MM70 – ručný merač vody v oleji

Prenosný prístroj na meranie vlhkosti v oleji

Vaisala

Ručný prístroj MM70 so snímačom Vaisala HUMICAP® umožňuje spoľahlivé meranie vlhkosti v oleji priamo v prevádzke. Meracia sonda môže byť inštalovaná cez guľový ventil priamo do potrubia bez nutnosti odčerpania vzorky oleja zo systému.

 • špeciálny senzor Vaisala HUMICAP® pre olej zaručuje vysokú presnosť a dlhodobú stabilitu
 • meria hodnotu aktivity vody aw (aw=0 – suchý olej, aw=1 – olej nasýtený vodou) a teplotu
 • možnosť výpočtu hodnoty ppm pre transformátorové oleje
 • meranie je nezávislé od typu, veku a teploty oleja
 • možnosť záznamu až troch meraných veličín (mer. interval 1 s až 12 hodín, pamäť na 2 700 meraní), prepojenie s PC (export uložených dát, alebo online meranie zo sondy)
 • numerické alebo grafické zobrazenie nameraných údajov na LCD displeji
 • kompatibilný s ďaľšími prevodníkmi VAISALA, kalibrácia a kontrola v prevádzke
 • univerzálny indikátor MI70 použiteľný aj pri meraniach relatívnej vlhkosti, rosného bodu  alebo koncentrácie CO2 po pripojení príslušnej sondy (možnosť pripojiť dve sondy súčasne)
 • mazacie systémy turbín, generátorov, hydraulické oleje
 • preventívna údržba transformátorov
 • skladovanie potravinárskych a technologických olejov