MM70 – ručný merač vody v oleji

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • MM70 – ručný merač vody v oleji

  Prenosný prístroj na meranie vlhkosti v oleji

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Vaisala špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Ručný prístroj MM70 so snímačom Vaisala HUMICAP® umožňuje spoľahlivé meranie vlhkosti v oleji priamo v prevádzke. Meracia sonda môže byť inštalovaná cez guľový ventil priamo do potrubia bez nutnosti odčerpania vzorky oleja zo systému.

  • špeciálny senzor Vaisala HUMICAP® pre olej zaručuje vysokú presnosť a dlhodobú stabilitu
  • meria hodnotu aktivity vody aw (aw=0 – suchý olej, aw=1 – olej nasýtený vodou) a teplotu
  • možnosť výpočtu hodnoty ppm pre transformátorové oleje
  • meranie je nezávislé od typu, veku a teploty oleja
  • možnosť záznamu až troch meraných veličín (mer. interval 1 s až 12 hodín, pamäť na 2 700 meraní), prepojenie s PC (export uložených dát, alebo online meranie zo sondy)
  • numerické alebo grafické zobrazenie nameraných údajov na LCD displeji
  • kompatibilný s ďaľšími prevodníkmi VAISALA, kalibrácia a kontrola v prevádzke
  • univerzálny indikátor MI70 použiteľný aj pri meraniach relatívnej vlhkosti, rosného bodu  alebo koncentrácie CO2 po pripojení príslušnej sondy (možnosť pripojiť dve sondy súčasne)
  • mazacie systémy turbín, generátorov, hydraulické oleje
  • preventívna údržba transformátorov
  • skladovanie potravinárskych a technologických olejov
  MM70 Datasheet Datasheet pdf 1.9 MB
  MM70 User Guide in English Manual pdf 1.57 MB
  MM70 Order Form Global Order Form pdf 447.31 KB
  Measuring Moisture in Oil FAQs Application Note pdf 249.67 KB
  MM70 – CESKY Prospekt CZ pdf

  Novinky