pre montáž do panelu, 19 palcov široká, 3U
PK-VLV-ABORT-100M Sada,  Vysoko-tlakový ventil núdzového vypustenia po stlačení Abort
PK-VLV-ISO-100M Sada,  Vysoko-tlakový izolačný ventil
PK-VLV-ISO-40M Sada,  Tlakový izolačný ventil
6270-SYS-CBL 6270A Sada kabeláže pre systémové prepojenie
KIT-EMM300 Merací modul elektrických veličín s dokovacou stanicou
DS70-KIT-EMM Dokovacia stanica pre merací modul elektrických veličín
EMM300 Merací modul elektrických veličín
SK-8270-SERVICE Servisná sada tesnení pre 8270
SK-8370-SERVICE Servisná sada tesnení pre 8370

Dokument

Jazyk

Katalógový list Fluke 8270A a 8370A EN flag
Prehľadový katalóg Fluke  CS Flag